TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2001;11(8-9)

Életmentő statinok
Életmentő statinok
| | |

Az elmúlt hetek kirívóan negatív orvosi vonatkozású híre a Bayer cég lipidszintcsökkentõ gyógyszere, a cerivastatin (Baycol/Lipobay) visszavonása a piacról. A több mint 50 beteg halálával összefüggésbe hozott cerivastatint az eddigi információk szerint részben kombinációs kezelés formájában (gemfibrozillal), részben monoterápiaként, halmozottan beteg egyéneknél alkalmazták. Az okok még részben feltárásra várnak, de máris számos kérdés körvonalazódott.

Császár Albert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magzati veszélyeztetettség az újabb vizsgálatok tükrében
Magzati veszélyeztetettség az újabb vizsgálatok tükrében
| | |

Az utóbbi években a bizonyítékokon alapuló orvostudomány kritériuma szerint végzett széles körű kutatás nyomán a magzatok terhesség alatti veszélyeztetéséről rövid idő alatt igen nagy ismeretanyag gyűlt össze. Ennek következtében a magzati veszélyeztetés terén az állásfoglalás sok szempontból pontosabbá vált, számos korábbi feltételezés túlzottnak és alaptalannak bizonyult, a veszélyeztetettség köre szűkült.

Boda Domokos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Őrszemnyirokcsomóbiopsziával szerzett tapasztalataink melanoma malignumban
Őrszemnyirokcsomóbiopsziával szerzett tapasztalataink melanoma malignumban
| | |

Évtizedeken át komoly dilemmát jelentett a melanoma malignum sebészi kezelésében a regionális nyirokcsomók ellátása. Az utóbbi néhány évben az őrszemnyirokcsomó- technika bevezetésével megvalósíthatóvá vált az úgynevezett lymphadenectomia, azaz az őrszemnyirokcsomó-pozitivitás alapján végzett radikális blokkdisszekció. Tekintettel arra, hogy a melanoma malignum kórlefolyását meghatározó legfontosabb prognosztikai faktor a regionális nyirokcsomó tumoros érintettsége, nem elhanyagolható kérdés, hogy kinek és mikor végezzük az őrszemnyirokcsomó- eltávolítást, valamint ennek szövettani pozitivitása esetén a radikális lymphadenectomiát.

Oláh Judit, Gyulai Rolland, Varga János, Mohos Gábor, Kapitány Klára, Papos Miklós, Pávics László, Varga Erika, Korom Irma, Dobozy Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Chlamydia pneumoniae fiatal felnőttek koszorúereiben
Chlamydia pneumoniae fiatal felnőttek koszorúereiben
| | |

Szeroepidemiológiai vizsgálatok felvetették a Chlamydia pneumoniae kóroki szerepét az atherosclerosis kialakulásában; ezt követően sikerült az atheromás plakkban igazolni e mikroorganizmus jelenlétét.

Hortoványi Eszter, Illyés György, Glasz Tibor, Kulka Janina, Kádár Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Endotheldiszfunkció és hypertonia
Endotheldiszfunkció és hypertonia
| | |

Az utóbbi két évtizedben számos adat gyűlt össze az endothelium szerepéről a különböző cardiovascularis kórfolyamatok - elsősorban a hypertonia, a keringési elégtelenség és az atherosclerosis - létrejöttében. A sokáig csak passzív barrierként számon tartott endothelsejtekről kiderült, hogy parakrin és autokrin hormontermelés révén részt vesznek a vascularis simaizmokra irányuló vasodilatator és vasoconstrictor hatások modulálásában és regulációjában, az ép endothel gátolja a thrombocyták és a monocyták adhaesióját, a thrombocytaaggregációt, továbbá az érfali simaizomsejtek migrációját és proliferációját.

Kelemen Judit, Blaskó György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kalciumantagonisták antiatheroscleroticus hatásai az újabb klinikai vizsgálatok tükrében
A kalciumantagonisták antiatheroscleroticus hatásai az újabb klinikai vizsgálatok tükrében
| | |

In vitro, valamint állatkísérletes adatok szerint a kalciumantagonisták képesek az atheroscleroticus folyamat közvetlen gátlására. A gyors kioldódású, első generációs dihidropiridinek kedvező antiatheroscleroticus hatásuk ellenére azonban kedvezőtlenül befolyásolták az új myocardialis infarctusok számát és a cardiovascularis mortalitást.

Alföldi Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Amerikai Hypertonia Társaság 2001. évi Nagygyűlése
Az Amerikai Hypertonia Társaság 2001. évi Nagygyűlése
| | |

Az Amerikai Hypertonia Társaság (ASH) Nagygyűlésére 2001. május 16-19. között került sor, San Franciscóban.
A konferencián folytatódott az a vita, amely az újabb antihipertenzív készítmények (ACE-gátlók, AT1-receptor-blokkolók, kalciumantagonisták, α1- receptor-blokkolók) szerepérõl zajlik a hypertonia kezelésében. Ismeretes, hogy Pahor, Psaty és Furberg 2000-ben publikált és vitatott metaanalízisében kilenc antihipertenzív vizsgálat 27 000 betegének adatai szerint a kalciumantagonisták bizonyos cardiovascularis végpontok (myocardialis infarctus, pangásos szívelégtelenség) prevenciójában mintegy 25%-kal kedvezõtlenebbek voltak, mint az ACEgátlók.

Alföldi Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Wegener-granulomatosis 
Diagnosztikai kérdések 15 beteg kapcsán
Wegener-granulomatosis
Diagnosztikai kérdések 15 beteg kapcsán
| | |

A Wegener-granulomatosis az immunvasculitisek közé sorolt, ismeretlen eredetű megbetegedés. Patológiailag nekrotizáló, granulomatosus kisérgyulladás. Klinikailag leggyakrabban a felső és/vagy alsó légutakat érinti, generalizált formában a veséket is. A patológiai és klinikai jellemzők mellett a diagnózis felállításában a magas specificitású antineutrofil citoplazmatikus autoantitestek kimutatásának van jelentősége.

Csiszér Eszter, Soltész Ibolya, Füzesi Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Paradigmaváltás a pszichiátriában
Paradigmaváltás a pszichiátriában
| | |

A fent jelzett paradigmaváltás, úgy is mondhatjuk, rendszerváltás, valójában az egész egészségügyet érinti, különösen mélyreható változásokat hozva a pszichiátriában. Minden egészségügyi dolgozó részese, néha pedig szenvedő alanya annak, hogy az egészségügyi törvény szerint a betegek kompetensen dönthetnek sorsukról, beleszólhatnak kezelésükbe, joguk van a teljes körű tájékozottsághoz, betekinthetnek az orvosi dokumentációba stb. Sokszor úgy érezzük, hogy az egészségügyi dolgozó a paternalisztikus és omnipotens „nagy fehér varázsló”, a szívvel, lélekkel gyógyító, elhivatott és önfeláldozó ember helyett egyre inkább a „cipőt a cipőboltból” típusú szolgáltatóvá silányul.

Harangozó Judit, Tringer László, Gordos Erika, Kristóf Róbert, Werrnig Róbert, Slezák Adrienne, Lőrintz Zsuzsa, Varga Attila, Bulyáki Tünde

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

ACCEPT
ACCEPT
| | |

Kezelés: Napi 10 mg quinapril bevezetõ adag, majd átlag kéthetenként emelték a dózist, a vérnyomás alakulásától függõen. A fenntartó adag 10-20 mg volt, de a napi 40 mg-ot soha nem haladta meg.
Kezelt személyek: Középértékben öt éve hypertoniás betegek, átlagéletkoruk 56 év. Összesen 3742 beteget vizsgáltak.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Újkori tanmese
Újkori tanmese
| | |

Volt egyszer egy ágazat. Ez az ágazat elhatározta, hogy segít az embereken, hogy minél egészségesebbek legyenek, jókedvűek és elégedettek. Ha beteg lett valaki, a védõszárnyai alá vette, gyógyítgatta, és lelket öntött a rászorulókba. Kiderült azonban, hogy ez a jótékony tevékenység a sok új károsító anyag, az emberek egészségtelen életmódja, a városiasodás, a sok tartósítószer, valamint az egészségtelen ipari környezet miatt egyre többe kerül. Az ágazat megkérte a munkáját nehezítõ ágazatokat, hogy segítsenek rajta.

Lehoczky Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vad privatizáció vagy figyelemre méltó modellkísérlet? 
A szegedi egészségügyi privatizáció kórképe
Vad privatizáció vagy figyelemre méltó modellkísérlet?
A szegedi egészségügyi privatizáció kórképe
| | |

Az utóbbi években az egyik, ha nem a legnagyobb vihart a szegedi egészségügyi privatizáció kavarta. A Tisza-parti város járóés fekvõbeteg-intézményeinek tervezett funkcionális privatizációja szakmai és politikai indulatokat egyaránt szült. A szakma, úgy tűnik, egyelõre tehetetlen a Fidesz-többségű helyi önkormányzat akaratával szemben.

Vajda Angéla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kedves Olvasó!
Kedves Olvasó!
| | |

A LAM-ban a Szerkesztõség ritkán, de legalábbis igen különös alkalmakból szokott önállóan megszólalni. Ha ezt mégis megtette, akkor annak mindig jelentõsége volt. Most azért ragadtunk tollat, mert a LAM az alapítása óta eltelt több mint egy évtized után egy újabb fordulóponthoz érkezett. Ugyanis most vehetik kezükbe a LAM olvasói az alapítás óta lényegében változatlan formában és szerkezetben megjelenõ utolsó számot.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A magyar betegjogi szabályozás a nemzetközi rendelkezések tükrében
A magyar betegjogi szabályozás a nemzetközi rendelkezések tükrében
| | |

A betegjogok kodifikálásának hazai története a rendszerváltás után kezdõdött, s 1997-ben az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi törvényt, amely Magyarországon elõször önálló fejezetet szentelt e - kialakulóban lévõ - jogágazat szabályozásának.
Miközben az új jogintézmények hazánkban még kísérleti stádiumban vannak - gondolva akár a betegjogi képviselõre, akár a kórházi felügyelõtanácsokra -, a nemzetközi közösségben már egy új, határokon átívelõ bioetika körvonalazódik.

Molnár Angéla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy neves orvostörténész 
Herczeg Árpád
Egy neves orvostörténész
Herczeg Árpád
| | |

Wladyslaw Szumowski Az orvostudomány története című könyve 1939. szeptember elsõ napjaiban - már dúlt a lengyel-német háború - jelent meg magyar nyelven, amely talán a modern és szintetizálásra törekvõ orvostörténeti munkák legjobbikának számított. A művet lengyelrõl Herczeg Árpád (1890-1957), a budapesti orvostudományi kar orvostörténelem magántanára fordította, és kiegészítette kiváló magyar vonatkozású jegyzetanyaggal, bibliográfiával és kronológiával, valamint elvégezte a képválogatást is.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ismerős arcok 
A Habsburg uralkodók képmásai
Ismerős arcok
A Habsburg uralkodók képmásai
| | |

Õsi megfigyelés, hogy az alma nem esik messze a fájától, azaz, bizonyos jellegzetes külső vonások, illetve belső tulajdonságok olykor hosszú generációkon keresztül továbböröklődnek egy-egy családon belül. Ezek a hasonlóságok esetenként olyan szembetűnőek, hogy a szülők, még ha akarnák, sem tagadhatnák le csemetéiket.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: