TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2001;11(6-7)

A Hodgkin-kór kezelése
A Hodgkin-kór kezelése
| | |

A Hodgkin-kór klonális B-sejt-betegség. Kóreredete még ma sem egyértelműen ismert, sok adat utal az Epstein-Barr-vírus kórokozó szerepére. A Hodgkinkór az esetek 70-80%-ában gyógyítható. Korai Hodgkin-kórban ma a kombinált modalitású terápiát részesítik előnyben. Klinikai vizsgálatok tárgyát képezi a szükséges ciklusszám, valamint a radioterápia dózisa és kiterjesztésének mértéke. Előrehaladott esetekben nagyobb (hat-nyolc) ciklusszámú, kombinált kemoterápia és szükség szerint érintett mezős radioterápia a választandó kezelés.

Rosta András, Molnár Zsuzsanna, Schneider Tamás, Várady Erika, Deák Beáta, Ésik Olga

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A serdülőkori hypertonia diagnosztikájának és terápiájának aktuális kérdései
A serdülőkori hypertonia diagnosztikájának és terápiájának aktuális kérdései
| | |

A 14-18 éves fiataloknál a hypertonia prevalenciája 1-1,5%. A nemzetközi társaságok évenkénti, szűrés jelleggel elvégzett vérnyomásmérést javasolnak a serdülőkorban is. A diagnózis felállításához ismételt vérnyomásmérés, illetve korra, nemre és testmagasságra jellemző normálértékek megállapítása szükséges.

Páll Dénes, Katona Éva, Fülesdi Béla, Jenei Zoltán, Polgár Péter, Paragh György, Kakuk György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


A cardiatáji adenocarcinomák intramuralis nyelőcsőmetasztázisainak endoszkópos diagnosztikája
A cardiatáji adenocarcinomák intramuralis nyelőcsőmetasztázisainak endoszkópos diagnosztikája
| | |

Hat beteg esetét ismertetjük, akiknél a cardiatáji adenocarcinoma intramuralis metasztázist okozott a nyelőcsőben. A tumorokat és az áttéteket endoszkópos vizsgálattal diagnosztizáltuk. Beszámolunk a ritka metasztázist okozó cardiatáji tumorok diagnosztikájának fontosságáról és a terápiában játszott szerepéről.

Szántó Imre, Vörös Attila, Nagy Pál, Gonda Gábor, Altorjay Áron, Banai János, Gamal E. Mohamed, Kiss János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

DAAF
DAAF
| | |

Kezelés: Intravénásan 0,25 mg digoxin (50 ttkg alatt), illetve 0,50 mg (50 ttkg felett), majd két óra, illetve hat óra múlva ismét intravénás digoxin (0,25 mg 40-75 ttkg esetén, illetve 0,50 mg 75 ttkg felett). Ha a kezelõorvos szükségesnek látta, a vizsgálati idõszak alatt még 0,25-0,50 mg digoxint bármikor adhatott.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Thrombocytaaggregációgátló kezelés a koszorúér-betegség prevenciójában
„Fontolva haladás?”
Thrombocytaaggregációgátló kezelés a koszorúér-betegség prevenciójában
„Fontolva haladás?”
| | |

A thrombocyták meghatározó szerepet játszanak az instabil angina pectoris, az akut szívinfarktus és a percutan coronariaintervenciókat követő szövődmények patofiziológiájában. Jelen ismereteink szerint a thrombocytaműködést három gyógyszercsoport gátolja megfelelő mértékben: acetilszalicilsav, tienopiridinek, thrombocytaglükoprotein (GP) IIb/IIIa-receptor-gátlók.

Nagy Viktor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Primer haemostasis az atherothromboticus folyamatokban
Primer haemostasis az atherothromboticus folyamatokban
| | |

A koszorúér occlusiv eseményeinek 90%-a plakkruptura és thromboticus folyamat következtében lép fel, a stroke esetében ez az arány, illetve a thromboticus esemény mintegy 75%-nyit tesz ki. Az artériás occlusiv thromboticus események patogenezisében minden kétséget kizáróan fontos szerepet játszanak a koagulációs rendszer prothromboticus eltérései, a klasszikus értelemben vett primer haemostasis, a vérlemezke-érfal integrált működése, illetve annak zavara.

Udvardy Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

CRISP
CRISP
| | |

Kezelés: Lipidcsökkentõ étrend (az összenergiabevitelnek maximum 30%-a zsír, ennek 10%-a telített zsír, naponta legfeljebb 300 mg koleszterin) és napi 20 vagy 40 mg lovastatin.
Kísérõ kezelés: A betegeknek csaknem a fele szedett rendszeresen acetilszalicilsavat vagy vérnyomáscsökkentõt.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Egyszerűen végezhető statisztikai eljárások II.
Egyszerűen végezhető statisztikai eljárások II.
| | |

Az adatokkal kapcsolatban föltett leggyakoribb kérdések egyike, hogy az általuk képviselt változók milyen szoros kapcsolatban állnak egymással. A kapcsolat mérésére a korrelációs együttható alkalmas, ez azonban meglehetősen sok és kényelmetlen számolással jár. Nem sokkal egyszerűbb a rangszámokból készült Spearman- féle együttható kiszámítása sem.

Hajtman Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A bizonyítékok és a végpontok hierarchiája
A bizonyítékok és a végpontok hierarchiája
| | |

„Az orvoslás legfőbb kötelessége a veszélyeztetett emberi élet megmentése, s a nőgyógyászat pedig az orvoslásnak azon ága, melyben ez a kötelesség igen nyilvánvaló módon teljesíttetik” - kezdi Semmelweis Ignác a febris puerperalis kóroktanáról és megelőzéséről írt tanulmányát. Ebben számol be arról, hogy a hatalmas forgalmú, bécsi „Ingyenes Szülőotthon” orvosokat képző, 1. részlegében megfigyelt, 10% körüli perinatalis mortalitást a kontrollként szolgáló 2. részlegben tapasztalható 3% körüli szintre sikerült csökkentenie.

Soroncz-Szabó Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyógyszerkipróbálás Magyarországon
Gyógyszerkipróbálás Magyarországon
| | |

Az utóbbi évtizedben magyar orvosok, illetve intézmények is közreműködnek nemzetközi klinikai vizsgálatokban. Tulassay Zsolt, a Semmelweis Egyetem II. Számú Belgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium elnöke szerint a magyar orvostudomány elismeréseként kell értékelni azt a tényt, hogy hazánkban nemcsak egész Európát átfogó klinikai kutatások folynak, de olyan kutatási program is létezik, amelynek élén magyar szakember áll.

Nagy András László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje
Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje
| | |

Az ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdjét Magyarországon és Kelet-Európában eddig még nem vizsgálták. Kutatásunk célja kettõs volt:
- megvizsgálni, milyen mértékben készítik fel az ápolókat és a leendõ orvosokat képzéseik során ezeknek a problémáknak a kezelésére;
- amennyiben képzésük során nem készítik fel õket a haldokló betegek speciális szükségleteire, a velük való kommunikációra, felmérni, hogy mindez hogyan hat a haldoklókkal való kapcsolatukra.

Hegedűs Katalin, Pilling János, Kolosai Nedda, Bognár Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Roskó Gábor grafikái
Roskó Gábor grafikái
| | |

1958-ban, Budapesten született. A Magyar Képzõművészeti Fõiskolán végzett. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orvos és a közhatalom
Az orvos és a közhatalom
| | |

Az egészségkultúra olyan általános fogalom, amely minden részletében lefedi a közösség és az egyén egészségével kapcsolatos társadalmi intézmények és emberi magatartások összességét. Meghatározó szereplõi mindig is az orvosláshoz értõ szakemberek voltak. Szolgálataikat a közvetlenül hozzájuk forduló betegeken kívül az egészségügyi hatóságok is igénybe vették.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hogyan „ragozzuk” pácienseinket?
Hogyan „ragozzuk” pácienseinket?
| | |

Visszatérõ - minden szerzõt, lektort, szerkesztõt erõsen õszítõ és bõszítõ - probléma, hogy mikor, milyen raggal „lássuk el” a beteget, a pácienst, a vizsgálatba bevont személyt stb. egy-egy cikkben, tanulmányban. Bátran ígérhetem: magam sem fogom ebben a cikkben a nehézségeket teljességgel megoldani…

Grétsy Zsombor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A magyar fürdőprogram felkarolása
A magyar fürdőprogram felkarolása
| | |

A víz szimbolikus, gyógyító és megújító természetére utaló hiedelmek minden kultúrában megtalálhatók. A vízben való fürdés előbb a vallásos kultuszhoz tartozott, majd a gyógyításban is nélkülözhetetlen szerepet kapott. A fürdő a testi-lelki megújulást szolgálta, a beteg léleknek bűnbocsánatot, a beteg testnek felüdülést adott. Már a történelem előtti időkből ismeretesek a vizek gyógyhatásáról szóló híradások, amelyek egyikét maga a Biblia őrizte meg számunkra.

Jobst Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Wesselényi nádor orvosa
Wesselényi nádor orvosa
| | |

Weber János (1612-1684), Eperjes egykori fõbírája korának egyik legtehetségesebb politikusa volt, aki ügyesen irányította többségében lutheránus vallású városát a katolikus Habsburg Birodalom árnyékában. Pártfogolta az iskolaügyet, nemzetközi hírű gyógyszerészképzõ iskolát alapított Eperjesen, s fõbírósága idején - és hathatós közreműködésével - jött létre a híres eperjesi líceum.

Bubryák Orsolya

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: