TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2001;11(5)

Molekuláris morfológiai módszerek a laboratóriumi medicinában
Molekuláris morfológiai módszerek a laboratóriumi medicinában
| | |

Napjainkban a molekuláris morfológiai módszerek térhódítása a laboratóriumi medicinában nem pusztán a módszertani újdonság erejével hat, de diagnosztikai szinten is forradalmi változást jelent. Mára a rutindiagnosztikában is szinte mindennapossá váltak azok a technikák, amelyeket korábban csak az alapkutatásban alkalmaztak.

Balázs Margit, Ádány Róza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

MIDAS
MIDAS
| | |

Kezelés: Izradipin (2×2,5-5,0 mg/nap) vagy hidroklorotiazid (HCZT) (2×12,5-25,0 mg/nap).
Kísérõ kezelés: Ha a diasztolés vérnyomás legalább 10 Hgmm-rel nem csökkent, illetve nem süllyedt 90 Hgmm alá, a kezelést enalaprillal egészítették ki (2×2,5, 5,0, 7,5 vagy 10,0 mg/nap dózissal).

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

INSIGHT
INSIGHT
| | |

Kezelés: Nifedipin elnyújtott hatású változata (GITS: gastrointestinal transport system) 30 mg/nap, vagy Co-amilozid (hydrochlorothiazid 25 mg + amilorid 2,5 mg) napi egy tabletta. Ha a vérnyomás 20/10 Hgmm-nél kisebb mértékben csökkent, vagy 140/90 Hgmm-nél nem lett alacsonyabb, a dózist megkettõzték, ha ez sem volt elégséges, az addigi kezelést napi 25 mg atenolollal vagy 5 mg enalaprillal egészítették ki, végül negyedik lépcsõként még ehhez bármilyen más vérnyomáscsökkentõt lehetett adni, kalciumcsatorna-blokkoló és diuretikum kivételével.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pyogen granuloma gastrointestinalis megjelenése
A pyogen granuloma gastrointestinalis megjelenése
| | |

Az irodalomban is ritkán szereplő, ventricularis lokalizációjú pyogen granuloma egy esete kapcsán a szerzők ismertetik a kórképet. A 65 éves férfi beteget akut gastritis tüneteivel vették fel osztályukra. Kétnapos tüneti kezelés ellenére a beteg állapota nem változott. Felső panendoszkópiás vizsgálattal Helicobacter pylori-asszociált gastritist, valamint a cardia közvetlen szomszédságában egy babnyi nagyságú polypoid képletet észleltek, amelynek szövettani vizsgálata ventricularis lokalizációjú pyogen granulomát igazolt.

Sike Róbert, Székely György, Demeter Pál, Sápi Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Helicobacter pylori-fertőzés 
A diagnózis és a kezelés gyakorlati kérdései
Helicobacter pylori-fertőzés
A diagnózis és a kezelés gyakorlati kérdései
| | |

Jelen ismereteink szerint a Helicobacter pylori a fekélybetegség patogenezisének döntő faktora. A fekélybetegek mintegy 70-80%-a hordozza a baktériumot, a baktérium legtöbbször az antrumnyálkahártya felszíni nyákjában kolonizálódik. A baktérium kiirtása, eradikációja az esetek döntő többségében, 85-90%-ban a fekély végleges gyógyulását eredményezi. A kezelés indikációit és a kezelésre alkalmas gyógyszer-kombinációkat nemzetközi konszenzusértekezletek alapján készült javaslatok körvonalazzák.

Rácz István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ischaemiás colitis diagnosztikája és terápiája
Az ischaemiás colitis diagnosztikája és terápiája
| | |

Az ischaemiás colitis többnyire az arteria mesenterica inferior ellátási területének limitált keringési zavara következtében jön létre. Leggyakrabban diffúz arteriosclerosis vagy csökkent balkamra-funkció részjelenségeként alakul ki, de előfordulhat a hasi aorta rekonstrukciós műtéteit követően is. Előfordul fiatal betegeken is kokainabúzus, thrombophylia és vasculitis következményeként.

Demeter Pál, Sike Róbert, Székely György, Kiss Sándor, Szilvás Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szelektív terhességmegszakítás congenitalis anomáliára discordans többes terhességben
Szelektív terhességmegszakítás congenitalis anomáliára discordans többes terhességben
| | |

Ikerterhességek azon különleges eseteiben, amikor csak az egyik magzatnál áll fenn praenatalis diagnosztikai módszerekkel igazolható súlyos rendellenesség vagy betegség, a másik magzat pedig egészséges, mintegy húsz éve van lehetőség szelektív terhességmegszakításra, az egészséges magzat megmentése és életkilátásainak növelése érdekében.

Patkós Péter, Hruby Ervin, Papp Csaba, Tóth-Pál Ernő, Papp Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Jelentés a 2000. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről
Jelentés a 2000. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről
| | |

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója folytatja az endoszkópos adatok országos összesítését, az eredmények és a főbb forgalmi mutatók évenkénti táblázatos közzétételét. Az egyes munkahelyek felszereltségét, szakember- ellátottságát, endoszkópos állományát, az eszközök dezinficiálásának kérdéseit nem kívánjuk kommentálni, az alulfinanszírozottság állapota pedig évek óta ismert.

Nagy Görgy, Juhász László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


„Nem a szemlélet, az ügyek természete változott…”
„Nem a szemlélet, az ügyek természete változott…”
| | |

Az egészségügyi miniszter április végén közzétett rendelete mint az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) egyik állandó bizottságát nevesíti az Igazságügyi Bizottságot (IB). A rendelet nem alakítja át, nem is érinti az IB feladatát, tevékenységét, arról továbbra is az eddig hatályos jogszabály rendelkezik. Mindenkori módosításához az egészségügyi miniszteren kívül az igazságügyi miniszter egyetértése is szükséges.

Nagy András László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Konfliktusrendezés közvetítői eljárással
Konfliktusrendezés közvetítői eljárással
| | |

Az egészségügyi szolgáltatókkal szemben indított kártérítési perek során a felperes, az alperes és a felelősségbiztosító képviselője rendszerint egyetlen dologban ért tökéletesen egyet: abban, hogy ebben a pertípusban a bírói út a konfliktusrendezés kevésbé hatékony módja. Nemcsak a hazai, de a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a peres eljárások rendszerint elhúzódnak.

Dósa Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bulvártudomány
Bulvártudomány
| | |

Szerkesztõtársam a legutóbbi értekezletünkön elkeseredetten idézett egy dolgozatból, amely az egyik - itt nem megnevezhetõ - magyar orvosi folyóiratban jelent meg. Folyóirat helyett szaklapot írhatnék, de nem teszem, mert meggyõzõdésem, hogy nem az.

Németh Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

V. Melanoma Világkongresszus 
2001. február 28.-március 3., Velence
V. Melanoma Világkongresszus
2001. február 28.-március 3., Velence
| | |

A Melanoma Világkongresszus gondolata 1985-ben, Velencében, a WHO Melanoma Program égisze alatt született meg, és sikere nyomán azóta négyévente rendezik meg. Az 1997-ben Sydneyben rendezett gigantikus, közel négyezer résztvevõt számláló fórumot kivéve mindig Velence ad otthont a témában érdekeltek tanácskozásának.

Oláh Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Quentin Massys és egy rejtélyes Paracelsus-portré
Quentin Massys és egy rejtélyes Paracelsus-portré
| | |

A párizsi Louvre gyűjteményében található egy XVI. század elsõ felében készült, igen kvalitásos németalföldi portré, amely a kép alsó szegélyén olvasható „Famoso doctor Pareselsus” felirat szerint a kora újkori Európa egyik legtalányosabb személyiségét, a híres svájci orvost, Theophrastus Bombastus von Hohenheimet (1493-1541), vagy ismertebb nevén Paracelsust ábrázolja.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyulay Pál emlékezete
Gyulay Pál emlékezete
| | |

Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem korát feltáró munkákban gyakran felbukkan a Padovában orvosi és jogi diplomát szerzett, tollal, karddal jól bánó és gyakran cselszövéssel is élõ tudós erdélyi kancelláriai titkár, Gyulay Pál (1550-1592) neve. Kortársai gyakran hangsúlyozták, hogy plebejussorból emelkedett ki, fõúri támogatással tanult Itáliában.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csak a test fogoly 
- Frederick Delius
Csak a test fogoly
- Frederick Delius
| | |

Frederick Delius (1862-1934) a XIX. és a XX. század fordulójának jellegzetes, ugyanakkor nagyon is egyéni hangú poszt-wagneriánus zeneszerzõje volt, Nietzsche követõje, a magány és az elmúlás költõje. Mestere volt a hangszerelésnek, a zenekari színeknek, s így szuggesztív zenéjébõl hallgatója számára nem is annyira a rezignációra való hajlam emlékezetes, mint inkább természetfestésének érzékletessége és ereje, operáinak érzelemgazdag és érzéki atmoszférája.

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: