TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2001;11(4)

Percutan coronariaintervenció az ischaemiás szívbetegség kezelésében
Percutan coronariaintervenció az ischaemiás szívbetegség kezelésében
| | |

Coronariaintervenció - műtét vagy koszorúér-tágítás - akkor válhat szükségessé, ha a beteg szívizom- ischaemia okozta anginás panaszai, illetve az ischaemiára utaló tünetek a gyógyszeres kezelés mellett is fennállnak. A beavatkozást a főbb koszorúerek szignifikáns, az átmérő 70%-ot elérő vagy meghaladó szűkülete esetén kell elvégezni, a klinikai állapottól függő sürgősséggel.

Voith László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Prevencióval a tüdőrák okozta halálozás visszaszorításáért
Prevencióval a tüdőrák okozta halálozás visszaszorításáért
| | |

A tüdőrák gyógykezelése nem megoldott, ezért megnőtt a prevenció jelentősége. A primer prevenció a gyakorlatban a dohányzás mérséklését jelenti felvilágosítás vagy leszoktatás útján. Vitatott kérdés a szekunder prevenció, vagyis a tüdőrák szűrésének a realitása. Kezdik átértékelni a korábbi, elutasító álláspontot.

Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Pataki Géza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A hepatitis G- és TT-vírus diagnosztikájának bevezetése Magyarországon
A hepatitis G- és TT-vírus diagnosztikájának bevezetése Magyarországon
| | |

A vírushepatitisek döntő többségét öt hepatitisvírus okozza (A, B, C, D, E). 1995-ben három új flavivírust fedeztek fel (GBV-A, GBV-B, GBV-C/HGV), 1997-ben pedig a TT-vírust. Az irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy az ismeretlen eredetű hepatitises megbetegedések egy részének hátterében az újonnan felfedezett hepatitis G- és TT-vírus áll. A kutatás fő célja annak megállapítása volt, hogy ez a két vírus előfordul-e Magyarországon.

Takács Mária, Rusvai Erzsébet, Brojnás Judit, Tóth Gábor, N. Szomor Katalin, Tóth Etelka, Szendrői Andrea, Mezey Ilona, Berencsi György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

TONE
TONE
| | |

Kezelés: A nátriumbevitel csökkentése [napi 80 mmol (1800 mg vagy kevesebb)], illetve ezzel együtt vagy külön a testsúly mérséklése (legalább 4,5 ttkg-mal).

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Diagnosztikus és terápiás újdonságok a hazai diabetológiában
Diagnosztikus és terápiás újdonságok a hazai diabetológiában
| | |

Diabetológiai tematikus összeállításunk különbözõ témáit a következõ kérdés kapcsolja össze: Gondoltunk volna erre hazánkban tíz évvel ezelõtt? Tíz évvel ezelõtt nem gondoltuk, hogy a 6-17 éves korcsoportba tartozó gyermekek és fiatalok 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedhetnek. Körner Anna és Madácsy László saját vizsgálataikon és irodalmi adatokon alapuló közleményükben a 2-es típusú diabetes mellitus gyermek- és fiatalkori elõfordulásáról számolnak be.

Kerényi Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

2-es típusú diabetes mellitus gyermekés fiatalkorban: korai szövődmények
2-es típusú diabetes mellitus gyermekés fiatalkorban: korai szövődmények
| | |

A 2-es típusú diabetes mellitus és a csökkent glükóztolerancia gyermekkori előfordulása világszerte növekvő tendenciát mutat.

Körner Anna, Madácsy László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Új orális antidiabetikumok 
A 2-es típusú diabetes mellitus terápiájának új szempontjai
Új orális antidiabetikumok
A 2-es típusú diabetes mellitus terápiájának új szempontjai
| | |

Az elmúlt években számos új orális antidiabetikummal bővült a terápiás eszköztár, és jelenleg is több ilyen gyógyszer forgalomba kerülése várható. Mind az inzulinérzékenységet növelő, mind az inzulinelválasztást fokozó vegyületek csoportja új készítményekkel gyarapodott. A modern inzulinszekretagóg gyógyszereket egyre inkább az azonnali, de rövid hatás jellemzi, amely a fiziológiáshoz hasonló inzulinszekréciót eredményez.

Gerő László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tájékoztató a hazai inzulinpumpaprogramról
Tájékoztató a hazai inzulinpumpaprogramról
| | |

Világszerte növekszik az inzulinpumpával (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII) kezelt cukorbetegek száma. Jelenleg már több mint százezer beteg használ inzulinpumpát; a DCCT vizsgálatban részt vevõ betegek 35%- át kezelték pumpával.

Kautzky László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Minősített diabetológusok továbbképzése 
2001. március 1-3.
Minősített diabetológusok továbbképzése
2001. március 1-3.
| | |

A Magyar Diabetes Társaság Diabetológusa minősítést eddig mintegy kétszáz kolléga szerezte meg. A kidolgozott feltételrendszer teljesítése, az eredményes vizsga nemcsak a diabetológia iránt elkötelezett szakembergárda létszámát növeli, hanem tevékenységének színvonalát is előnyösen befolyásolja. Indokolt azonban a képzés és továbbképzés hatékonyságát, a gyakorlati hasznosítást minél jobban szolgáló posztgraduális képzési formák keresése.

Gyimesi András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

GEMICA
GEMICA
| | |

Kezelés: Amiodaron - a heveny szívizominfarktust jelző fájdalmat követő 24 órán belül kezdve a gyógyszer adását. Átlagos adag 2700 mg/48 óra, intravénásan. Először a gyors fázisban két órán át 162 mg/óra, majd a lassú fázisban 46 mg/óra addig, amíg el nem érték az 1350 mg/24 óra adagot.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Egy 1980-as távlati egészségügyi prognózis tanulságai
Egy 1980-as távlati egészségügyi prognózis tanulságai
| | |

A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Politikai Bizottsága 1979-ben átfogóan értékelte a magyar egészségügy helyzetét. Ezt megelőzően 1959-ben tűzte napirendjére, mintegy érzékeltetve, hogy a téma csak húszévenként érdemel figyelmet.

Forgács Iván

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegjogok érvényesülése hazánkban
A betegjogok érvényesülése hazánkban
| | |

Az egészségügyi törvényben megfogalmazott betegjogok értelmezése gyakran vet fel kérdéseket a szakma s a betegek részéről egyaránt. Éppen ezért a betegjogok hazai szabályozásának jobb megértését tűzte ki célul az Egészségügyi Informatikáért Alapítvány szervezésében március 30-án megtartott konferencia, amelyen a jogszabályi háttér értelmezése mellett a betegjogok érvényesülésének hazai tapasztalatairól is szó volt.

Vajda Angéla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A nővéri munka magatartás-tudományi vizsgálata 
Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás
A nővéri munka magatartás-tudományi vizsgálata
Pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás
| | |

A pszichoszociális munkakörnyezet vizsgálata az egészségügyben és más, nem profitorientált szervezetekben eddig még nem kapott prioritást. A nem megfelelő szakértelemmel szervezett egységekben pedig a dolgozók nagyobb eséllyel vannak kitéve a munka káros pszichikai, szociális és egészségi következményeinek.

Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Konszenzust vagy káoszt?
Konszenzust vagy káoszt?
| | |

Különbözõ természettudományokkal foglalkozó szakszövegeket lektorálva tapasztalom, hogy bizonyos - úgy vélem, elemi - nyelvi, helyesírási kérdésekkel, problémákkal és az ezekhez kapcsolódó, olykor kellemetlen vitákkal újra és újra szembesülnöm kell.

Grétsy Zsombor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A sebezhető pont
A sebezhető pont
| | |

A görög mitológia, s ezen belül is a trójai mondakör egyik leghíresebb alakjának, Akhilleusznak neve, a róla elkeresztelt Achilles-ínnak köszönhetően, az orvosi elnevezések között is szerepel. A daliának ez volt az egyetlen sebezhető pontja, az ellenségei által annyira rettegett görög hős éppen ezen apró „testi fogyatékossága” révén vonult be a gyógyászat történetébe. Idézzük fel hát most Akhilleusz történetét!

Kardos Piroska

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Orvosi Kör története
Az Orvosi Kör története
| | |

A múlt század derekán a hazai orvostársasági élet két formába szervezõdött: kialakultak egyrészt a tudományos, másrészt az érdekvédelmi jellegű szervezetek. Ennek okát részben az orvostovábbképzés hiányában, valamint az állam és az orvos viszonyának rendezetlenségében kell keresnünk.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A monumentális formák kishitű zeneköltője 
Anton Bruckner
A monumentális formák kishitű zeneköltője
Anton Bruckner
| | |

Közvetlenül Johannes Brahms után hadd foglalkozzunk egy olyan komponistával, aki nagyjából vele egyidős volt, akivel pályájuk jelentős részét - csúcsát és betetőzését - egyazon városban, Bécsben töltötték, de aki szinte minden tekintetben éles ellentéte volt Brahmsnak: Anton Brucknerrel. Hogy miben is különböztek olyan élesen?

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: