TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2001;11(3)

Az ACE-gátlók antiatheroscleroticus hatása
Az ACE-gátlók antiatheroscleroticus hatása
| | |

Állatkísérletes és humán experimentális adatok alapján feltételezik, hogy a reninangiotenzin- aldoszteron rendszer fontos szerepet játszik az atherosclerosis patogenezisében és progressziójában. Számos nagy, randomizált, placebokontrollált klinikai vizsgálatban kimutatták, hogy az ACE-inhibitorok csökkentik az ischaemiás események kockázatát balkamra-diszfunkciós betegeknél.

Czuriga István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Rezisztenciaváltozás a Gram-pozitív kórokozók körében
Rezisztenciaváltozás a Gram-pozitív kórokozók körében
| | |

A gyakorló orvosnak a hatékony antibiotikum kiválasztásakor nemcsak a Gram-negatív baktériumok növekvő rezisztenciájával kell számolnia, hanem azzal is, hogy a Gram-pozitív kórokozók egyre rezisztensebbé, gyakran polirezisztenssé válnak. Ez igen komoly problémát jelent a kórházban és a területen dolgozó orvosoknak egyaránt.

Kovács Gábor, Pásztor Mónika

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Új gyógyszerek az antivirális terápiában
Új gyógyszerek az antivirális terápiában
| | |

Világszerte egyre nagyobb figyelmet fordítanak az emberiséget érintő, vírus eredetű járványok megelőzésére és kezelésére. Egy-egy újabban felismert vagy világméretű pandémiát létrehozó vírusfertőzés (AIDS, ebola, influenza) óriási kihívást jelent a kutatók számára, és új típusú vírusellenes szerek kifejlesztését teszi szükségessé. Napjainkban jelentős előrelépés tapasztalható az AIDS-ellenes gyógyszerek fejlesztése terén, de újabb lehetőségek nyílnak a hepatitis-, a herpesz-, a cytomegalovirus és a respiratorikus syncytialis vírus okozta fertőzések kezelésében, valamint az influenza hatékony profilaxisára és terápiájára is.

Szlávik János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az invazív gombainfekciók terápiája: jelen és jövő
Az invazív gombainfekciók terápiája: jelen és jövő
| | |

A csökkent immunitású betegek körében növekszik az invazív gombainfekciók okozta morbiditás és mortalitás. A jelenlegi módszerekkel nehezen állítható fel a mycosisok korai diagnózisa; az antifungalis szerek rendszerint toxikusak, hatásspektrumuk limitált, alkalmazásuk jelentős költséggel jár.

Sinkó János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A légmell kezelése cystás fibrosisban
A légmell kezelése cystás fibrosisban
| | |

A cystás fibrosisban szenvedő gyermekek közül egyre többen érik el a felnőttkort. A betegség hosszú fennállásával együtt növekszik a szövődmények, így a légmell előfordulásának gyakorisága.

Csiszér Eszter, Csekeő Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Transmyocardial revascularization with CO2 laser in patients with refractory angina pectoris 
Clinical results from the Norwegian Randomized Trial
Transmyocardial revascularization with CO2 laser in patients with refractory angina pectoris
Clinical results from the Norwegian Randomized Trial
| | |

Lézerkezelés 800 W CO2-lézerrel, dobogó szíven; a feltételezett ischaemiás és életképes myocardiumban négyzetcentiméterenként átlagosan egy furatot készítettek (48±7).

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A vezető patológus szerepe az utánpótlás nevelésében
A vezető patológus szerepe az utánpótlás nevelésében
| | |

A klinikumnak biztos támaszt jelentő patológia Magyarországon hátrányos, sőt válságos helyzetben van. Kevés a patológus, a tapasztalt, gyakorlott szakemberek száma csökken, a fiatalok pedig nem preferálják ezt a diszciplínát. E tények hátterét igyekszünk megvilágítani folyamatos szakmai továbbképző munkánkból nyert tapasztalataink révén.

Magyar Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Kellenek-e a különlenyomatok?
Kellenek-e a különlenyomatok?
| | |

A jobb szaklapokban történő publikáció mellett a szerzők ma is különböző számú különlenyomatot kapnak. Ezeket egyrészt úgy lehet hasznosítani, hogy a szerző munkásságának prezentálása során a különböző pályázatokhoz csatolja, vagy pedig beillesztik az intézetek munkásságát bemutató kiadványokba. Ugyancsak ezért részesülhetnek belőlük az egyes közlemények szerzőtársai is.

Boda Domokos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegjogok érvényesülése
A betegjogok érvényesülése
| | |

A Társaság a Szabadságjogokért meghívására 2001. március 23-án Budapesten járt Lars Fallberg, a WHO európai betegjogi networkjének jogász munkatársa, aki a Közép-európai Egyetemen tartott elõadásában a betegjogi törvényekrõl, a civil szervezetek szerepérõl, valamint a betegjogi képviselõi rendszerek működésérõl számolt be.

Vajda Angéla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

VI. Debreceni Kardiológiai Napok 
2001. március 1-3.
VI. Debreceni Kardiológiai Napok
2001. március 1-3.
| | |

Az idén hatodik alkalommal megrendezett Kardiológiai Napok posztgraduális konferencia a több mint 1500 résztvevővel ma már a város és az ország egyik legnagyobb orvoskongresszusává vált. A kardiológus szakorvos résztvevők mellett szép számmal képviseltették magukat a belgyógyászok és a háziorvosok.

Czuriga István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szokásnak helyes irányt adni s szárnyakat fűzni…
A szokásnak helyes irányt adni s szárnyakat fűzni…
| | |

„Az orvosi szaklapok biostatisztikai mércéje alacsony. Jelen tanulmányban példákkal illusztráljuk az okokat és a tipikus hibákat. Javaslatot teszünk a már említett mérce magasabbra emelésének módozataira. Különös hangsúlyt szeretnénk fektetni a közlemények statisztikai lektorálásának szükségességére.”

Singer Júlia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Stendhal és az „aria cattiva”
Stendhal és az „aria cattiva”
| | |

A XIX. századi francia irodalom markáns figurája - polgári nevén Henri Beyle (1783-1842) - miután kisfiúként megélte a francia forradalmat, 17 éves korában Párizsba ment szerencsét próbálni. Pár hónappal később már a napóleoni sereggel lovagol Itália felé, hogy aztán ez az ország élethosszig tartó szenvedélyévé váljék, és szülővárosába, Grenobléba csak olykor, vendégként térjen vissza.

Groák Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Művészeti analógiák, orvosi elnevezések
Művészeti analógiák, orvosi elnevezések
| | |

Amikor gyarapodnak a tudományos ismeretek és új kutatási eredmények születnek, leírásuk, jellemzésük során kézenfekvõ és az emberi gondolkodásra jellemzõ megoldás, hogy ezeket gyakorta egy már ismert jelenséghez, jellegzetes, híres alkotáshoz hasonlítjuk. Gyakran elõfordul, hogy az új jelenség még a nevét is ebbõl az öszszehasonlításból nyeri.

Boga Bálint

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy hű honvédorvos: Buzay Károly
Egy hű honvédorvos: Buzay Károly
| | |

A magyar hadügyminisztérium felügyelete alatt álló haderő katonaorvosi szolgálatának felállítása, illetve megszervezése 1848 nyarán még elég vontatottan haladt. Az áprilisi törvények értelmében a magyar korona területén állomásozó katonai alakulatok felett a Batthyány-kormány gyakorolt felügyeletet, az alakulatok 28 zászlóalj gyalogosból, 65 lovasszázadból és körülbelül 4-500 fő tüzérből álltak.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: