TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2003;13(6)

Kedves Olvasóink!
Kedves Olvasóink!
| | |

A szerkesztõ egy lap belsõ ügyeivel csupán ritkán, kivételes alkalmakkor hozakodik elõ. Ilyenek a LAM életében is voltak már, különösen az elmúlt években, amikor folyóiratunk jelentõs átalakuláson ment át. Ezek a sarokkövek azt jelzik, hogy a LAM, kiadója, szerkesztõsége és alapítói a változó környezethez alkalmazkodva kívánnak minél jobban megfelelni az olvasók igényeinek és a folyóirat alapításkori hitvallásának.

Kapócs Gábor, Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A korszerű antibiotikum-terápia
A területen szerzett pneumoniák kezelése felnőttkorban, az útmutatók tükrében
A korszerű antibiotikum-terápia
A területen szerzett pneumoniák kezelése felnőttkorban, az útmutatók tükrében
| | |

A területen (közösségben) kialakult pneumonia antibiotikum-terápiája az esetek döntő részében empirikus. Az antibiotikum-választást különböző útmutatók segítik. Ezek a javaslatok tartalmazzák az epidemiológia, a diagnosztika, a mikrobiológiai háttér fontos elemeit is, azonban az érdeklődés középpontjában általában a terápiás javaslat áll. Még a legjobb ajánlás is csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.

Kovács Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A tüdőfibrosisok osztályozása 
Az ismeretlen eredetű interstitialis pneumoniák szövettani besorolásának klinikai értéke
A tüdőfibrosisok osztályozása
Az ismeretlen eredetű interstitialis pneumoniák szövettani besorolásának klinikai értéke
| | |

Az American Thoracic Society/European Respiratory Society új besorolásában klinikai, radiológiai és prognosztikai adatokat rendelnek a tüdőbiopsziás leletekhez. A hét alcsoport rövid ismertetése, valamint a differenciáldiagnosztika buktatóinak taglalása után a szerző a kórszövettani lelet klinikai értékét tárgyalja, külön kiemelve, hogy az egyes entitások pontos azonosíthatósága csak sebészi, többnyire videotorakoszkópos mintából lehetséges.

Zsiray Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gastrooesophagealis reflux betegség és az obstruktív alvási apnoe kapcsolata
A gastrooesophagealis reflux betegség és az obstruktív alvási apnoe kapcsolata
| | |

Az elmúlt évtizedben az extragastrointestinalis tünetek-szövődmények témakörével jelentősen bővültek a gastrooesophagealis reflux betegséghez kapcsolódó ismereteink. A kardiológiai, pulmonológiai, gégészeti és szájsebészeti szövődmények interdiszciplináris szemléletet tettek szükségessé. A szövődmények közül a nem kardiális eredetű mellkasi fájdalom, az asthma bronchiale, a krónikus bronchitis, a krónikus köhögés, a posterior laryngitis és a fogzománc savas károsodása a legfontosabbak.

Demeter Pál, Várdi Visy Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A rovarméreg-allergia diagnosztikája és kezelése
A rovarméreg-allergia diagnosztikája és kezelése
| | |

Az elmúlt 20 évben nagy előrelépés történt a rovarcsípéssel kapcsolatos allergiás reakció patogenezisének megértésében, diagnosztikájában és kezelésében. A rovarméreg-allergia incidenciája 0,4-3%, de a Hymenopterák által okozott anaphylaxia halálos lehet. A diagnosztika alapja a kórelőzmény és a specifikus IgE kimutatása bőrpróbával vagy RAST vizsgálattal.

Bánkúti Beáta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A tüdőtranszplantáció helyzete Magyarországon
A tüdőtranszplantáció helyzete Magyarországon
| | |

Az elmúlt évtized során a tüdőtranszplantáció számos végállapotú tüdőbetegség elfogadott kezelési eljárásává vált. A kezdeti technikai nehézségek kiküszöbölése után a műtét napjainkban rutineljárásnak számít. A donortüdők hiánya számos új műtéti technika kidolgozását serkentette.

Lang György, Vadász Pál, Agócs László, Csiszér Eszter, Czebe Krisztina, Klepetko Walter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A köldökzsinórvérből származó őssejtek felhasználásáról
A köldökzsinórvérből származó őssejtek felhasználásáról
| | |

Köztudott, hogy az õssejtek olyan, még nem csupán egy irányba specializálódott, számos további osztódásra képes sejtek, amelyek alkalmasak lehetnek különféle elhasználódott, károsodott vagy hiányzó sejtek pótlására bizonyos betegségekben, kóros állapotokban.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Súlyos gépkocsibalesetet okozó eszméletvesztés vasovagalis syncope következtében
Súlyos gépkocsibalesetet okozó eszméletvesztés vasovagalis syncope következtében
| | |

A vasovagalis syncope a részleges vagy teljes eszméletvesztés egyik leggyakoribb oka. A gépjárművezetés során fellépő syncope veszélyhelyzetet teremthet nem csupán magára a betegre nézve, de a közlekedésben részt vevő valamennyi egyénre is.

Varga Emma, Wórum Ferenc, Szabó Zoltán, Varga Mihály, Barta Kitti, Lőrincz István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Platinabázisú kemoterápiával előkezelt, nem kissejtes tüdőrákos betegek docetaxelkezelésének összehasonlítása a legjobb támogató kezeléssel
Platinabázisú kemoterápiával előkezelt, nem kissejtes tüdőrákos betegek docetaxelkezelésének összehasonlítása a legjobb támogató kezeléssel
| | |

Ötvenkét randomizált klinikai vizsgálat metaanalízise eredményezte azt a konklúziót (BMJ, 1995), hogy a kemoterápia alkalmazása szignifikáns, bár szerény túlélési elõnyt jelent a nem kissejtes tüdõrák legtöbb stádiumában. Az új szerek kombinálása platinával tovább javítja az eredményeket. A kemoterápiával kezelt betegek emelkedõ száma miatt az onkológus egy növekvõ betegpopulációval találja magát szembe, akiknél jó általános állapotban relapszus következik be az elsõ vonalú kemoterápiát követõen.

Reindl Ildikó

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Amerikai Diabetes Társaság 63. Tudományos Konferenciája
Az Amerikai Diabetes Társaság 63. Tudományos Konferenciája
| | |

Az Amerikai Diabetes Társaság éves tudományos konferenciája mára a nemzetközi diabetológia és a társult szakterületek elsõ számú fórumává vált. Néhány adattal illusztrálva: körülbelül 20 000 fõt regisztráltak, az elfogadott absztraktok száma közel 2500 volt.

Bosnyák Zsolt, Stella Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az arteria carotis feletti hallgatódzás 
Anakronizmus vagy hasznos szűrővizsgálati módszer?
Az arteria carotis feletti hallgatódzás
Anakronizmus vagy hasznos szűrővizsgálati módszer?
| | |

A címben feltett kérdésre adandó választ elõrebocsátva: a szerzõk egyértelműen leszögezik, hogy a rendelkezésre álló igényes és objektív eszközös lehetõségek korszakában is helye van az aa. carotis feletti hallgatódzásnak. Nagy betegcsoporton hasonlították össze az auscultatio és a szimultán végzett ultrahangvizsgálat eredményét, ez tette lehetõvé az egyszerű klinikai eljárás megbízhatósági fokának pontos megállapítását.

Magyar M. Tünde, Eun-Mi Nam, Csiba László, Martin A. Ritter, Bernd E. Ringelstein, Dirk W. Droste

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Antithromboticus kezelés akut coronariaszindrómákban és percutan coronariaintervenció esetén
Antithromboticus kezelés akut coronariaszindrómákban és percutan coronariaintervenció esetén
| | |

Akut coronariaszindróma gyanúja esetén minden esetben sürgõsséggel kell eljárni, a beteget intenzív osztályon kell monitorozni. A felvételkor mindenképpen elvégzendõ vizsgálatok közé tartozik a 12 elvezetéses elektrokardiográfia (EKG), a mellkas-röntgenvizsgálat és a vénás vérbõl a hemoglobinszintnek és a myocardiumkárosodás markereinek - lehetõség szerint a szív eredetű troponin T vagy I szintjének - a meghatározása.

Derek L. Connolly, Gregory Y. H. Lip, Bernard S. P. Chin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A talentumokat gyûjteni kell
A talentumokat gyûjteni kell
| |

Dr. Romics Lászlót 2003. május 30-án Batthyány-Strattmann László- díjjal tüntette ki az egészségügyi miniszter, azon az emlékülésen, amelyet a gróf boldoggá avatásának tiszteletére rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián. A díjat 1992-ben hozták létre azok részére, akik szakmai vagy közszolgálati munkájukkal hozzájárultak az egészségügyi, a szociális, valamint a családvédelmi ellátás fejlesztéséhez, és e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetés alkalmából életútjáról kérdeztük a professzort, folyóiratunk tanácsadó testületének elnökét.

Németh Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: