TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2008;18(1)

Molekulárisan célzott biológiai terápia a szolid tumorok kezelésében
Molekulárisan célzott biológiai terápia a szolid tumorok kezelésében
| | |

Közleményünk korábban megjelent első részében összefoglaltuk az emlőrák és a vastag-, illetve végbélrák korszerű, célzott biológiai terápiáját. Ezúttal a gastrointestinalis stromatumor, valamint a hasnyálmirigyrák, a fej-nyak daganatok, a tüdőrák és a veserák molekulárisan célzott biológiai terápiáját ismertetjük, amely vagy monoklonális antitestekkel, vagy orális kinázinhibitorokkal valósítható meg. A specifikusan erre a célra kifejlesztett monoklonális antitestekkel gátolhatjuk a sejtek felszínén elhelyezkedő receptorokat (például fej-nyak laphámráksejteken az epidermalis növekedési faktor receptorait) vagy az áttétek növekedéséhez ...

Láng István, Hitre Erika

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szöveti hormonsokk: az intrakrinológia
Szöveti hormonsokk: az intrakrinológia
| |

Közleményünkben a 11- és 17-béta-hidroxiszteroid- dehidrogenáz enzimcsalád tagjainak, illetve az 1-alfa-hidroxiláz és aromatáz enzimek szövetspecifikus megoszlását és funkcióját mutatjuk be. Ezek a különböző enzimek meghatározzák az aktív szteroidoknak a perifériás szövetekben végbemenő, lokális képződését, amelynek alapvető szerepe lehet a hormonszenzitív tumorok (például az emlő- és prostatadaganatok) és a metabolikus betegségek (mint az elhízás, az osteoporosis, az inzulinrezisztencia) kialakulásában. Az utóbbiaknak közös jellemzője a szöveti hypercortisolismus, azaz így szemlélve számos „szövetspecifikus Cushing-szindróma” létezik. ...

Speer Gábor, Lakatos Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az agyérbetegségek epidemiológiája Magyarországon az ezredfordulót követően
Az agyérbetegségek epidemiológiája Magyarországon az ezredfordulót követően
| | |

BEVEZETÉS - Vizsgálatunkban a stroke-betegség okozta magyarországi halandóságot, megbetegedési viszonyokat, funkcionalitáscsökkenést és a fekvőbeteg-forgalmat mutatjuk be a legfrissebb egészségstatisztikai adatok alapján. MÓDSZEREK - A halandóság vizsgálatára direkt és indirekt standardizálást, valamint empirikus Bayes-becslésen alapuló térinformatikai elemzést alkalmaztunk. A megbetegedési adatok a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Programból és az Országos Lakossági Egészségfelmérésekből származtak. Ez utóbbi volt a forrása a korlátozottsági adatoknak is. A fekvőbeteg-forgalmi adatokat a WHO European Hospital Morbidity Database nevű adatbázisából vettük. ...

Vokó Zoltán, Széles György, Kardos László, Németh Renáta, Ádány Róza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Lansoprazol az oxidatív stressz elleni védelemben 
Experimentális adatok
 

Egészség és szabad levegő
Egészség és szabad levegő
| | |

BEVEZETÉS - A minket körülvevő környezetnek fontos szerepe van a pszichoszomatikus tünetek kialakulásában. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy mit gondolnak a gyerekek, mi történik azzal a személlyel, aki sokáig nem megy ki a szabadba. MÓDSZEREK - Az adatgyűjtéshez „draw-andwrite” technikát alkalmaztunk, amely az írásban történő válaszadáson kívül lehetőséget ad a gyerekeknek gondolataik rajzokban való megjelenítésére is. A feladatlap nyitott kérdéseket tartalmazott, amelyek a szociodemográfiai adatokon túl kiterjedtek a környezet, az egészség ...

Pluhár F. Zsuzsanna, Kovács Szilvia, Pikó Bettina, Uzzoli Annamária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egymásért! 
Egy s más Magyarországról, 2008. január havában
Egymásért!
Egy s más Magyarországról, 2008. január havában
| | |

Sokat töprengtem az elmúlt hetekben, mit is írjak az évindító LAM-ba. Ezt az igazán megtisztelő feladatot örömmel vállaltam el még az ősszel, mert úgy gondoltam, hogy az egészségbiztosítási reformról szóló törvény elfogadása jó apropót jelent majd a hosszú, önkéntes hallgatásomat megtörő megszólaláshoz. De akkor vajon min is vívódtam ennyit?

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„A kapott talentumokkal mindenki elszámol egyszer...” 
Kendrey Gábor patológusprofesszorral beszélget Nemesánszky Elemér
„A kapott talentumokkal mindenki elszámol egyszer...”
Kendrey Gábor patológusprofesszorral beszélget Nemesánszky Elemér
| |

Bár az utóbbi években már ritkábban találkoztunk, évtizedekig gyakran vettünk részt együtt szakmai fórumokon, és az 1980-as évek második felétől szorosabb együttműködésünk gyümölcseként közös tudományos publikációk is születtek. Kendrey professzor nagy ívű karrierje orvosgenerációk számára bizonyította a patológus és a klinikus együttműködésének, szakmai párbeszédének fontosságát.

dr. Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szokatlan gyógymódok kislexikona 
A gyógyító masszázs
Szokatlan gyógymódok kislexikona
A gyógyító masszázs
| |

Az úgynevezett konvencionális vagy szuppresszív medicinának a betegek bizalmának megszerzése érdekében manapság újra kemény csatákat kell vívnia az alternatív gyógyászattal. A konvencionális orvostudomány hívei közül kevesen tudják azonban, hogy a mai tudományos orvoslás is egykor különböző terápiás irányzatok küzdelméből bontakozott ki, illetve, hogy a ma alternatívnak nevezett terápiák szinte mindegyike több évszázados történetre tekinthet vissza.

dr. Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Daluk az örökkévalóságnak szól
Daluk az örökkévalóságnak szól
| |

A Beatles dalainak érzelmi hatása jól felhasználható a zenelélektani csoportfoglalkozásokon. A depressziós és szorongásos betegek lelkük mélyéig megrendülve élik át e remekművek lélektani üzenetét.

Vas József Pál

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A konvergáló technológiák hatása az élet- és egészségtudományokra
A konvergáló technológiák hatása az élet- és egészségtudományokra
| |

A tudomány szerkezete, minősége, metodikája, fókusza és eszköztára napjainkra jelentősen megváltozott. A korábban elkülönülten fejlődő területek egyre nagyobb mértékben kerülnek kapcsolatba egymással, s a kutatási témák átlépték a szorosan vett szakmai határokat. A konvergencia a gyorsan fejlődő élet- és egészségtudományok területén is megjelent. Jelenleg a biológia forradalma zajlik.

dr. Pörzse Gábor, dr. Várkonyi László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Korrekt tájékoztatás?
Korrekt tájékoztatás?
| |

Nyolcvanéves nőbeteg, jó általános fizikai és szellemi állapotban van. Otthonában rosszul lesz, hasgörcs, puffadás, rossz közérzet jelentkezik. Mentővel az ügyeletes kórházba szállítják. Ott egyszerű görcsoldóval kezelik, állapota rosszabbodik.

dr. Hegedűs Katalin, Rozsos Erzsébet, dr. Jakab Tibor,

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két másodperc
Két másodperc
| |

1981 karácsonya előtt éjnek évadján rohantunk a László Kórházba egyéves kisfiammal, mert nem kapott levegőt. Az utolsó pillanat után értünk oda, az újraélesztést már fénymerev, tág pupillák mellett kezdték.

dr. Tamás László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A módosított verzió hibái
A módosított verzió hibái
| |

A 17/2007. (II. 13.) kormányrendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről hiánypótló jogszabály, mindazonáltal az eredeti rendelet szakmai hibái miatt szükséges volt annak módosítása.

dr. Kaló Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Lam díj felhívás!
Lam díj felhívás!
| |

A LAM szerkesztősége évente pályázatot hirdet a legjobb közleményekért. Idén a pályázaton a 2008. január-2008. december között a LAM-ban megjelenő közlemények külön nevezés nélkül vesznek részt.

A PÁLYÁZAT ÖT KATEGÓRIÁJA:

I. EREDETI KÖZLEMÉNYEK/KLINIKAI TANULMÁNYOK
A szerzők korábban még nem publikált, saját klinikai vagy klinikai
jelentôségû experimentális vizsgálatokból származó adataik
elemzését mutatják be, statisztikai módszerekkel alátámasztva.

II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK
Egy aktuális téma hazai és nemzetközi irodalmának áttekintése
oly módon, hogy az a saját véleményt is közvetítve a belgyógyászok
és háziorvosok továbbképzését szolgálja.

III. PATOLÓGUSOK ÉS KLINIKUSOK PÁRBESZÉDE
A kórboncolások tanulságainak, illetve a betegekből származó
anyagok vizsgálatainak bemutatása. Fontos szempont a patológus
és a klinikus szakmai kooperációjának megnyilvánulása.

IV. REZIDENSEK FÓRUMA
A kézirat benyújtásakor még szakvizsga elôtt állók, illetve a rezidensképzésben
részt vevô fiatal orvosok olyan írásai, amelyekben
a szerzők saját megfigyeléseikbôl indulnak ki, illetve
saját vizsgálataikból származó adatokat elemeznek az irodalmi
elôzmények tükrében. Idetartoznak a rezidensek képzésérôl,
helyzetérôl képet adó, esszé jellegû publicisztikák is.

V. ORVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM
Az orvoslás humán társtudományai terén publikált, az orvoslás
gazdasági, jogi, szociológiai, etikai, filozófiai vonatkozásaival
kapcsolatos közlemények. Idetartoznak a medicina mûvészetekben
való reflexióját bemutató esszék is.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fájdalom és fájdalomcsillapítás a reumatológiában
Fájdalom és fájdalomcsillapítás a reumatológiában
| | |

A fejlett ipari államokban a lakosság egészét tekintve a krónikus mozgásszervi eredetű fájdalom prevalenciája 35% körül van. A mozgásszervi fájdalom eredetét alapul vevő, a mindennapi gyakorlat szempontjából hasznos csoportosításban megkülönböztetjük a degeneratív ízületi betegségekkel, a metabolikus csontbetegségekkel kapcsolatos fájdalmakat, a lágyrész- reumatizmusok okozta és nem articularis fájdalom szindrómákat, valamint a gyulladásos eredetű fájdalmakat. A krónikus fájdalom szindrómában maga a fájdalom már elvesztette alapvető adaptív biológiai jelentőségét, és önálló patogenetikai folyamattá lép elő ...

Gaál János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: