hirdetés

TARTALOM

 VISSZA

 


Középtávon kell változtatni a gyógyszerészképzésen


Középtávon kell változtatni a gyógyszerészképzésen

| |
 

A változó társadalmi igényeknek megfelelő gyógyszerészi munka és a gyógyszeripar valamint a technika robbanásszerű fejlődése indokolttá teszik a hazai gyógyszerészképzés átalakítását is. A reformot elsietni nem kell, azonban az elkövetkező tíz évben a szakmának ki kell alakítania álláspontját a képzés megújítását illetően – mondta a PharmaPraxisnak dr. Marosi Attila, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottságának (MGYT IB) elnöke.

Míg korábban az orvosegyetemek gyógyszerész karára a gyógyszerészcsaládokból származó hallgatók mellett a legtöbben azok közül kerültek be, akik a jóval magasabb pontszámok miatt „lecsúsztak” az orvosképzésről, ez a menekülési pálya ma már egyre kevésbé jellemző. Nincs drasztikus különbség a felvételi pontszámokban, emellett Marosi Attila úgy tapasztalja, egyre céltudatosabban választják a gyógyszerészképzést a hallgatók. Közülük sokan még mindig azért jelentkeznek ide, mert tovább szeretnék vinni a családi patikát, de mind többen vannak jelen olyanok is, akiknél nincs gyógyszerész a felmenők között. A képzési idő alatti nem túl jelentős lemorzsolódás sokkal inkább tanulmányi okokra vezethető vissza, semmint a tanulóévek alatti kiábrándulásra, vagy csalódottságra. Megfigyelhető viszont, hogy a gyógyszerészcsaládból érkezők itt látják meg, hogy szép lehetőségek vannak a gyógyszerkutatásban vagy a klinikai gyógyszerészetben is, és váltanak, vagy kitérőt tesznek, mielőtt átvennék a vállalkozást. Ez utóbbi esetben egyébként is érdemes szakgyógyszerészi képzettséget szerezni, bár ez egyelőre még nem követelmény, viszont az öt éves szakmai gyakorlat feltétele a személyi jogos gyógyszerészi cím megszerzésének.


forrás: MGYT IB országos, reprezentatív felmérés
Megfizetik a fiatalokat


A frissen végzett gyógyszerészek több területen is el tudnak helyezkedni, viszonylag könnyen találnak munkát. A kezdő fizetések beosztott gyógyszerészként is jónak tekinthetők, a 250 ezer forintos bruttó fizetés sem elképzelhetetlen, ez azonban attól is nagymértékben függ, hol van a patika. Budapesten és az agglomerációban nagyobb a verseny a pozíciókért, de vidéken – különösen ahol nincs a térségben gyógyszerész képzőhely – a fizetés mellett béren kívüli juttatásokat, akár lakhatási lehetőséget is kaphat a fiatal gyógyszerész – folytatja az IB elnöke, hozzátéve, hogy a kezdő bér a gyógyszeriparban sem magasabb, viszont jobbak a lehetőségek a karrierépítésre, és jóval nagyobb lehet a bérnövekedés üteme és mértéke. A legjobb kezdő fizetést az orvos- és patikalátogató állásokban kínálják, itt egy picivel nehezebb is elhelyezkedni, ahogyan a kutatási és fejlesztési területekre sem könnyű bekerülni.

Mostohább helyzetben vannak azok, akik a hatósági, klinikai területeken helyezkednének el, a közfinanszírozott szektort a klinikai területen dolgozó szakgyógyszerész-jelöltek számára kiírt Than Károly ösztöndíjjal igyekszik vonzóbbá tenni az állam, az idei pályázat benyújtásának határideje február 26-án zárul. A viszonylag jó bérek mellett a gyógyszerészet minden területén szívesen fogadják a fiatalokat, talán ez az oka annak is, hogy a migráció jelentősen kisebb mértékű, mint más egészségügyben dolgozó csoportoknál. Bár az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) statisztikái azt mutatják, hogy a hatósági bizonyítványt kikérők száma évről évre emelkedik a gyógyszerészek körében is, és leginkább a 25-34 év közöttiek terveznek külföldi munkavállalást, de tömeges elvándorlásról esetükben nem beszélhetünk – foglalja össze Marosi Attila.


forrás: MGYT IB országos, reprezentatív felmérés
A szakma változik, a képzés még nem


A legutóbbi átfogó gyógyszerészi képzésreform, azaz az ötéves képzés bevezetése a nyolcvanas évek végén történt, a MGYT IB tavaly publikált felmérése viszont arra utal, hogy a gyógyszerészek többsége újfent szükségesnek tartaná az átalakítást. Bár Marosi Attila véleménye az, hogy jelenleg még jól felkészítik a hallgatókat az egyetemen, de a gyógyszerészet dinamikus fejlődését követnie kell az oktatásnak is, ezért középtávon, mintegy tíz éven belül itt is változtatni kell.

Betegorientált, a megelőzésre fókuszáló gyógyszerészekre lesz szükség a patikákban, legalábbis erre utalnak a közforgalmú gyógyszerellátás nemzetközi trendjei. Jellemző a gyógyszerészi gondozás térnyerése, változnak a betegek elvárásai is, kisebb problémákkal már nem is a háziorvoshoz, hanem a patikushoz fordulnak, egyre nagyobb az igény az OTC gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsadásra. A tavalyi felmérésből kiderült, a hazai gyógyszerészek is ezeket a betegorientált kompetenciákat szeretnék erősíteni, ezért új, vagy önállóvá váló tantárgyak beépítését szorgalmazzák a képzésbe. Ezek között szerepelt a gyógyszerészi gondozás, a dietetika, a kommunikáció, és a vállalkozás vitelét segítő pénzügyi, számviteli és jogi ismeretek kiemelt oktatása.

Bár a gyógyszerészhallgatók nagy része a tára mögé készül, ugyanakkor Marosi Attila arra is figyelmeztet, az oktatás átalakításakor ügyelni kell arra, hogy ne kerüljenek versenyhátrányba a más szakterületre készülők, akiknek ismerniük kell a legmodernebb műszeres technikákat, nano- és biotechnológiai eljárásokat, vagy éppen anatómiai, klinikai monitoring, vagy minőségbiztosítási ismeretekkel kell rendelkezniük.

Reform tehát kell, a hogyanokban azonban vannak véleménykülönbségek. Míg egyesek a képzés hosszát növelnék fél-egy évvel, vagy egyes jelenlegi tárgyakat száműzve teremtenének helyet a képzésben az új ismereteknek, mások inkább megteremtenék a szakosodás lehetőségét. Közéjük tartozik Marosi Attila is, akinek személyes véleménye az, hogy a gyógyszerészképzés osztatlan jellegét meg kell őrizni, azonban ezen belül a kötelezően és szabadon választott tárgyak jobb strukturálása, vagy bizonyos tárgyak alap és emelt szintű oktatása lehetne a megoldás. Sok szakmai konzultációra és együttgondolkodásra lenne szükség ahhoz, hogy egy megfelelően kimunkált új gyógyszerészképzés alakulhasson ki, amely a jövőben is képes lesz a szakmai, az egyéni és a társadalmi igényeknek is megfelelő képzettséget biztosítani.


Ha egyezség van, siker lehet


Sürgetőbb a változás a szakmai gyakorlatok terén, de erről már folynak is egyeztetések, amelyeket a MGYT oktatási szakosztálya koordinál a négy gyógyszerészkar dékánjainak részvételével. Az IB elnöke a tavaly megjelent felmérés adataira hivatkozva összegzi, hogy válaszadóik fele vélte úgy, hogy a hallgatók egyáltalán nem töltenek elegendő időt a gyógyszeriparban szakmai gyakorlaton, és hasonlóan alulreprezentáltnak tartják a gyakorlati képzést a klinikai, kórházi területen is. Arra a kérdésre, hogy a következő tíz évben lát-e esélyt a curriculum megújítására, Marosi Attila úgy reagált, hogy a MGYT szívügyének tekinti az oktatás fejlesztését, és a Magyar Gyógyszerészi Kamara is megfogalmazott már ajánlásokat a gyógyszerészi képzés átalakításával kapcsolatban. Ha a szakma ki tud egyezni az átalakítás irányában, jók a kilátások arra, hogy a fiatalok a jövőben is a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, korszerű oktatásban részesüljenek az egyetemen.

eLitMed.hu, Tarcza Orsolya
2015-02-16

Kulcsszavak

gyógyszerészképzés, szakképzés, migráció, reform

Kapcsolódó anyagok

Újraközeledések a medicinához - Alexander Ferenc és Polányi Mihály pályájának kereszteződései

A műtősasszisztensi hivatás története

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás ehhez a cikkhez.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

A klinikai gyógyszerészek oktatása Kínában

A kínai klinikai gyógyszerészi programok tantervszerkezetét és tartalmát javítani kellene annak érdekében, hogy gyakorlatiasabb és szisztematikusabb legyenek.

Tovább


Twitter használata a gyógyszerészi oktatásban

Brent I. Fox és Ranjani Varadarajan tanulmánya ezért az interneten keresztül történő, pedagógiai célú kommunikáció, azon belül is a Twitter használatát elemzi egy gyógyszerészeti kurzushoz kapcsolódóan.

Tovább


Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

Tovább


A kórházból hazabocsátott betegek átmeneti gyógyszerészi ellátásának hatékonysága

A kórházba való felvételkor és a kórházból való hazaengedéskor nagy az esélye a gyógyszerezési hibáknak. Az egészségügyi ellátás decentralizált és szétaprózott jellege miatt ugyanis ilyenkor egy időre megszakad az ellátás folytonossága, mivel a beteg egymás után több egészségügyi szolgáltatóval is kapcsolatba lép, amelyek közül egyik sem fér hozzá a beteg egészségi állapotára vonatkozó összes információhoz.

Tovább


Középtávon kell változtatni a gyógyszerészképzésen