TARTALOM


Világháború, forradalom és hidegháború a föld alatt: a budapesti Sziklakórház
Világháború, forradalom és hidegháború a föld alatt: a budapesti Sziklakórház
| |

A történelem fordulatait, amelyekben az emberi élet sokszor nem számít, végigkíséri a háborús orvoslás története, amely mérsékelni próbálja a károkat. Legtöbbször nem ideális körülmények között, orvosok, ápolók és önkéntesek heroikus munkájával, folyamatosan alkalmazkodva a pillanatnyi lehetőségekhez és szükségletekhez.


Összefoglaló  | 

 

Az azonos nemű párok gyermekvállalásának egészségügyi vonatkozásai
Az azonos nemű párok gyermekvállalásának egészségügyi vonatkozásai
| |

Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai és tudományos eredményei hatására egyre több országban legalizálják az azonos nemű párok házasságát, biztosítják számukra a közös örökbefogadást és a támogatott reprodukcióhoz való hozzáférés jogát.

Kórász Krisztián

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Platina reneszánsz gyógyszakácskönyve
Platina reneszánsz gyógyszakácskönyve
| |

Az első ismert európai szakácskönyvet egy bizonyos Marcus Gavius Apicius írta latin nyelven, De re coquinaria (A konyhaművészet- ről) címmel, valószínűleg az 1. században. Fenn - maradt - immár magyarul is olvasható - változata azonban sokkal későbbi, a 4-5. századból származhat.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„… legyőztem a betegséget, és legyőztem a halált…”
„… legyőztem a betegséget, és legyőztem a halált…”
| |

A fenti büszke kijelentést Paul Gascoigne egykori futballista tette, miután súlyos alkoholproblémái miatti terápiában vett részt. A betegségekkel, kezelésükkel és a gyógyulással kapcsolatos szokásos, már-már közhelyes kifejezések jelennek meg itt: a győzelem, a háttérben az esetleges vereséggel (X. Y. celebritást legyőzte a rák, vagy elvesztette a küzdelmet a rákkal stb.), azaz a harc, sőt háború kifejezéseivel írjuk le, ragadjuk meg az orvoslás folyamatát.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ópium gyönyörű áldozata, vagy amikor az eljátszott szerep valósággá válik
Az ópium gyönyörű áldozata, vagy amikor az eljátszott szerep valósággá válik
| |

Dante Gabriel Rossetti preraffaelita festő és költő (1828-1882) Beata Beatrix című festményén (1863-1871) látszólag a középkori köl - tő, akitől a nevét kapta, Dante Alighieri (1265-1321) és szerelme, Beatrix története éled újra.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A túlélő árnyéka
A túlélő árnyéka
| |

El Kazovszkij (1948-2008) a késő 20. század és az ezredforduló egyik legeredetibb és legszuggesztívebb magyar képzőművésze volt.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pisztolylövés az éjszakában, avagy Marat halála
Pisztolylövés az éjszakában, avagy Marat halála
| |

Edvard Munch néhány hasonló témájú, drámai, véres képet festett 1902 és 1907 között. Ezeket a képeket az köti össze, hogy egy kivétellel a képek középpontjában ugyanaz a nőalak áll gyilkosként, míg mellette, ágyon vagy díványon meztelen vagy felöltözött férfialak fekszik holtan, az áldozat.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magyar egészségpolitika: aktuálisan és a történelem távlatából
Magyar egészségpolitika: aktuálisan és a történelem távlatából
| |

A diszfunkcionális egészségügyi rendszerek legmélyebb problémája egyfelől az egészségpolitika reális célmodelljének hiánya, másfelől tartós önértékelési zavara a többi szakpolitikához képest. Ennek mindenkori terméke az alapmodell koherencia nélküli, jó esetben eklektikus működése.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A halál árnyékában
A halál árnyékában

| |

Albert Y. Hsu: Hátrahagyottak.
Gyász az öngyilkosság után.
Harmat Kiadó, Budapest, 2015.
Fordította: Farkas Ildikó. 256 oldal.
ISBN 978-963-28-8253-6

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kapszaicin mint terápiás molekula
A kapszaicin mint terápiás molekula
| |

Mózsik Gy, Abdel-Salam OME, Takeuchi K (eds.)*:
Capsaicin-sensitiv neural afferentation and the gastrointestinal
tract: from bench to bedside.
Published by inTech, Rijeka, Croatia, 2014. 364 oldal.
ISBN: 978-953-51-1631-8

Schneider Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tudományos orvoslás és komplementer medicina: Kibékíthetetlen ellentétek vagy egymást támogató rendszerek?
Tudományos orvoslás és komplementer medicina: Kibékíthetetlen ellentétek vagy egymást támogató rendszerek?
| |

A nemzetközi szakirodalomban elsősorban a „conventional” elnevezéssel jelölik az orvosilag igazolt, az egészségügy hivatalos területén végzett gyógyító tevékenységeket. Magyarul nevezhetjük az angol/latin jelző után konvencionálisnak, hivatalosnak, illetve akadémikus or vos - lásnak („academic medicine”) is.

Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Remekművek és gyógyászat
Remekművek és gyógyászat
| |

A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a felújítási munkák miatt három évre bezárt Szép mű - vé szeti Múzeum fő műveiből nyújt most gazdag válogatást.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Megtette… érdemes volt!
Megtette… érdemes volt!

| |

Az igazi varázs, amit író elérhet, a könyv utolsó oldala után következik. Becsukja, leteszi az olvasó a vaskos írást, és evvel nincs vége. Munkál benne a meghatottság, beavatták érzelmekbe, gondolatokba. Most már az olvasóé is mindaz, amit megosztottak vele. Saját élete tapasztalatain, saját egyénisége különböző szövésű filterein át épül be a világnak egy darabja, amit a szerzőtől kapott.

Cseuz Regina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bosszú ecsettel és vászonnal 
- Egy tehetséges nőfestő kálváriája
Bosszú ecsettel és vászonnal
- Egy tehetséges nőfestő kálváriája
| |

Amikor Holofernész asszír hadvezér megtámadta Kánaánt az időszámítás előtti 6. században, a zsidóknak egyre kevesebb esélyük maradt a túlélésre. Holofernész halálra akarta szomjaztatni a zsidókat azzal, hogy elfoglalta az ivóvizek forrásait. Ekkor Judit, egy bátor és szépséges özvegy megígérte honfitársainak, hogy megmenti őket. Legszebb ruháját felöltve felkereste Holofernész táborát. A hadvezér szeme megakadt a gyönyörű nőn, és magához hívta mulatni. Amikor Holofernész magatehetetlenné vált az alkoholtól, Judit levágta a fejét, és diadalittasan vonult végig zsákmányával a városon.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései 2. rész 
- A faji határok átlépése. A transzgenezis és annak jelentősége
A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései 2. rész
- A faji határok átlépése. A transzgenezis és annak jelentősége
| |

„Transzgenikus organizmus az, amely olyan genetikai információkat hordoz és expresszál, amelyek természetes körülmények között az adott fajban nem találhatók meg.” A „természetes körülmények” itt azt jelenti, hogy ezek a gének emberi beavatkozás hiányában nem találhatók meg az adott fajban. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy bizonyos körülmények között természetes úton is végbemennek transzgenikus változások.

Szebik Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány 5. 
- Személyesség és tudomány
Orvos és tudomány 5.
- Személyesség és tudomány
| |

Ha összevetünk két, ugyanarról a betegségről és a kezelése következményeiről szóló szöveget, akkor a betegséghez való viszony két rendkívül különböző narratívájával találjuk magunkat szemben.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sors és jelkép
Sors és jelkép

| |

A Sors és jelkép - Erdélyi magyar kép ző mű vé - szet 1920-1990 című kiállítás 70 év erdélyi művészettörténeti tendenciáit mutatja be. Az 1. világháborútól kezdve egészen 1990-ig, a keleteurópai változásoknak köszönhető nyitási folyamatokig terjedő időszakot fed le a válogatás.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Társasjátékok az orvosképzésben
Társasjátékok az orvosképzésben
| |

A „tanulás” és „játék” szavak értelmének szem befordítása már általános iskolás korban megkezdődik. Mindenki számára ismerősek lehetnek az „Előbb a tanulás, aztán a játék!” vagy az „Ez nem játék, hanem komoly dolog!” mondatok. A gyermekek így jutnak arra a következtetésre, hogy a játékot és a tanulást külön kell kezelniük, valamint arra, hogy a játék élvezetével szemben a tanulás valamilyen fáradságos, és kevéssé szórakoztató folyamat.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fehér köpeny történetéhez
A fehér köpeny történetéhez
| |

Manapság „az orvos” ábrázolásához csupán két kellékre van szükségünk: fonendoszkópra és fehér köpenyre. Pedig e két attribútum egyike sem igazán régi, a fonendoszkóp elődjét, a sztetoszkópot Laënnec francia orvos alig 200 éve találta föl, a membrános fonendoszkóp pedig csak körülbelül 70 éves.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései  
1. rész
A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései
1. rész
| |

Kevés olyan beavatkozás van a biotechnoló giá - ban, illetve a medicinában, amely olyan he ves érzelmeket váltana ki, mint a szerv- és a szövettranszplantáció kérdése.

Szebik Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány 4. 
Az orvosi tudás - ahogy a Marsról látszik
Orvos és tudomány 4.
Az orvosi tudás - ahogy a Marsról látszik
| |

Anyájas olvasót ezúttal egy igen nehéz, mármár a lehetetlennel határos feladat várja. Egy rövid időre fel kellene adnia otthonát, azaz kultúráját és egy olyan nézőpontot kellene felvennie, amelyet semlegesnek vagy kultúrán kívülinek lehetne nevezni.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kína hatodik érzékszerve
- Qi Baishi festményei
Kína hatodik érzékszerve
- Qi Baishi festményei

| |

Egy szegény paraszti sorból induló iskolá zat - lan fiú, aki egész életét a művészetnek szentelte, a 20. századi kínai festészet egyik legkiválóbb mesterévé vált.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Holisztikus szemlélet az ókori Egyiptomban
Holisztikus szemlélet az ókori Egyiptomban
| |

Ötvenezer évvel ezelőtt Észak-Afrika va dá szógyűjtögető törzseit a periodikus éghajlatváltozások egyre inkább a folyóvölgyekbe kényszerítették: a kezdetben csak rövidebb időszakokra letelepedő törzsek az i. e. 15. évezredtől kezdődően a Nílus mentén állandó településeket hoztak létre.

Andrássy Gábor, Kulcsár Emese, Magyar Erzsébet, Frecska Ede

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány 3. 
- Az objektív orvos avagy a gyógyító gép
Orvos és tudomány 3.
- Az objektív orvos avagy a gyógyító gép
| |

Ha vannak fogalompárok a medicina háza táján, amelyeknek viszonylag egyértelműek az értékkonnotációik, akkor az objektív-szub jek - tív fogalompár biztosan az elsők között van.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyógyító tokaji
A gyógyító tokaji


| | |

A tokaji bornak négy alapfajtája van. A legérté- kesebb az úgynevezett esszencia, amely az állott aszúszemekből, a szemek puszta súlyától kiprése- lődő nedvből születik. Az értéksorrendben a második az aszú, amely zúzott, préselt, taposott aszúszemekből készül. A harmadik helyet a más- lás, a „másodrangú csinált bor” foglalja el, amely úgy készül, hogy a már egyszer kipréselt aszúsze- mek száraz törkölyére ismét mustot öntenek, s az így kapott masszát újra ki préselik. A negyedik tokaji borfajta pedig a „közönséges bor”, amely nem aszúszemekből, hanem csupán érett szőlőből készül.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Élményszerzés szerek nélkül 
- Beszélgetés dr. Lippai Edit iskolapszichológussal korunk függőségeiről
Élményszerzés szerek nélkül
- Beszélgetés dr. Lippai Edit iskolapszichológussal korunk függőségeiről
| |

Milyen függőségekkel számolhatunk felfokozott korunkban, és mit tehet az egyén ellenük a maga szintjén.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány 2. 
A szkizofrénia tudománya..., de melyik?
Orvos és tudomány 2.
A szkizofrénia tudománya..., de melyik?
| |

„Figyelembe véve, hogy a szkizofrénia olyan zavarnak tűnik, amelynek nincsenek sajátos tünetei, nincs sajátos lefolyása, nincs sajátos kimenete, és amely nem válaszol sajátos kezelésre, nem meglepő, hogy 100 év kutatása képtelen volt bármilyen sajátos okát megállapítani”.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A stressz és a szervezet alkalmazkodásának jelentősége
A stressz és a szervezet alkalmazkodásának jelentősége
| |

A stressz napjainkban az egyik leggyakrabban elhangzó kifejezés, nemcsak orvosi körökben, hanem a hétköznapi beszélgetésekben is. Szinte elcsépeltnek tűnik, amit mindenki ismer, mégis mennyire tulajdonítunk jelentőséget az életünk és egészségünk alakulásában annak, hogyan tudunk megbirkózni a stresszel?

Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szobrok fájdalmas párbeszéde
Szobrok fájdalmas párbeszéde
| |

Camille Claudel Az érett kor című szoborcsoportja szerelmi háromszög drámai végkifejletét sugallja. Központi alakja egy térdelő, a férfi előtt megalázkodó és felemelt karjaival kétségbeesett könyörgést kifejező nő. A férfit egy idős asszony öleli át és ragadja magával. A szobor első változatában a fiatal lány a melléhez szorítva tartotta a férfi kezét. Később egészült ki a harmadik, idős nő alak - jával, és szakadt el a lány a férfitól.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Barbie saját élete
Barbie saját élete

| |

Barbie a 20. század második felének eltúlzott és elérhetetlen szépségideálját testesíti meg. Ha felnagyítanák 170 cm-es nővé, olyan arányokkal megáldott női test nem létezne. Ennek persze igen szuggesztív szerepe van a gyermekek számára...

Túry Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Fekete négyzet történetei
A Fekete négyzet történetei
| |

Malevics Fekete négyzete első kiállítása óta (Szentpétervár, 1915) mindig is viták kereszttüzében állt. A leggyakoribb vád ellene a szokványos felkiáltás: „ilyet én is tudok festeni!”.

Rácz József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Barbie saját élete
Barbie saját élete

| |

Linor Goralik: Barbie. Az igazi szőkenő.
Typotex, Budapest

dr. Túry Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Levél szenvedélyeimről 
- egy szemorvos vallomása
Levél szenvedélyeimről
- egy szemorvos vallomása
| |

Nagy Zsuzsanna kitűnő írása, A barbárság kora (LAM 2014. május-júniusi szám) inspirált arra, hogy az övéhez hasonló gondolataimnak szabad utat engedjek.

dr. Rácz Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mennyi időt a betegre?
Mennyi időt a betegre?
| |

Zaklatott, bosszús 72 éves nőbeteg érkezik a honi családorvosi rendelőbe. Bár elmondása szerint egy hónapja - a körzetben helyettesítő orvos által felírt - vényköteles altatót szedi, panaszegyüttese a korábbinál még bővebb: éjjel továbbra is rosszul alszik, fáradtan ébred, továbbá már napközben levert is, gyakorta aluszékony. Altatója

Zelena András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Borgiák emlékei Rómában
A Borgiák emlékei Rómában
| |

Orvosszemmel és Róma szerelmeseként is érdekes a híres Borgia-család története. Érdemes ezt föleleveníteni a mai Róma látványosságai tükrében.

Krutsay Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tükör által világosan
Tükör által világosan

| |

Egy súlyos hiányt pótló munkáról írok, egy valódi sorskönyvről, mely az író-pszichológus szakmai sorsnyomozása, és hiteles tükre a fogyatékossággal élők világának és az e világban lélekvezetői, segítő szerepre vállalkozók életének, megpróbáltatásainak, lehetőségeinek és áldozatteljes munkájukat terhelő körülményeknek.

Lázár Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány
1. Az orvos tudománya és a tudomány
Orvos és tudomány
1. Az orvos tudománya és a tudomány
| |

Ha az ember gondolkodásra adja a fejét, akkor kiteszi magát az ezzel együtt járó fokozódó bizonytalanságnak. Téves az a feltevés, hogy a gondolkodás valamiféle biztonságos révbe vezeti az embert.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Baljós naplemente, avagy a holtak szelleme őrködik
- Festői találkozások
Baljós naplemente, avagy a holtak szelleme őrködik
- Festői találkozások
| |

1892-ben, amikor Paul Gauguin első alkalommal tartózkodott Tahitin, a Csendes-óceán egyik kis szigetén, különös képet festett A holtak szelleme őrködik címmel.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kardiológiai és angiológiai szakasszisztensképzés kézikönyve
A kardiológiai és angiológiai szakasszisztensképzés kézikönyve
| |

Angiológia. Élettani, klinikai ismeretek.
A kardiológiai és angiológiai szakasszisztensképzés kézikönyve.
Szerkesztette: Dr. Meskó Éva
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet,
Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság, 2013

dr. Szenczi Tóth Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pszichomanteum 
- Ókori séta a tudattalanunkba és vissza
Pszichomanteum
- Ókori séta a tudattalanunkba és vissza
| |

„Úgy tűnik, hogy a misztikus élmény kinyit egy egyébként nehezen hozzáférhető ajtót az emberi tudatban, és olyan biztonságélményt ad, ami még a halált is transzcendálja. Így az egyén képes arra, hogy pszichés energiáit felszabadítsa és arra használja, hogy értelmesen vegyen részt a jelenben.”

Cserép Edina, Balázs Anett, Frecska Ede

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Zeneterápia Parkinson-kórban szenvedő betegekkel
Zeneterápia Parkinson-kórban szenvedő betegekkel
| |

Az először James Parkinson (1755-1824) által leírt betegség az agytörzsi bazális ganglionok károsodásával és emiatt a finom mozgásokért felelős ingerületátvivő anyag, a dopamin szervezetbeli szintjének csökkenésével járó, elsősorban a középkorú vagy idősebb embereket veszélyeztető kór.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tükör által világosan
Tükör által világosan

| |

Egy súlyos hiányt pótló munkáról írok, egy valódi sorskönyvről, mely az író-pszichológus szakmai sorsnyomozása, és hiteles tükre a fogyatékossággal élők világának és az e világban lélekvezetői, segítő szerepre vállalkozók életének, megpróbáltatásainak, lehetőségeinek és áldozatteljes munkájukat terhelő körülményeknek.

Lázár Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány 
1. Az orvos tudománya és a tudomány
Orvos és tudomány
1. Az orvos tudománya és a tudomány
| |

Ha az ember gondolkodásra adja a fejét, akkor kiteszi magát az ezzel együtt járó fokozódó bizonytalanságnak. Téves az a feltevés, hogy a gondolkodás valamiféle biztonságos révbe vezeti az embert. Talán akadnak közben csendesebb öblök, de védett kikötők aligha.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mennyi időt a betegre?
Mennyi időt a betegre?
| |

Zaklatott, bosszús 72 éves nőbeteg érkezik a honi családorvosi rendelőbe. Bár elmondása szerint egy hónapja - a körzetben helyettesítő orvos által felírt - vényköteles altatót szedi, panaszegyüttese a korábbinál még bővebb: éjjel továbbra is rosszul alszik, fáradtan ébred, továbbá már napközben levert is, gyakorta aluszékony.

Zelena András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Borgiák emlékei Rómában
A Borgiák emlékei Rómában
| |

Orvosszemmel és Róma szerelmeseként is érdekes a híres Borgia-család története. Érdemes ezt föleleveníteni a mai Róma látványosságai tükrében.

Krutsay Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A földi és égi hatalom tárgyai
A földi és égi hatalom tárgyai
| |

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum közel 8000 darabos kínai gyűjteményéből kínál reprezentatív válogatást A szépség szíve - Ötezer év kínai remekművei című kiállítás, amely a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulója alkalmából nyílik meg.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Kremer-gyűjtemény remekművei
A Kremer-gyűjtemény remekművei
| |

Ha valaki esetleg eddig elhalasztotta volna, még nem késő, hogy - akár karácsonyi ajándékként - meglepje önmagát és családtagjait egy múzeumi belépőjeggyel, s megtekintse a Szépművészeti Múzeum 2015. február 15-ig látogatható Rembrandt és a holland arany évszázad festészete című nagyszabású tárlatát.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Képek az aranykorból
Képek az aranykorból

| |

Az európai kultúra egyik virágkorát, a 17. századi holland művészet időszakát mutatja be a Szépművészeti Múzeumban október 31-től látható Rembrandt és a holland arany évszázad festészete című nagyszabású kiállítás.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pszichomanteum 
- Ókori séta a tudattalanunkba és vissza
Pszichomanteum
- Ókori séta a tudattalanunkba és vissza
| |

A halál misztériuma mindig is foglalkoztatta az emberiséget. Az individuális tudattal rendelkező ember ősi, szinte lázas vágya a megközelíthetetlen titokba burkolózó tudás megszerzése: van-e a létezésnek valamilyen formája a halál után? Ezzel egyrészt létünk értelmet kap, másrészt elhunyt szeretteink miatti gyászunkban is vigaszt találhatunk.

Cserép Edina, Balázs Anett, Frecska Ede

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Levél szenvedélyeimről 
- egy szemorvos vallomása
Levél szenvedélyeimről
- egy szemorvos vallomása
| |

Nagy Zsuzsanna kitűnő írása, A barbárság kora (LAM 2014. május-júniusi szám) inspirált arra, hogy az övéhez hasonló gondolataimnak szabad utat engedjek.

Rácz Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Baljós naplemente, avagy a holtak szelleme őrködik 
- Festői találkozások
Baljós naplemente, avagy a holtak szelleme őrködik
- Festői találkozások
| |

1892-ben, amikor Paul Gauguin első alkalommal tartózkodott Tahitin, a Csendes-óceán egyik kis szigetén, különös képet festett A holtak szelleme őrködik címmel.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Párbeszédben Rippl-Rónaival
Párbeszédben Rippl-Rónaival
| |

Kötőjelek - Rippl-Rónai-reflexiók címmel a Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Telekom együttműködésében rendhagyó kiállítást láthatnak az érdeklődők október közepétől a Magyar Telekom Krisztina körúti székházában.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Zeneterápia Parkinson-kórban szenvedő betegekkel
Zeneterápia Parkinson-kórban szenvedő betegekkel
| |

Az először James Parkinson (1755-1824) által leírt betegség az agytörzsi bazális ganglionok károsodásával és emiatt a finom mozgásokért felelős ingerületátvivő anyag, a dopamin szervezetbeli szintjének csökkenésével járó, elsősorban a középkorú vagy idősebb embereket veszélyeztető kór.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két üres szék: egy tragikus barátság története 
- Festői találkozások
Két üres szék: egy tragikus barátság története
- Festői találkozások
| |

A londoni Tate Galéria és az amszterdami Van Gogh Múzeum őriz két olyan Van Goghfestményt, a Van Gogh széke pipával, és a Gauguin karosszéke könyvekkel és gyertyákkal címmel, melyek mint egy diptichon két táblája tartoznak össze.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Görgei Arthur fejsebe
Görgei Arthur fejsebe

| |

Görgei Arthur, aki 1818-ban a felvidéki Toporcon született, a magyar szabadságharc tábornoka, fővezére, ez idő tájt hadügyminisztere is, 1849. július 2-án a Komárom melletti Herkálypuszta térségében személyesen vezetett lovasroham alkalmával egy orosz gránátrepesztől életveszélyes fejsebet szenvedett.

Ócsai Antal

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy különös uralkodó 
- Wagner és II. Lajos bajor király kapcsolata
Egy különös uralkodó
- Wagner és II. Lajos bajor király kapcsolata
| |

Vannak uralkodók, akiket nem a birodalmuk gyarapítása, háborúik, törvénykezésük következményeként őriz meg az utókor megkülönböztetett figyelemmel, hanem excentrikus magatartásuk, uralkodásra való alkalmatlanságuk, vagy éppen az elhívatottság alapján, hogy a művészetek pártolását tekintették főfeladatuknak.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dr. Tompa Anna: Globalizáció és egészség
Dr. Tompa Anna: Globalizáció és egészség

| |

A globalizáció nem az egészségügy saját szakkifejezése. Minden társadalmi-gazdaságikulturális folyamatra érvényes a 20. század második felétől kezdődően.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Komplex művészeti élmény
Komplex művészeti élmény
| |

A Szépművészeti Múzeum 2014 őszén egy önálló rendezvénysorozatot szervez TEXTÚRA 2014 címmel. Ennek szellemi előzménye a tavaly megrendezett, nagy sikerű „Ganymed Goes Europe” című nemzetközi színházi projekt, amelynek alapötlete a következő: 10 elismert hazai író egy-egy, a múzeumban föllelhető műalkotást választ ki, majd annak inspirációs erejétől áthatva 10 új irodalmi művel áll elő.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Aktuális bioetikai kérdések Németországban
Aktuális bioetikai kérdések Németországban
| |

Az utóbbi 10-15 év német nyelvű bioetikai szakirodalmát olvasva nem lehet nem észrevenni az „etika iránti igény” erőteljes és sürgető jelenlétét. Ez azonban nem feltétlenül annak a jele, hogy a német nyelvterület bioetikai és biopolitikai diskurzusában az etika elfoglalta méltó helyét.

Kapocsi Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dada és szürrealizmus
Dada és szürrealizmus
| |

A „Dada és szürrealizmus - Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí. Válogatás a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből” című kiállítás eddig nem látott teljességgel tárja a látogatók elé a 20. századi nagy avantgárd irányzatok legkiválóbb alkotásait 2014. július 9. és október 5. között a Magyar Nemzeti Galériában.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Aktuális bioetikai kérdések Németországban
| |

Az utóbbi 10-15 év német nyelvű bioetikai szakirodalmát olvasva nem lehet nem észrevenni az „etika iránti igény” erőteljes és sürgető jelenlétét.

Kapocsi Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Újrarendezés: párbeszéd az utókorral
- A Szépművészeti Múzeum állandó kiállításai
| |

A Szépművészeti Múzeum felfrissíti állandó kiállításait. Elsőként a 19. századi állandó kiállítása újul meg, mégpedig egyfajta friss viszonyrendszer érvényesítése révén.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A klinikai etika visszatérése
| |

Az orvoslással, orvostudományi kutatásokkal és biotechnológiával kapcsolatos etikai megfontolások az 1970-es évektől új lendületet kaptak. Ebben az időben jelent meg és vált világszerte népszerűvé a bioetika kifejezés.

Nemes László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Edvard Munch kedélybetegsége
Edvard Munch kedélybetegsége
| |

Munch 1863-ban született és 81 éves korában, 1944-ben halt meg. Elsősorban festő volt, de készített grafikákat, fametszeteket és litográfiákat is.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A csöndes asszony, avagy Alma baba története
- Festői találkozások
| |

A Festõi találkozások olyan írások sorozata, amelyek különös festmények háttértörténetét tárják fel az olvasó elõtt. Abból indulunk ki, hogy vannak festmények (és a legtöbb festmény ilyen), amelyek keletkezéstörténetének ismerete nélkül - bármennyire is képesek vizuális élményt kiváltani a nézõbõl - szegényebbek lennénk.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy utazó naplója Érdekességek a római Il Gesùban
Egy utazó naplója Érdekességek a római Il Gesùban
| |

Az ember utazik. Egyes helyekre többször is ellátogat élete során. Az idő múlik, és Rómába vissza-visszatérve észrevehetjük, hogy a kortalannak hitt Örök Város is lassan változik.

Krutsay Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Toulouse-Lautrec világa Litográfiák a Szépművészeti Múzeumban
Toulouse-Lautrec világa Litográfiák a Szépművészeti Múzeumban
| |

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) születésének 150. évfordulója alkalmából nyíló kiállítás a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményéből mutat be gazdag válogatást.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az inzulin felfedezésének kultúrtörténete
Az inzulin felfedezésének kultúrtörténete
| |

Időszámításunk kezdete előtt 1500 évvel, I. Imhotep uralkodásának 9. évében, az ősi Egyiptomban keletkezett az egyik legrégebbi orvosi könyv, az Ebers-papirusz (1). Bár az újabb magyar kutatások keletkezési idejét még régebbre teszik (2, 3), mindenesetre az angolszász orvostörténészek ezen régi sorokban vélték felfedezni a cukorbetegség eddig ismert legrégibb említését (4).

Felkai Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csáth Géza kudarcai: 
öngyógyítása és a nők
Csáth Géza kudarcai:
öngyógyítása és a nők
| |

A20. század egyik legnagyobb magyar novellistája, Csáth Géza (1887-1919) morfinizmusban szenvedett, majd kettős gyilkosságot követett el, előbb feleségét, majd magát ölte meg. Ópium című írása még ma is fiatalok százaiban kelt fel intenzív érdeklődést az opiátok iránt. Művei genezisében, illetve sorsának alakulásában a nőknek, a nőkhöz való viszonyának kitüntetett szerepe van. Ebben a tanulmányban a sikeres író kudarcait tekintjük át, sikertelen öngyógyítását és a nőkhöz való viszonyát.

Barna Bianka, Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az evés és a testkép zavarai a 21. század elején 
- mit hoz a jövő?
Az evés és a testkép zavarai a 21. század elején
- mit hoz a jövő?
| |

Az evészavarok a modern civilizációs betegségek közé tartoznak, az anorexia nervosa (AN) 1873 óta ismert, a bulimia nervosa (BN) pedig mindössze 1979 óta. Pszichoszomatikus zavarokról van szó, amelyek megértését a biopszichoszociális modell könnyíti: a kialakulásban szerepük van biológiai, pszichológiai és társadalmi- kulturális tényezőknek egyaránt.

Túry Ferenc, Hayriye Güleç, Mezei Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy utazó naplója 
- Érdekességek a római Il Gesùban
Egy utazó naplója
- Érdekességek a római Il Gesùban
| |

Az ember utazik. Egyes helyekre többször isellátogat élete során. Az idő múlik, és Rómábavissza-visszatérve észrevehetjük, hogy a kortalannakhitt Örök Város is lassan változik. Ezek a változásoka látogatók számára néha előnyösek (például a 8-asvillamos vonalát meghosszabbították a Piazza SanMarcóig), többnyire azonban kedvezőtlenek.

Krutsay Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dada és szürrealizmus
Dada és szürrealizmus

| |

A „Dada és szürrealizmus - Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí. Válogatás a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből” című kiállítás eddig nem látott teljességgel tárja a látogatók elé a 20. századi nagy avantgárd irányzatok legkiválóbb alkotásait 2014. július 9. és október 5. között a Magyar Nemzeti Galériában.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Shakespeare világa
| |

Háromnapos Shakespeare-minifesztivál a Margitszigeten


Összefoglaló  | 

 

Neuroetika
Neuroetika

| | |

Az 1990-es évek kezdetekor felbukkanó neuroetika- fogalom egy új tudományterületet jelöl az etikán belül. Sokan megkérdőjelezik azt, hogy valóban új kérdéseket vet-e föl a neuroetika, hiszen a tudatállapot módosítása, az önmagunkról való gondolkodás, a test és lélek problematikájának filozófiai, etikai kérdései már évezredek óta foglalkoztatják az emberiséget.

Szebik Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészség, boldogság és jóllét összefüggései a modern társadalomban
Egészség, boldogság és jóllét összefüggései a modern társadalomban
| |

Fellini 8 és 1/2 című filmjében a főhős, Guido elmegy a bíboroshoz, és így szól: „Eminenciás uram, én nem vagyok boldog.” Mire a bíboros a következőképpen válaszol: „Miért akarsz boldog lenni, fiam? Nem ez a feladatod az életben.Fellini 8 és ½ című filmjében a főhős, Guido elmegy a bíboroshoz, és így szól: „Eminenciás uram, én nem vagyok boldog.” Mire a bíboros a következőképpen válaszol: „Miért akarsz boldog lenni, fiam? Nem ez a feladatod az életben.

Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az inzulin felfedezésének kultúrtörténete
Az inzulin felfedezésének kultúrtörténete

| |

Időszámításunk kezdete előtt 1500 évvel, I. Imhotep uralkodásának 9. évében, az ősi Egyiptomban keletkezett az egyik legrégebbi orvosi könyv, az Ebers-papirusz.

Felkai Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A ritka betegségek kutatásának dilemmái
A ritka betegségek kutatásának dilemmái
| |

Az Európai Unió (EU) ajánlást intézett a tagállamokhoz 2009-ben, hogy 2013 végéig dolgozzanak ki és hajtsanak végre nemzeti terveket a ritka betegségek leküzdése céljából. Magyarország ennek eleget téve, 2013. október 25-én mutatta be a Ritka Betegségek Nemzeti Tervet a második nemzetközi EUROPLAN konferencián.

Varga Orsolya

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Toulouse-Lautrec világa 
- Litográfiák a Szépművészeti Múzeumban
Toulouse-Lautrec világa
- Litográfiák a Szépművészeti Múzeumban
| |

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) születésének 150. évfordulója alkalmából nyíló kiállítás a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményéből mutat be gazdag válogatást.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Még egyszer a szívkatedrálisról
- Paradogmák a szív szimbolikájához
Még egyszer a szívkatedrálisról
- Paradogmák a szív szimbolikájához

| |

A 11-13. századi skolasztikus gondolkodás egységben látta a fizikai és metafizikai világot. A gótikus katedrális e világkép megjelenítése. A katedrális szimbolizmusa több szinten érvényesül. Értelmezhetjük élő organizmusként is: ekkor az élőlény testi/fizikai szintje a hosszházzal, a lélek a kórussal, a szellemi szféra a szentéllyel azonosítható.

Lozsádi Károly, Király László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A harkovi egyetem szemészprofesszora
A harkovi egyetem szemészprofesszora
| |

A 19. század elején Oroszországban dolgozó magyar származású medikusok közül különös figyelmet érdemel az 1772. április 6-án, a Hont megyei Korponán (ma Krupina) evangélikus családban született Koritáry György (1772-1810) pályafutása, aki 1806 és 1810 között a harkovi egyetem orvosi karának professzora volt.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A művész és kora
A művész és kora
| |

A Magyar Nemzeti Galéria a magyar művészet meghatározó alakjait feldolgozó sorozatát folytatva 2014 tavaszán a 20. század egyik kiemelkedő magyar festőjének rendez kiállítást DERKOVITS. A művész és kora címmel, mely 2014. április 3. és július 27. között látható.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

50 éves a Helsinki Nyilatkozat: kommentár a 2013-as módosításhoz
50 éves a Helsinki Nyilatkozat: kommentár a 2013-as módosításhoz
| |

Az Orvos Világszövetség 2013 októberi közgyűlésén elfogadta a Helsinki Nyilatkozat új módosított változatát. Az angol eredetiből általunk magyarra átültetett módosított nyilatkozathoz fűzünk kommentárokat. Történeti visszatekintéssel szeretnénk felhívni az orvosi kutatások résztvevői és az etikai mérlegelésben érintett szakemberek figyelmét azokra az újdonságokra és etikai szempontból kiemelkedő változtatásokra, melyek a korábbi változatokban és a 2013-as módosításban is megjelentek.

Domján Andrea, Kakuk Péter, Sándor Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Legjobban a műtéttel kapcsolatos különleges, megoldhatatlannak tűnő problémák érdekelnek” 
- Beszélgetés dr. Vogt Gáborral
„Legjobban a műtéttel kapcsolatos különleges, megoldhatatlannak tűnő problémák érdekelnek”
- Beszélgetés dr. Vogt Gáborral
| |

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosaként dr. Vogt Gábor számos korszerű műtéti és diagnosztikai eljárást fejlesztett és vezetett be. Kutatásai első ízben bizonyították a magas láznak az izolált veleszületett szürkehályog kóreredetében játszott szerepét, amivel lehetőség nyílt a gyermekkori vaksághoz vezető egyik szemfejlődési rendellenesség megelőzésére.

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A harkovi egyetem szemészprofesszora
A harkovi egyetem szemészprofesszora
| |

A 19. század elején Oroszországban dolgozó magyar származású medikusok közül különös figyelmet érdemel az 1772. április 6-án, a Hont megyei Korponán (ma Krupina) evangélikus családban született Koritáry György (1772-1810) pályafutása, aki 1806 és 1810 között a harkovi egyetem orvosi karának professzora volt.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A művész és kora
A művész és kora
| |

A Magyar Nemzeti Galéria a magyar művészet meghatározó alakjait feldolgozó sorozatát folytatva 2014 tavaszán a 20. század egyik kiemelkedő magyar festőjének rendez kiállítást DERKOVITS. A művész és kora címmel, mely 2014. április 3. és július 27. között látható.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Még egyszer a szívkatedrálisról 
- Paradogmák a szív szimbolikájához
Még egyszer a szívkatedrálisról
- Paradogmák a szív szimbolikájához
| |

A 11-13. századi skolasztikus gondolkodás egységben látta a fizikai és metafizikai világot. A gótikus katedrális e világkép megjelenítése. A katedrális szimbolizmusa több szinten érvényesül. Értelmezhetjük élő organizmusként is: ekkor az élőlény testi/fizikai szintje a hosszházzal, a lélek a kórussal, a szellemi szféra a szentéllyel azonosítható.

Lozsádi Károly, Király László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A nyolcadik templom
A nyolcadik templom

| |

A Magyar Nemzeti Galéria 2014. február 1-tõl a magyar művészet meghatározó alakjait feldolgozó sorozatát folytatva a modern magyar művészet, az avantgárd egyik legjelentősebb alakjának, Bálint Endrének (1914-1986) rendez kiállítást.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bayor Gizi tragikus halála
Bayor Gizi tragikus halála
| |

A két világháború között Bayor Gizi (született Beyer Gizella) volt a legnagyobb magyar színésznő. Körülötte forgott az egész színházi világ. Intézmény volt ő, élő legenda, éveken keresztül rá épült a Nemzeti Színház repertoárja.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A krónikás szemével
A krónikás szemével
| |

Donáth Tibor: Krónikás is voltam a Semmelweis Egyetemen
Írások 1993-2012
Szerkesztette: Tolnai Kata
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Aszklépiosz-kultusz
Az Aszklépiosz-kultusz


| |

Ki volt Aszklépiosz? Hogyan kapcsolódik alakjához a modern orvoslás szimbólumának kialakulása? Mi a különbség (és hasonlóság) Aszklépiosz botja és Hermész kaduceusza között? Honnan erednek a következő kifejezések, melyek a gyógyítás alapszókincsének részei: klinika, terapeuta, higiénia?

Molnár Ella, Jáger Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az eleusziszi misztériumok
Az eleusziszi misztériumok

| |

A misztérium jelentése: „emberi szóval kifejezhetetlen dolgok szemlélése..., csak a kiválasztottak számára megismerhető isteni kinyilatkoztatás”. A misztikusok ennek beavatottjai.

Andrássy Gábor, Frecska Ede, Glaub Theodora

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dúdol a kor
Dúdol a kor
| |

Bánfalvi Attila:
A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága
Meditor bioetikai sorozat
Debreceni Egyetemi Kiadó,
Literatura Medica Kiadó,
Budapest, 2013

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Önkirekesztők
Önkirekesztők
| |

A nyár közepi forróság beűzi a halandót a lesötétített szobába, de még így is levehetetlen buraként borul rá a „biohősugárzó”. A forróság rácsai sajátos magányba zárják áldozatukat, hogy e kényszerű rövid remeteség „szenvedéseit” fokozandó a számítógép bekapcsolásával újabb, immár mesterséges hőforrással tetézze kínjait.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Red Star Line: betegek nem utazhattak
Red Star Line: betegek nem utazhattak
| |

Bár Antwerpen eddig is bővelkedett a jelentősebbnél jelentősebb, nemzetközi rangú közgyűjteményekben, mégis már hónapok óta feszült várakozás előzte meg a város új múzeumának, a Museum Red Star Line-nak 2013. szeptember 27-i ünnepélyes megnyitását.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Maurice Ravel betegsége
Maurice Ravel betegsége
| |

Ravel 1875-ben Franciaország baszkok által lakott délnyugati részén lévő Ciboure városában született. Édesanyja baszk volt, és ezt a francia-baszk örökséget a zeneszerző folyamatosan ápolta.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Rövid az élet és megismételhetetlen
Rövid az élet és megismételhetetlen
| |

Gaál Csaba:
Egy életút gondolatai / Sebészfilozófia
- Nézeteim
Semmelweis Kiadó,
Budapest, 2013
Oldalszám: 560

Széll Kálmán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az eleusziszi misztériumok
Az eleusziszi misztériumok
| |

A misztérium jelentése: „emberi szóval kifejezhetetlen dolgok szemlélése..., csak a kiválasztottak számára megismerhető isteni kinyilatkoztatás”. A misztikusok ennek beavatottjai.

Andrássy Gábor, Frecska Ede,
Glaub Theodora

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az eszmény diadala a Szépművészeti Múzeumban
Az eszmény diadala a Szépművészeti Múzeumban
| |

Az olasz reneszánsz három legnagyobb alkotója között, Leonardo és Michelangelo mellett, Raffaello Santi (1483-1520) volt a legfiatalabb. Kifinomult, harmonikus stílusa rendkívüli hatással volt kortársaira.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Léon Spilliaert nyugtalanító álomképei
Léon Spilliaert nyugtalanító álomképei
| |

Léon Spilliaert (1881-1946) neve és művészete valószínűleg még ma is alig ismert szélesebb körben, holott az oostendei születésű festő a belga szimbolizmus egyik legeredetibb és legsokoldalúbb egyénisége volt, akinek sajátos fényhatásokra épülő, s rendszerint lidérces hangulatot árasztó alkotásai sajátos átmenetet képeznek a szimbolizmus, az expresszionizmus és a szürrealizmus között.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dúdol a kor
Dúdol a kor
| |

Bánfalvi Attila:
A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága
Meditor bioetikai sorozat
Debreceni Egyetemi Kiadó,
Literatura Medica Kiadó,
Budapest, 2013

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Aszklépiosz-kultusz
Az Aszklépiosz-kultusz
| |

Ki volt Aszklépiosz? Hogyan kapcsolódik alakjához a modern orvoslás szimbólumának kialakulása? Mi a különbség (és hasonlóság) Aszklépiosz botja és Hermész kaduceusza között? Honnan erednek a következő kifejezések, melyek a gyógyítás alapszókincsének részei: klinika, terapeuta, higiénia? Ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni írásunkban.

Molnár Ella, Jáger Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Önkirekesztôk
Önkirekesztôk

| |

A nyár közepi forróság beűzi a halandót a lesötétített szobába, de még így is levehetetlen buraként borul rá a „biohősugárzó”. A forróság rácsai sajátos magányba zárják áldozatukat, hogy e kényszerű rövid remeteség „szenvedéseit” fokozandó a számítógép bekapcsolásával újabb, immár mesterséges hőforrással tetézze kínjait.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy háziorvos és naplóíró 
Lev Tolsztoj környezetében
Egy háziorvos és naplóíró
Lev Tolsztoj környezetében
| |

Előre szeretnénk bocsátani, hogy Makovický Dušan nem az első és bizonyára nem a legjelentősebb „hungarus” medikus, aki a történeti Magyarországról az Orosz Birodalomba távozott. Ezt bizonyítja, hogy már Borisz Godunov (1598-1605) cár udvari orvosa, Rietlinger Kristóf is magyar származású volt.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Red Star Line: 
betegek nem utazhattak
Red Star Line:
betegek nem utazhattak
| |

Bár Antwerpen eddig is bővelkedett a jelentősebbnél jelentősebb, nemzetközi rangú közgyűjteményekben, mégis már hónapok óta feszült várakozás előzte meg a város új múzeumának, a Museum Red Star Line-nak 2013. szeptember 27-i ünnepélyes megnyitását.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

BOMM-beszámoló 
- A Bioetika-oktatás Magyarországi Munkacsoportja (BOMM)
BOMM-beszámoló
- A Bioetika-oktatás Magyarországi Munkacsoportja (BOMM)
| |

Ez év nyarán megtartotta első, alakuló műhelykonferenciáját a Bioetika-oktatás Magyarországi Munkacsoportja a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában, a Magatartástudományi Intézet támogatásával. Írásunk a munkacsoportot és az első szakmai gyűlést mutatja be.

Kakuk Péter, Bodnár János Kristóf

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Páratlan tárlatok Budapesten
Páratlan tárlatok Budapesten
| |

Létezik egy stíluskorszak, melynek hazai tárgyi reprezentációja minden egyébnél gazdagabb. A Szépművészeti Múzeum különlegesen széles körű gyűjteménnyel rendelkezik, a Régi Képtár nemzetközi rangú, mintegy hatszáz darabot számláló olasz barokk és rokokó gyűjteményét tematikai és stiláris változatosság jellemzi.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szárnyalás és mélyrepülés 
- Oscar Wilde életműve és fülbetegsége
Szárnyalás és mélyrepülés
- Oscar Wilde életműve és fülbetegsége
| |

A 19. századi viktoriánus hagyományoktól dohos Anglia irodalmába friss levegőt hozó szellő volt az ír származású, Dublinban született, de később Angliában alkotó Oscar Wilde.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magyar kézikönyv
az orvosi antropológiáról
Magyar kézikönyv
az orvosi antropológiáról
| |

Lázár Imre, Pikó Bettina (szerk.):
Orvosi antropológia
Medicina Könyvkiadó,
Budapest, 2012

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az elme változásai
Az elme változásai
| |

Kelly McGonigal impozáns célt tűzött ki maga elé, amikor a modern tudomány eredményeit a kontemplatív tradíciók tanításaival ötvözve a ma emberének kívánt gyakorlatban is alkalmazható könyvet készíteni.

Takács Szilvia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Marc Chagall és Ámos Imre Budapesten
Marc Chagall és Ámos Imre Budapesten
| |

Marc Chagall és Ámos Imre az a két művész, akinek életművében sorsa, vallása, zsidó identitása központi szerepet játszik. Chagall az öreg, a mindent és mindenkit túlélő mester, Ámos pedig a fiú, a fiatalon meghalt mártír.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magyar kézikönyv az orvosi antropológiáról
Magyar kézikönyv az orvosi antropológiáról
| |

Lázár Imre, Pikó Bettina (szerk.): Orvosi antropológia
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szárnyalás és mélyrepülés 
- Oscar Wilde életműve és fülbetegsége
Szárnyalás és mélyrepülés
- Oscar Wilde életműve és fülbetegsége
| |

A 19. századi viktoriánus hagyományoktól dohos Anglia irodalmába friss levegőt hozó szellő volt az ír származású, Dublinban született, de később Angliában alkotó Oscar Wilde (eredeti nevén Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) (1854-1900).

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészség vagy tünettelenség? 
- avagy a dekontextualizált medicina arcai
Egészség vagy tünettelenség?
- avagy a dekontextualizált medicina arcai
| |

Napjaink szerteágazó tudományos-technológiai áttörései, a molekuláris biológia, a számítógépes gyógyszerkutatás és -tervezés, információtechnológia és az orvostudomány egymásba fonódott páratlan fejlődése forradalmian új helyzetet teremtett a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében.

Daruka István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A homoszexualitás demedikalizációja 
- a bűntől, büntetéstől az egyenlőség felé
A homoszexualitás demedikalizációja
- a bűntől, büntetéstől az egyenlőség felé
| |

A homoszexualitást századokon át morálisan deviánsnak, majd a 16. századtól törvényileg üldözendőnek tekintették. A homoszexualitás eredeti medikalizációjának lényege az elnyomó morális és törvényi üldöztetéssel szembeni védelemnyújtás volt.

Kórász Krisztián

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fischer Dániel az őrületről (1716)
Fischer Dániel az őrületről (1716)
| |

A 14 esztendős Fischer előbb Miskolcra költözött magyart tanulni, majd Boroszlóban végezte humán tanulmányait és ugyanitt ismerkedett meg a szláv nyelvekkel is. 1713-tól Wittenbergben tanult teológiát, bölcsé- szetet és orvostant. 1716-ban az egyetemen két tanulmányt is közzétett, egyet a tokaji viharkárok kapcsán a boszorkányokról - akiknek létezésében és kártevő képességében feltétlenül hitt -, a másikat pedig az elmebetegségekről...

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magyar költők halála
Magyar költők halála
| |

Orvos genetikusként a családfák elemzése alapján szerettem volna megérteni a költőgéniuszság eredetét. Kiválasztottam hát 15-16, igen nagyra tartott költőt.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Szépművészeti Múzeum nyári tárlatai
A Szépművészeti Múzeum nyári tárlatai
| |

A bécsi expresszionizmus: Egon Schiele 2013 nyarán a Szépművészeti Múzeum Egon Schiele és kortársai segítségével a Jugendstilt felváltó bécsi expresszionizmus kialakulásába nyújt bepillantást.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A sebészprofesszor és fiziológus Peken Mátyás
A sebészprofesszor és fiziológus Peken Mátyás
| |

Híres orvosként vált ismertté a cári birodalomban Peken Keresztély fia, Mátyás (Matvej) is, aki 1756-ban született Péterváron.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy iskolateremtő tanító
Egy iskolateremtő tanító
| |

Mély megrendüléssel értesültem a fájdalmas hírről, hogy 2013. április 11-én hajnalban elhunyt dr. Halmy László belgyógyászprofesszor, tanítómesterem, akinek oly sokat köszönhettem a szakma, a tudomány és az élet egyéb területén is!

Bedros J. Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészség vagy tünettelenség? 
- avagy a dekontextualizált medicina arcai
Egészség vagy tünettelenség?
- avagy a dekontextualizált medicina arcai
| |

Napjaink szerteágazó tudományos-technológiai áttörései, a molekuláris biológia, a számítógépes gyógyszerkutatás és -tervezés, információtechnológia és az orvostudomány egymásba fonódott páratlan fejlődése forradalmian új helyzetet teremtett a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében.

Daruka István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sámánizmus -  egykor és most
Sámánizmus - egykor és most
| |

A nyugati néprajzi és antropológiai tudományosság kezdettől fogva figyelt a sámánhit és a sámán szertartások megnyilvánulásaira az ázsiai kultúrákban. A megoldás mindig lelki változásokban fejeződik ki. A hagyományos szertartások különleges hangulatot, sajátos révületet váltanak ki, ennek során a valóság lelki keretei háttérbe szorulnak, tágabb univerzum erői és szabályai jelennek meg.


Összefoglaló  | 

 

Hánykor kezdődött a tévében a Foxi Maxi?
Hánykor kezdődött a tévében a Foxi Maxi?
| |

Gaál Csaba: Anekdoták, adomák, érdekességek, különösen a (seb)orvoslás területéről

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Szépmûvészeti Múzeum
tavaszi tárlatai
A Szépmûvészeti Múzeum
tavaszi tárlatai

| |

Helmut Newton (1920-2004) a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású fotográfusa volt. Olyan művész, aki még hitt a látvány erejében, és művészi erővel közvetítette a valóság általa sajátos módon megkomponált szeletét.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az egészségügy „hosszú farkú” felelőssége
Az egészségügy „hosszú farkú” felelőssége
| |

A cikk az egészségügyi ellátással összefüggő kártérítési igények elévülése kapcsán azt az érdekes - mind itthon, mind külföldön tetten érhető - jogi jelenséget mutatja be, amikor annak a bizonyos öt évnek az eltelte után a „műhiba” miatti peresíthetőség nem veszik el: a beteg szinte végtelen ideig érvényesítheti kárát az egészségügyi szolgáltatóval szemben.

Hanti Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Keresztúri Ferenc, a moszkvai egyetem orvosprofesszora
Keresztúri Ferenc, a moszkvai egyetem orvosprofesszora
| |

A moszkvai egyetem orvosi karának professzoraként és dékánjaként ismertté vált Keresztúri Ferenc életének első, magyarországi időszakáról nem rendelkezünk megbízható adatokkal.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két egykori amerikai elnök szájüregi tumora
Két egykori amerikai elnök szájüregi tumora
| |

Mióta George Washingtont, az USA első elnökét 1789-ben beiktatták hivatalába, több mint 40 férfi töltötte be ezt a fontos hivatalt. Sokan közülük orvosi szempontból is hírnevet szereztek, mint például John F. Kennedy, akinek ismert volt az Addison-kórja. Kevéssé ismert viszont, hogy két korábbi elnököt is sújtott szájüregi tumor.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kedves, de ravasz varázsló 
- Etikai töprengés Irvin D. Yalom: 
A Schopenhauer-terápia című műve olvastán
Kedves, de ravasz varázsló
- Etikai töprengés Irvin D. Yalom:
A Schopenhauer-terápia című műve olvastán
| |

Irvin D. Yalom e művében egy képzelt történetbe szőtt csoport-pszichoterápia eseményeit írja meg. Az elbeszélés szerkezete, a szereplők életdrámája kapcsán felvetődő etikai kategóriák és identitásproblémák kedveznek a mű „etikai kritikai” olvasatának.

Lőrincz Jenő

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A „Napút” festő, Csontváry
A „Napút” festő, Csontváry
| |

Csontváry Kosztka Tivadar feltételezett elmezavaráról a neves pszichiáter, Pertorini Rezső könyvet írt. Az elmúlt években lehetőségem nyílt az újabb dokumentumok és szakirodalom feldolgozására, így megismerhettem a festőművész egészségi állapotát, személyiségét, lelki alkatát, és állítom: Csontváry nem volt elmebeteg.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Weyer és a bolond boszorkányok
Weyer és a bolond boszorkányok
| |

Johann Weyer (Wier, Wierus) 1515-ben, jómódú szénkereskedő fiaként született a brabanti Gravéban. Leuvenben végezte iskoláit: itt már 14 évesen megismerkedett az orvos-filozófus Cornelius Agrippával, akit követve előbb Antwerpenbe, majd 1532-ben Bonnba, Hermann von Wied érsek udvarába költözött.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosi hálapénz: 
- mi a megalkuvásunk titka?
Orvosi hálapénz:
- mi a megalkuvásunk titka?
| |

Magyarországon évente mintegy 50-100 milliárd forint cserél gazdát orvosok és betegek között. Nem azért hungarikum a hálapénz, mert a világon máshol nem csúsztatnak borítékot az orvosok zsebébe.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A tájékoztatás a legrosszabb a betegek szerint
A tájékoztatás a legrosszabb a betegek szerint
| |

A rokkantak felülvizsgálatának tanulmányozását ígéri a Betegjogi Központ


Összefoglaló  | 

 

Jogfosztott láthatatlanok
Jogfosztott láthatatlanok
| |

Nem tudnak részt venni a szűréseken, lebeszélik őket a gyermekvállalásról, nem dönthetnek arról, szedjenek-e és ha igen, milyen fogamzásgátló tablettát, még sterilizálásukról is mások döntenek.


Összefoglaló  | 

 

Az orvosi antropológiától a kulturális orvoslásig
Az orvosi antropológiától a kulturális orvoslásig
| |

Az orvosképzésnek ma már integrált része az Orvosi antropológia című tantárgy, amely szorosan kapcsolódik a magatartás-tudományi tanulmányokhoz.

Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy családirtás háttere - Czigány Dezső tragikus karaktere
Egy családirtás háttere - Czigány Dezső tragikus karaktere
| |

A Nobel-díjas Camus szerint a szabadság legékesebb bizonyítéka, hogy az ember önkezével véget vethet az életének. Az elfogadott orvosi álláspont ennek ellentmond, mivel az öngyilkosságot a pillanatnyi vagy tartós elmezavar tünetének tekinti.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosi hálapénz: mi a megalkuvásunk titka?
Orvosi hálapénz: mi a megalkuvásunk titka?
| |

Magyarországon évente mintegy 50-100 milliárd forint cserél gazdát orvosok és betegek között. Nem azért hungarikum a hálapénz, mert a világon máshol nem csúsztatnak borítékot az orvosok zsebébe.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Participáció: autonóm részvétel az egészség dolgaiban
Participáció: autonóm részvétel az egészség dolgaiban
| |

Az ismert svájci pszichológiai és társadalomtudományi könyvkiadó, a Hans Huber új kézikönyv-sorozatot indított Handbuch Gesundheit‘swissenschaften - vagyis szabad fordításban: Az egészségtudomány kézikönyvei - címen.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életvégi döntések: egyszerűsítenék
Életvégi döntések: egyszerűsítenék
| |

Támogatja a törvény módosítását az aneszteziológiai és intenzívterápiás tagozat


Összefoglaló  | 

 

I. Sándor cár háziorvosa és államtanácsosa
Egy polihisztor medikus, Orlay János
I. Sándor cár háziorvosa és államtanácsosa
Egy polihisztor medikus, Orlay János

| |

A 18-19. század fordulóján Oroszországba került magyar származású orvosok közül a legjelentősebb karriert Orlay János (orosz nevén Ivan Szemjonovics Orlaj) érte el, aki az Orvosi- Sebészi Akadémia titkáraként, I. Sándor cár háziorvosaként, államtanácsosként, több nyugateurópai tudományos társaság tagjaként, J. W. Goethe barátjaként és Ny. V. Gogol nevelőjeként vált ismertté.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fájdalom hercegnője 
- Jacquelin du Pré
A fájdalom hercegnője
- Jacquelin du Pré
| |

A művész csodálatos jelenség volt, és az elõadói zeneművészet színterén egyedülálló életpályát futott be. Karrierje korán kezdõdött és fájdalmasan korán ért véget.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tutanhamon rejtélyes halála
Tutanhamon rejtélyes halála
| |

Az egyiptomi Újbirodalom kezdetén, a XVIII. dinasztia első uralkodóinál még nem látszott semmi változás: háborúztak Núbiában, a mitanni birodalom ellen, expedíciókat indítottak a közép-afrikai Punt országába, azonban a belső erjedés is megkezdődött.

Becher Péter, Májer Katalin, Patai Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichiátria megmentése
A pszichiátria megmentése

| |

A pszichiátria nagy bajban van (deep trouble) írja Ronald Pies a „Hogyan tudja az amerikai pszichiátria önmagát megmenteni” című kétrészes cikkében. A szokásos „egyrészt-másrészt” módszerrel rendbe szedi az eddigi eredményeket és problémákat.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Emberközpontú jogvédelem
Emberközpontú jogvédelem
| |

Beszámolt terveiről a Betegjogi Központ vezetője


Összefoglaló  | 

 

Cézanne művészete 
- tárlat Budapesten
Cézanne művészete
- tárlat Budapesten
| |

Cézanne halk színeit mindenki ismeri, a képen a legerősebb tónussá tudja hangolni ezeket, míg kortársainál a színek közt elvész a tónus.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az első orosz gyógyszerkönyv összeállítója 
- Peken Keresztély (1730-1779)
Az első orosz gyógyszerkönyv összeállítója
- Peken Keresztély (1730-1779)
| |

A pétervári Orvosi Kollégium (az Egészségügyi Minisztérium jogelődje) titkáraként és az első orosz gyógyszerkönyv („Pharmacopoea Rossica”) szerzőjeként ismert Peken Keresztély (Christian) 1730-ban, a felvidéki Rozsnyó (Rozˇ- nava) városában, tősgyökeres orvosi családban született.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gulácsy Lajos, a regényes maskara
Gulácsy Lajos, a regényes maskara
| |

Sokáig élt az emberekben a géniuszok őrültségének hiedelme, amit csak az újabb kutatások cáfoltak meg. Gulácsy Lajos élete és művészete amolyan szabályt erősítő kivétel, éppen ezért is segítheti a géniuszság eredetének jobb megértését.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Létezik-e jó halál?
Létezik-e jó halál?
| |

Változóban van a halálkép a fejlett világban. Jelenleg a modern vagy más szóval a „tiltott” halál elemei még jelen vannak, de ugyanakkor egyre inkább feltűnnek a posztmodernként jellemzett haldoklás- és halálkép jellemzői is, amelyek - többek között - az individualizálódással, a betegjogok fejlődésével, a hospice-filozófia terjedésével függenek össze.

Hegedűs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Invictus 
- A kiengesztelődéshez vezető út
Invictus
- A kiengesztelődéshez vezető út
| |

„Nincs választás” - mondja az a férfi, aki 1992- ben, még a boszniai háború kitörése előtt elhagyta Szarajevót, s belépett a szerb hadseregbe, barátjának, akinek otthonát megsemmisítette a várost ostromló szerb tüzérség egyik aknája.

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Zeneterápia és autizmus
Zeneterápia és autizmus

| |

Kanner azonosította elsőként a gyermekkori autizmus szindrómáját. Az autisztikus zavarban szenvedő gyermeket a következők jellemzik: 1. szélsőségesen visszahúzódó, 2. nehezen lép kapcsolatba emberekkel, ehelyett inkább élettelen tárgyakhoz vonzódik, 3. állandóságra van szüksége a környezetében, 4. gyakran ismétlődő, repetitív reakciókat produkál, 5. gyakran nem képes a nyelvhasználatra.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szülésábrázolás a 20-21. század képzőművészetében
Szülésábrázolás a 20-21. század képzőművészetében
| |

A szülés a mindennapok igen gyakori, nagyon is konvencionális történése, alapvető része az emberi létnek. Ábrázolásával mégis alig találkozunk a képzőművészetben, kultúrkörünkben szinte tabunak számít.

Szabó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Spiritualitás a gyógyításban: áldás vagy átok? 
- Kopp Mária emlékére
Spiritualitás a gyógyításban: áldás vagy átok?
- Kopp Mária emlékére
| |

„Medicus curat, natura sanat” - Az orvos kezel, a természet gyógyít, ahogyan a régi latin mondás fogalmazza meg az örök bölcsességet. A gyógyításban mindig jelen van az öngyógyító folyamatok hatása, akár az immunrendszer védelmi ereje, akár új sejtek, szövetek képződése, vagy az enzimatikus-humorális válaszreakciók megváltozása révén.

Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy magyar medikus II. Katalin udvarában 
- Adalékok Gyöngyössi Pál karriertörténetéhez
Egy magyar medikus II. Katalin udvarában
- Adalékok Gyöngyössi Pál karriertörténetéhez
| |

„Gyöngyössi Pál fordulatos, ellentmondásokban gazdag, magasba vezető és mégis a tragikumba hajló életével kezdődik meg azoknak a 18. században élt orvosoknak a sora, akiknek életpályája hazánkból Oroszországba ívelt”

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szülésábrázolás a 20-21. század képzőművészetében
Szülésábrázolás a 20-21. század képzőművészetében
| |

A szülés a mindennapok igen gyakori, nagyon is konvencionális történése, alapvető része az emberi létnek. Ábrázolásával mégis alig találkozunk a képzőművészetben, kultúrkörünkben szinte tabunak számít.

Szabó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Önkéntesség és írói karrier
Önkéntesség és írói karrier
| |

George Orwell (1903-1950) generációjának politikailag talán legtisztábban látó írója volt. Olvasói számára szerencsés körülmény, hogy írásai könnyen érthetőek és rendkívül élvezetesek. Világos, lényegre törő prózájában darabjaira zúzta a zsarnokság ideológiáját, és mesterien ábrázolta a totalitárius berendezkedésű államok működésének mechanizmusát.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Daumier és Cézanne 
- tárlatok Budapesten
Daumier és Cézanne
- tárlatok Budapesten
| |

A 2012-es õszi kínálat műfajilag is igen gazdag, például két most megnyíló kiállítás is foglalkozik a politikai karikatúrák műfajával.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pilinszky géniusza
Pilinszky géniusza
| |

A géniuszokat életművük hitelesíti; Pilinszky János (1921-1981) a XX. századi magyar költészet kiemelkedő poétája volt. Kérdés, hogy eredeti költői világának értelmezését segíthetik-e orvosi szempontok, nem elsősorban a szokásos patográfiákra gondolunk, inkább művészete titkainak megsejtésére.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szent Agáta kultusza Észak-Itáliában
Szent Agáta kultusza Észak-Itáliában
| |

Szt. Agáta (Ágota) ókeresztény szent, akinek élete, szenvedéstörténete és a személyéhez köthető csodák nagyon közel állnak az olasz nép vallásos lelkületéhez, így nem csoda az, hogy évszázadokon átívelve kultusza Itália-szerte rengeteg helyen jelen van, és számos templomban, elsősorban barokk kori műalkotásokon is, megjelenik.

Horváth Zoltán György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szuggesztív kommunikáció az orvoslásban
Szuggesztív kommunikáció az orvoslásban
| |

A Medicina Kiadó gazdag kiadványi palettáján kevés olyan könyv található, amely annyira a gyakorló orvosnak szól és annyira közvetlenül praktikus, mint Varga Katalin válogatása.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Aki elsőrendű Gershwin volt 
- Egy zeneszerző élete
Aki elsőrendű Gershwin volt
- Egy zeneszerző élete
| |

Gershwin szülei 1891-ben a cári Oroszországból, Szentpétervárról emigráltak az Amerikai Egyesült Államokba. A család eredeti neve Gershowitz volt, és akkoriban a pogromok elől tömegesen emigráltak külföldre az orosz zsidók (ahogy ezt például Bernsteinék is tették). A család Manhattan egyik szegény zsidó negyedében telepedett le.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Stresszterhelési tünetek és egészségkárosító magatartás orvostudományi egyetemi hallgatók körében
Stresszterhelési tünetek és egészségkárosító magatartás orvostudományi egyetemi hallgatók körében
| |

Célkitűzésünk volt az orvosegyetemi hallgatók stresszterhelésének és egészségkárosító magatartásának vizsgálata. A felmérésben 473 negyedéves hallgató vett részt, karok szerint 73,4% általános orvostudományi, 10,1% a fogorvos-tudományi és 16,5% a gyógyszerész-tudományi.

Sima Ágnes, Kovács Eszter, Cseh Károly, Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orvoslás gyakorlatának megújítása - szemlélet és aprómunkák
Az orvoslás gyakorlatának megújítása - szemlélet és aprómunkák
| |

A magyar egészségügy jelentős átalakulásra szorul már régóta és ez a folyamat, ha szünetekkel és döccenőkkel is, de erőteljesen folyik. Meggyőződésem azonban, hogy nemcsak a szervezési kérdések fontosak ebben a vonatkozásban, hanem a szemléleti kérdések, az erkölcsi normák és nem utolsósorban számos, az orvoslás gyakorlatán belüli kérdés, ami leginkább az orvos-beteg, illetőleg orvos-orvos kapcsolatok minőségére vonatkozik.

Halász Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Aki elsőrendű Gershwin volt 
- Egy zeneszerző élete
Aki elsőrendű Gershwin volt
- Egy zeneszerző élete
| |

Gershwin szülei 1891-ben a cári Oroszországból, Szentpétervárról emigráltak az Amerikai Egyesült Államokba. A család eredeti neve Gershowitz volt, és akkoriban a pogromok elől tömegesen emigráltak külföldre az orosz zsidók (ahogy ezt például Bernsteinék is tették)

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Filozófiai praxis az egészségügyben
Filozófiai praxis az egészségügyben
| |

A filozófia iránt újabban megélénkült érdeklődés jórészt azoknak az erőfeszítéseknek az eredménye, amelyek megpróbálják azt újra fontossá tenni az emberek szélesebb körei számára.

Nemes László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Zeneterápia és autizmus
Zeneterápia és autizmus

| |

Az autisztikus zavar a harmadik leggyakoribb fogyatékosság az Egyesült Államokban. Egy kaliforniai statisztikai adat szerint minden nap hat, később autistaként diagnosztizált gyermek születik, azaz négyóránként egy. Az USA-ban összesen félmillió embert diagnosztizáltak autistaként. Magyarországon számuk 2009-ben körülbelül hatvanezerre volt tehető.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pilinszky géniusza
Pilinszky géniusza

| |

A géniuszokat életművük hitelesíti; Pilinszky János (1921-1981) a XX. századi magyar költészet kiemelkedő poétája volt. Kérdés, hogy eredeti költői világának értelmezését segíthetik-e orvosi szempontok, nem elsősorban a szokásos patográfiákra gondolunk, inkább művészete titkainak megsejtésére.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Műkincs-kereskedelem a válság mélyén
Műkincs-kereskedelem a válság mélyén
| |

Ország Lili, Bortnyik Sándor, Csernus Tibor művei az Arte Galéria árverésén


Összefoglaló  | 

 

Mit üzennek a bálnák?
Mit üzennek a bálnák?
| |

Amióta régi világuk szétesett, és meghalt a nagymama, már semmi nem a régi.

NZS

Összefoglaló  | 

 

Buddhizmus a hazai gyakorló szempontjából
Buddhizmus a hazai gyakorló szempontjából
| |

Gánti Bence a buddhizmus rendkívül szerteágazó, sokszor ellentmondásos bölcseletének és gyakorlatainak bemutatására vállalkozik új kötetében. Aktuális téma, hiszen hazánkban is több buddhista iskola működik, és a reneszánszát élő New Age mozgalom is részben a hinajána, a tibeti és a zen buddhista hagyományokból táplálkozik.

Brys Zoltán

Összefoglaló  | 

 

Az új keletű evészavarok néhány pszichológiai és rendszerszemléleti vonatkozása
Az új keletű evészavarok néhány pszichológiai és rendszerszemléleti vonatkozása
| |

A gyors patomorfózissal jellemezhető és egyre gyakoribbá váló evészavarok újabb típusai kevésbé jelennek meg a terápiás gyakorlatban, illetve sok esetben nem elsődleges tünetként, hanem a háttérben húzódó zavarként tűnnek fel. Éppen ezért még keveset tudunk ezek pszichológiai vonatkozásairól.

Varga Márta, Babusa Bernadett

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vélemények a nemzeti egészségügyi ellátásról
Vélemények a nemzeti egészségügyi ellátásról
| |

Az Európai Bizottság felkérésére az Eurobarométer 15 tagországban végzett nem reprezentatív, tájékozódó felmérést a betegek bevonásáról, észrevételeiről, illetve szerepéről az egészségügyi ellátásban.

Szabóné Dúl Katalin, Bálint Géza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kockázat természetrajza az egészségügyi szolgáltatás apropóján
A kockázat természetrajza az egészségügyi szolgáltatás apropóján
| |

Az egészségügyi ellátás során a betegek állapotának rosszabbodásáért, átmeneti vagy végleges egészségkárosodásáért, haláláért a legtöbb esetben a betegségük maga, és azok természetes szövődményei felelősek - az ellátástól függetlenül, érintetlenül hagyva az orvos felelősségének kérdését is.

Hanti Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gondolatok a kór-házban
Gondolatok a kór-házban
| |

Operáció utáni szervtolvajok, évtizedeken át praktizáló álsebész, intenzív osztályos álfőnővér, az ilyen és ehhez hasonló bejegyzések egyesekből megvető dühöt és a tapasztalatok emlékéből születő fájdalmat ébresztenek.

Gajdos Ágoston

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szent Agáta kultusza Észak-Itáliában
Szent Agáta kultusza Észak-Itáliában
| |

Szt. Agáta (Ágota) ókeresztény szent, akinek élete, szenvedéstörténete és a személyéhez köthető csodák nagyon közel állnak az olasz nép vallásos lelkületéhez, így nem csoda az, hogy évszázadokon átívelve kultusza Itália-szerte rengeteg helyen jelen van, és számos templomban, elsősorban barokk kori műalkotásokon is, megjelenik.

Horváth Zoltán György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fürdőkultúra az antik világban
Fürdőkultúra az antik világban
| |

Az európai kultúrából évszázadokig hiányzott a fürdés hagyománya, jóllehet az még az ókorban is a mindennapok része volt.

Becher Péter, Májer Katalin, Patai Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy tél Mallorcán
- Chopin és George Sand
Egy tél Mallorcán
- Chopin és George Sand

| |

Mallorca szigetén található az a valldemossai karthauzi kolostor, ahol 1838-39 telén több hetet töltött Chopin, valamint George Sand, a regényírónő, két gyermekével.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két év után lesz betegjogi központ
Két év után lesz betegjogi központ
| |

Elfogadta a kormány az OBDK felállításáról szóló határozat-tervezetet szerdai ülésén.


Összefoglaló  | 

 

A művészgéniuszok személyisége: 
Gustav Klimt
A művészgéniuszok személyisége:
Gustav Klimt
| |

Bécsben a múzeumok versengve mutatják be az 1862. július 14-én, tehát 150 éve született Gustav Klimt életművének ismert és eddig lappangó dokumentumait. Elsősorban a Leopold Múzeum anyaga gyakorolt mély benyomást rám, mivel egy az engem régóta foglalkoztató dilemmában foglalt állást.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichedelikumokban rejlő veszélyek és lehetőségek 
- III. rész
A pszichedelikumokban rejlő veszélyek és lehetőségek
- III. rész
| |

A pszichedelikumokban rejlő veszélyeket maga Leary is elismerte: „/.../ idegösszeomlás, zavarodottság, nagyzási hóbort, primadonna-individualizmus, gazemberség, visszatérés a konformitáshoz”.

Szummer Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csőre és allövet 
- a klistély rövid története
Csőre és allövet
- a klistély rövid története
| |

Az idősebb Plinius (Kr. u. 23-79) csodálatos Természetrajzában az állatok különleges képességeiről szólva a következőket írja (Hist. Nat. 8.41.): „Egyiptomban hasonlóra képes egy íbisznek nevezett madár is, aki görbe csőre segítségével azon a fertályán öblítgeti magát, amelyen át egészségünk érdekében táplálékunk maradékától szoktunk megszabadulni.”

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Etikai kérdések a pszichoterápiában
- II. rész
Etikai kérdések a pszichoterápiában
- II. rész

| |

Cikkünk második részében az egyes pszichoterápiás irányzatok, módszerek, technikák speciális etikai kérdéseit vesszük sorra.

Kovács József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Heinrich Schliemann fülbetegsége és halála
Heinrich Schliemann fülbetegsége és halála
| |

Heinrich Schliemann német származású autodidakta archeológus volt, aki arra tette fel az életét, hogy feltárja a homéroszi eposzok színhelyeit, felfedezze Tróját, Mükénét és több más õsi hellén várost.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Borderline és stigmatizáció 
Interjú dr. Ratkóczi Évával
Borderline és stigmatizáció
Interjú dr. Ratkóczi Évával
| |

Egy eset kapcsán nemrégiben tiltakozó közleményt adott ki az Antistigma Egyesület, mely a hazai médiamegjelenésekben figyeli a mentális és pszichiátriai betegségekről közvetített képet. Dr. Ratkóczi Éva személyközpontú és kognitív viselkedésterápiás kiképző pszichoterapeutát kérdeztük a borderline személyiségzavar megjelenítésének jellemzőiről.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Quo vadis? 
Mégis, kinek az élete?
Quo vadis?
Mégis, kinek az élete?
| |

Nem értem. Nem értek egy nyilván mások számára teljesen nyilvánvaló dolgot. Egyszerűen értetlenül állok az előtt, hogy bár összegyűlt egy robusztus tudásanyag, de mégis, mintha erről senki sem akarna tudomást venni ebben az országban (sem). Mert csak a nem tudással tudom magamnak megmagyarázni a mindennapok egyes perverz történéseit.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Borderline és stigmatizáció 
Interjú dr. Ratkóczi Évával
Borderline és stigmatizáció
Interjú dr. Ratkóczi Évával
| |

Egy eset kapcsán nemrégiben tiltakozó közleményt adott ki az Antistigma Egyesület, mely a hazai médiamegjelenésekben figyeli a mentális és pszichiátriai betegségekről közvetített képet. Dr. Ratkóczi Éva személyközpontú és kognitív viselkedésterápiás kiképző pszichoterapeutát kérdeztük a borderline személyiségzavar megjelenítésének jellemzőiről.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csőre és allövet 
- a klistély rövid története
Csőre és allövet
- a klistély rövid története
| |

Az idősebb Plinius (Kr. u. 23-79) csodálatos Természetrajzában az állatok különleges képességeiről szólva a következőket írja (Hist. Nat. 8.41.): „Egyiptomban hasonlóra képes egy íbisznek nevezett madár is, aki görbe csőre segítségével azon a fertályán öblítgeti magát, amelyen át egészségünk érdekében táplálékunk maradékától szoktunk megszabadulni.”

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Heinrich Schliemann fülbetegsége és halála
Heinrich Schliemann fülbetegsége és halála
| |

Heinrich Schliemann német származású autodidakta archeológus volt, aki arra tette fel az életét, hogy feltárja a homéroszi eposzok színhelyeit, felfedezze Tróját, Mükénét és több más õsi hellén várost.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Franz Kafka betegsége és világképe
Franz Kafka betegsége és világképe
| |

Franz Kafka Prágában született 1883. július 13- án. Német nemzetiségű volt a család, de mivel a gettóban éltek, megszűnt a kapcsolatuk a prágai német kisebbséggel. Franz Kafka apja erőteljes tekintéllyel uralkodott a család felett. „A szüleim el nem fogadásával és zsarnokságával szembesülve, a családomban még inkább idegenként, mint külföldi voltam jelen”- írja, és valóban: egyszerre érezte magát idegennek saját családjában és városában is.

Gerlinger Lilla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Etikai kérdések a pszichoterápiában
- I. rész
Etikai kérdések a pszichoterápiában
- I. rész
| |

A 26 éves beteg borderline személyiségzavara miatt Béres doktortól heti három ülésben történő analitikusan orientált, feltáró pszichoterápiában részesül. A kezelés első hónapja alatt a dolgok jól mennek, a beteg úgy érzi, hogy Béres doktor empatikus és figyel rá. Csodálja őt ezért, és ezt meg is mondja neki.

Kovács József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Húsz év a tehetségekért
Húsz év a tehetségekért
| |

A tehetség minden téren egyik legfőbb kincsünk. Az egész oktatási folyamatban jelen kell, hogy legyen az idevágó figyelem. A tudományos művészeti és társadalmi fejlődés, haladás záloga.

Gyimesi Ágnes Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sötét-e a középkor?
Sötét-e a középkor?

| |

A jelmondat rámutat: talán mégsem voltak a korábbi századok emberei olyan elmaradottak, mint gondolnánk mai fejjel.

Gaál Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az önazonosság lehetőségei
Az önazonosság lehetőségei

| |

Palya Bea előadóművész beszél a valóság és a mese kapcsolatáról, az önkísérletekről, az élet és halál összefüggéseiről.

GYÁ

Összefoglaló  | 

 

Ferenczy Károly családfája és a tanulságok
Ferenczy Károly családfája és a tanulságok

| |

Ferenczy Károly családfája már Szondi Lipót érdeklődését is felkeltette, magam korábban négyszer vállalkoztam értékelésére. Az apropót a Magyar Nemzeti Galéria Ferenczy-kiállítása, pontosabban a Mazányi Judit művészettörténésznek köszönhető újabb családi adatok adják.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Múmia 
- évezredeken át használt csodaszer
Múmia
- évezredeken át használt csodaszer
| |

Perzsául a múmia szó alatt a bitument értették. A Kr. után az 1. században Plinius a bitument előállító holt-tengeri (Lake Asphaltites) törzset „deximontaninak” nevezte, s a szert szürkehályog és egyéb szembetegségek, bőrbetegségek, lepra és viszketés ellen ajánlotta.

Becher Péter, Patai Árpád, Májer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bosszús szívét golyó találta 
- Variációk egy párbajra Puskin évfordulóján
Bosszús szívét golyó találta
- Variációk egy párbajra Puskin évfordulóján
| |

A címként szereplő verssorban a szív nem bonctani értelemben értendő, hiszen a golyó - mint később látni fogjuk - más szervet talált el. „A költő halála” című verset - ebből idéztünk - a huszonhárom éves M. J. Lermontov írta, példaképe, Puskin tragikus végű párbaja után - magára vonva ezzel a cári udvar dühét.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ruland és a szkatoterápia
Ruland és a szkatoterápia
| |

Az ürüléket orvosságként a népi gyógyászat világszerte alkalmazza. Ürülékgyógyszerek már a hippokratikus gyűjteményben is találhatók (1). Rómában a bithüniai Aszklepiadész (Kr. e. 1. sz.) volt az első tanult orvos, aki gyógyszerként emberi ürüléket javallott betegeinek.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az abszurd királya
Az abszurd királya
| |

Közös kedvencünk Örkény István száz éve született.

NZS

Összefoglaló  | 

 

Milyen az orvos, ha nő? 
- Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján
Milyen az orvos, ha nő?
- Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján
| |

Célkitűzésünk az orvosnőkről alkotott sztereotípiák jellemzése volt, annak feltárása, az orvostanhallgató-nők milyennek látják az általuk mintaként követendő, már dolgozó orvosnőket. Az első vizsgálatban (247 hallgató a Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumának, 256 fő a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrumának hallgatói közül) az orvostanhallgató-nők pályaszocializációját férfi társaikéval vetettük össze.

Molnár Regina, Girasek Edmond, Csinády Adriána, Bugán Antal

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A test gyarmatosítása
- a civilizáció vadhajtásai
A test gyarmatosítása
- a civilizáció vadhajtásai
| |

Az elmúlt évtizedek társadalomtudományát meghódította a test. A szociológia, antropológia és a kulturális tanulmányok vették birtokba azt, ami korábban a fizikai antropológia, humán biológia terrénuma volt.

Zsinkó-Szabó Zoltán, Lázár Imre, Túry Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Múmia - évezredeken át használt csodaszer
Múmia - évezredeken át használt csodaszer
| |

Perzsául a múmia szó alatt a bitument értették. A Kr. után az 1. században Plinius a bitument előállító holt-tengeri (Lake Asphaltites) törzset „deximontaninak” nevezte, s a szert szürkehályog és egyéb szembetegségek, bőrbetegségek, lepra és viszketés ellen ajánlotta.

Becher Péter, Patai Árpád, Májer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az emberen végzett kutatás és szabályozásának története etikai szemszögből
Az emberen végzett kutatás és szabályozásának története etikai szemszögből
| |

Már az emberi történelem hajnalán felmerült az a gondolat, hogy egy eljárás vagy gyógyszer hatásosságát emberen próbálják ki. Főképpen arról vannak adataink, hogy mérgek hatását próbálták ki - az ókortól kezdve - elítélt bűnözőkön.

Kovács József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Munkácsy Bécsben
| |

Munkácsy – Magic and Mystery


Összefoglaló  | 

 

A szem és a látás a Bibliában
A szem és a látás a Bibliában
| |

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

RÁCZ Péter

Összefoglaló  | 

 

Húsz év a tehetségekért
Húsz év a tehetségekért
| |

Az utóbbi időben feltűnt néhány reklám, amely a tehetségekkel foglalkozik.


Összefoglaló  | 

 

Pszichedelikumok és kvázi-misztikus élmények 
- II. rész
Pszichedelikumok és kvázi-misztikus élmények
- II. rész
| |

Minden kultúra a maga nyelvi-fogalmi rendszerének struktúrái szerint bontja ki a világot, önti formába tapasztalatait és választja ki a létezőkhöz való szinte végtelen számú viszonyulási lehetőségből azt a vékonyka szeletet, amit azután valóságnak tekint.

Szummer Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ferenczy Károly családfája és a tanulságok
Ferenczy Károly családfája és a tanulságok
| |

Ferenczy Károly családfája már Szondi Lipót érdeklődését is felkeltette, magam korábban négyszer vállalkoztam értékelésére. Az apropót a Magyar Nemzeti Galéria Ferenczy-kiállítása, pontosabban a Mazányi Judit művészettörténésznek köszönhető újabb családi adatok adják.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bosszús szívét golyó találta 
- Variációk egy párbajra Puskin évfordulóján
Bosszús szívét golyó találta
- Variációk egy párbajra Puskin évfordulóján
| |

A címként szereplő verssorban a szív nem bonctani értelemben értendő, hiszen a golyó - mint később látni fogjuk - más szervet talált el.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ruland és a szkatoterápia
Ruland és a szkatoterápia

| |

Az ürüléket orvosságként a népi gyógyászat világszerte alkalmazza. Ürülékgyógyszerek már a hippokratikus gyűjteményben is találhatók. Rómában a bithüniai Aszklepiadész (Kr. e. 1. sz.) volt az első tanult orvos, aki gyógyszerként emberi ürüléket javallott betegeinek.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nem volt kedvem, vágyam, impulzusom és kondomom 
- Adalékok Csáth Géza fürdőorvosi működéséhez
Nem volt kedvem, vágyam, impulzusom és kondomom
- Adalékok Csáth Géza fürdőorvosi működéséhez
| |

Csáth Géza patográfiája tárul fel kiegészítve az író túlfűtött szexualitására utaló adatokkal.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Emlékkötet egy nagyszerű orvosról és emberről
Emlékkötet egy nagyszerű orvosról és emberről
| |

Fenyvesi Tamás: Visszhang
Lengyel Mária élete
Szerkesztette: Nagy Zsuzsanna
Budapest: Literatura Medica; 2011.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A bocsánatkérés nyelvei
A bocsánatkérés nyelvei
| |

Chapman G, Thomas J:
Ha nem elég a sajnálom.
- A bocsánatkérés öt nyelve
Harmat Kiadó, 2010

Szondy Máté

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hogyan alszanak és álmodnak az orvosok?
Hogyan alszanak és álmodnak az orvosok?
| |

Az orvosok számára különösen fontos a megfelelő alvás. Kutatásunk az orvosok alvását és álmodását vizsgálja az éjszakai ügyelet szempontjából. Százhuszonöt - egyenlő arányban ügyelő és nem ügyelő - orvos töltött ki kérdőívet, amelyben demográfiai és munkarendre vonatkozó adatok mellett az Athéni Insomnia Skála és az Álomminőség Kérdőív szerepelt.

Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Játék szenvedélyesen
Játék szenvedélyesen
| |

Akóros játékszenvedély igen gyakori, mégis sokszor rejtve maradó betegség. Gyakran társul egyéb addiktív kórképekkel, depresszióval, nem ritka az öngyilkossági kísérlet sem. Ezek a látványosabb, kevésbé titkolható problémák elfedhetik a játékszenvedély tüneteit.

Pintérné Ambrusz Aliz, Csiky-Mészáros Mária

Összefoglaló  | 

 

Az igazság vendége
Az igazság vendége
| |

Császár-Nagy Noémi, Demetrovics Zsolt, Vargha András (szerk.):
A klinikai pszichológia horizontja.
Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára
Károli Gáspár Református Egyetem - L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011

Dr. Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegség válság idején
A betegség válság idején
| |

A biomedicina meghatározó ideológiája azt sugallja, hogy a betegségek a természet vak törvényei szerint működnek. Ezért, ha valaki jelentést tulajdonít nekik, értelemmel ruházza fel azokat, akkor ez a gesztus legfeljebb járulékos eleme lehet a betegség jelenségének. Milyen nevetséges lenne ma már, ha valaki ragaszkodna ahhoz, hogy a fekete halál, a pestis isteni büntetésként pusztított volna a XIV. században.

Bánfalvi Attila, Csörsz Ilona

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Emlékkötet egy nagyszerű orvosról és emberről
Emlékkötet egy nagyszerű orvosról és emberről
| |

Apszichológiának van egy különös fogalma, amely - talán a jó kifejezés hiánya miatt is - kevéssé ismert és használatos, pedig a személyiség- lélektan számára nagyon fontos. A „vikariáló” élmény.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nem volt kedvem, vágyam, impulzusom és kondomom 
- Adalékok Csáth Géza fürdőorvosi működéséhez
Nem volt kedvem, vágyam, impulzusom és kondomom
- Adalékok Csáth Géza fürdőorvosi működéséhez
| |

Öt évvel ezelőtt, 2007-ben, az év egyik szenzációja volt „Az Ópium - Egy elmebeteg nő naplója” című magyar film. Rendezője, Szász János a 38. Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szürrealista művészet a lélekelemzés tükrében
Szürrealista művészet a lélekelemzés tükrében
| |

Szürrealista alkotásokat szemlélve reakciónk meglepettség, meghökkenés, gyakran megbotránkozás. Miben rejlik e művek lenyűgöző ereje? A választ a művészeti irányzat kialakulásának körülményei és hitvallása adhatja meg.

Gyimesi Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegágy melletti döntéselemzés kiskátéja  
- Prognosztikus függvények
A betegágy melletti döntéselemzés kiskátéja
- Prognosztikus függvények
| |

Ez a sorozat arra vállalkozik, hogy a szókratészi dialógusok formájában megismertesse az olvasókkal az orvosi döntéselmélet kvantitatív modelljét, megmutassa, hogy hogyan lehet a klinikai vizsgálatokból származó eredményeket felhasználni a betegágy melletti döntéshozatalban. A sorozat a klinikai kutatási eredmények felhasználóinak készült.

Vokó Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tényleg megmentik őket
Tényleg megmentik őket
| |

A LAM 2011. novemberi számának Töprengő rovatában Tényleg megmentik őket? címmel cikket írt Vitrai József és Bakacs Márta. Alapvetően epidemiológiai gondolkodásuk által indíttatva, a nemzetközi tudományos életben szokásosan használt statisztikai adatbázisok alapján, helyenként bombasztikus megfogalmazást is maguknak megengedve („meg-megújuló dicshimnuszokat” emlegetve) eltöprengtek azon, hogy miként lehet az, hogy noha az akut myocardialis infarctusok száma 1990-2009 között felére csökkent, az epidemiológiai adatok (KSH) mégis azt mutatják, hogy „ma többen halnak meg ischaemiás szívbetegségben, mint 20 évvel ezelőtt”.

Farsang Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Peremvidéken
Peremvidéken
| |

Ismét eltelt egy év. Egy nagyon küzdelmes év. Nemcsak számomra volt nehéz, hanem mindenki számára. Legalábbis ebben az országban, amit Magyarországnak hívnak. Küzdeni persze a legtöbb európai országban is kellett. Ámbár nagyon nem mindegy, miért és mennyiért küzd az ember. No meg, hogy milyen eredménynyel teszi ezt.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy szelíd művész a „vadak” között:
Rik Wouters élete és művészete
Egy szelíd művész a „vadak” között:
Rik Wouters élete és művészete
| |

A holland expresszionizmus fenegyerekének számító Kees van Dongennel ellentétben, aki a párizsi fauve-okhoz fűződő kapcsolatának, illetve az obszcén képeivel kavart korabeli botrányoknak köszönhetően rövid időn belül nemzetközileg is ismert művésszé vált, a brabant fauvizmus kulcsfigurájának számító Rik Wouters (1882-1916) neve feltehetően mindmáig szinte ismeretlen a nagyközönség számára.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orvos társadalmi felelőssége
Az orvos társadalmi felelőssége
| |

Az orvos társadalmi felelősségét már Hippokratész hangsúlyozta. Az orvos kötelességének tartotta, hogy biztosítsa mind a beteg, mind a jelenlévők (hozzátartozók), valamint minden külső ágens (társadalom, kormányzat) részvételét a beteg gyógyulásában.

Sólyom Antal, Bálint Géza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Karácsony az orvostudományban
Karácsony az orvostudományban

| |

A karácsony, Jézus Krisztus születésének emléknapja, a kereszténység legnagyobb ünnepe. Szerte a világon munkaszüneti nap, aki csak teheti, családja körében tölti az ünnepet. Az élet azonban nem áll meg ünnepelni, bizonyos hivatások, foglalkozások körében e nap is „munkanap”.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Csipszadó”: aki á-t mond, mondjon D-t is!
„Csipszadó”: aki á-t mond, mondjon D-t is!
| |

Egy ismert piackutató cég felmérése alapján, bár a lakosság kétharmada támogatja az új népegészségügyi termékdíj bevezetését, a megkérdezettek többsége mégis szkeptikus az elérhető egészségügyi hatást illetően. A válaszadók többsége a „csipszadó” elsődleges céljaként az állami adóbevételek növelését jelölte meg.

Speer Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Liszt Ferenc családfája
Liszt Ferenc családfája
| |

Korábban értékeltem három külhoni (Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven) és három magyar (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Bartók Béla) zeneszerző géniusz családfáját a kivételes zenei talentum eredetét kutatva.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tévhitek és valóság 
- a hospice-ról
Tévhitek és valóság
- a hospice-ról
| |

A hospice-ellátás több mint húsz éve létezik Magyarországon és még mindig számos misztikum és tévhit veszi körül. Misztikum, hiszen a rákbetegség, a halál és haldoklás kérdése mindmáig kevéssé feloldott tabu és ezáltal a halál és haldoklás helyszínét, a haldokló betegek gondozását övező kérdések is azok.

Hegedűs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Realitás és misztikum 
- El Greco művészete
Realitás és misztikum
- El Greco művészete
| |

El Greco, azaz Domenikos Theotokopulos,
görög származású festô, szobrász és építész
a spanyol manierizmus egyik legnagyobb mestere
volt.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Mégis kinek az élete? -- beszélgetés a Centrál Színházban az eutanáziáról
| |

A Centrál Színház nagysikerű előadása, a Mégis kinek az élete? után orvosok és színészek vitatták meg az eutanázia napjainkban is folyamatosan vihart kavaró kérdéseit 2011. december 7-én.


Összefoglaló  | 

 

Az ischaemiás szívbetegség halálozási mutatóiról
Az ischaemiás szívbetegség halálozási mutatóiról
| |

A Tényleg megmentik őket? című közleményhez szeretnénk kommentárt fűzni. Figyelemfelhívó, némiképp szenzációt és az ellátás esetleges anomáliáját sejtető közleményt olvashatunk. A korrekt vélemény kialakításához szükséges néhány fogalom, betegségcsoport definíciójának pontosítása, melyet az alábbiakban kísérlünk meg.

Merkely Béla, Becker Dávid

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tényleg megmentik őket?
Tényleg megmentik őket?
| |

Miközben feleződött az akut myocardialis infarctusok száma, ma többen halnak meg ischaemiás szívbetegségben, mint 20 évvel ezelőtt Magyarországon! Már hozzászokhattunk, hogy meg-megújuló dicshimnuszok jelennek meg a hazai médiában arról, hogy az utóbbi két évtizedben megfeleződött a heveny szívinfarktus halálozása Magyarországon.

Vitrai József, Bakacs Márta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Liszt Ferenc családfája
Liszt Ferenc családfája
| |

Korábban értékeltem három külhoni (Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven) és három magyar (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Bartók Béla) zeneszerző géniusz családfáját a kivételes zenei talentum eredetét kutatva.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A bocsánatkérés nyelvei
A bocsánatkérés nyelvei
| |

Chapman G, Thomas J: Ha nem elég a sajnálom.
A bocsánatkérés öt nyelve
Harmat Kiadó, 2010 268 oldal
ISBN: 978 963 2880 50

dr. Szondy Máté

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tévhitek és valóság 
- a hospice-ról
Tévhitek és valóság
- a hospice-ról
| |

A hospice-ellátás több mint húsz éve létezik Magyarországon és még mindig számos misztikum és tévhit veszi körül. Misztikum, hiszen a rákbetegség, a halál és haldoklás kérdése mindmáig kevéssé feloldott tabu és ezáltal a halál és haldoklás helyszínét, a haldokló betegek gondozását övező kérdések is azok.

Hegedűs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

II. Ferenc fülbaja és a brit birodalom
II. Ferenc fülbaja és a brit birodalom
| |

I. Erzsébet (1533-1603) angol királynő, VIII. Henrik és Boleyn Anna lánya, 1603-ban utód nékül hunyt el, így őt a trónon Stuart Mária egyetlen - második házasságából származó - fiúgyermeke, a későbbi VI. Jakab skót király követte, aki I. Jakab néven lett Anglia királya is, ezáltal egyesítve a skót és az angol koronát.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Realitás és misztikum 
- El Greco művészete
Realitás és misztikum
- El Greco művészete
| |

El Greco, azaz Domenikos Theotokopulos, görög származású festő, szobrász és építész a spanyol manierizmus egyik legnagyobb mestere volt. Művészetére az új hősideált alkotó emberábrázolás, a drámai fény-árnyék viszonyok megteremtése, s az extázis ábrázolása volt jellemző.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A csavargó gyermekek rendezője
A csavargó gyermekek rendezője
| |

A Valahol Európában filmrendezője 25 éve halt meg


Összefoglaló  | 

 

 Labilis idegzetű emberek: Dosztojevszkij művészete
Labilis idegzetű emberek: Dosztojevszkij művészete
| |

Százkilencven éve, 1821. novemberében született Dosztojevszkij

NZS

Összefoglaló  | 

 

Időskori vakság betegségterhe Magyarországon
Időskori vakság betegségterhe Magyarországon
| |

A vakság jelentős betegségterhet jelent világszerte és hazánkban is. Kutatásunk célja, hogy megbecsüljük a 60 év felettiek látásvesztésével járó egészségügyi és nem egészségügyi kiadások mértékét Magyarországon, hogy az eredmények további elemzések számára hasznosíthatók legyenek.

Németh János, Nagyjánosi László, Nagyistók Szilvia, Tolnayné Csattos Márta, Szabóné Berta Irén, Kincse Éva, Szulyák Eleonóra, Boér Ibolya, Hundzsa Gyula, Kaló Zoltán, Berta András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orvos, író Silas Weir Mitchell és a fantomjelenség
Az orvos, író Silas Weir Mitchell és a fantomjelenség
| |

Silas Weir Mitchell 1829-ben született Philadelphiában, előkelő család tagjaként, melyben ő volt a hetedik orvos. Egyetemi évei alatt azonban szívesebben írogatott verseket, álmodozott.

Mayer Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hajótörés a boldogok szigetén
Hajótörés a boldogok szigetén

| |

Tompa Mihály 1857-es Boldog sziget című verse szembesít minket életünk egyik alapvető kérdésével. A természetes nyugalom és rend megálmodott helye a Boldogok szigete mint képzet a nyugati kultúra jellegzetessége, bár a keleti vallási tradíciók is egytől egyig hordoznak ’boldog’ helyről szóló elemeket.

Gajdos Ágoston

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A reumatológia és a lélek titkai
- Beszélgetés dr. Ormos Gáborral
A reumatológia és a lélek titkai
- Beszélgetés dr. Ormos Gáborral
| |

Nehéz feladatra vállalkozott négy évvel ezelőtt, amikor felkérték, hogy az aktív reumaosztályt rövid idő alatt szervezze át rehabilitációs osztállyá, s legalább hetven ággyal számoljon. Kollégáiból csakhamar - négy osztályos orvossal, tizenkét nővérrel, a gyógytornászokkal és a masszőrökkel - olyan csapatot épített, akik a mozgásszervek gyógyítása mellett a lélek egyenetlenségein is igyekeznek simítani.

Dr. Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A nagyvonalú mecénás: 
Nemes Marcell
A nagyvonalú mecénás:
Nemes Marcell
| |

Nemes Marcell (1866-1930) korábban szénkereskedőként és bányavállalkozóként tevékenykedett, majd a XX. század eleji magyarországi műgyűjtés egyik legjelentősebb alakja lett, akit később a művészetek önzetlen patrónusaként tartott számon a nemzetközi műkincskereskedelem.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Boldogtalan orvosok” 
- a jelenség és ami mögötte van
„Boldogtalan orvosok”
- a jelenség és ami mögötte van
| |

Pontosan 10 évvel ezelőtt - a British Medical Journal 2001. május 5-i szerkesztőségi cikkében - tette fel Richard Smith azóta híressé vált kérdését: „Miért olyan boldogtalanok az orvosok?” (1). A kérdésfelvetés telitalálatnak bizonyult: orvosok sokaságának életérzésére tapintott rá, és mintegy magába sűrítette mindazt az elégedetlenséget, frusztrációt, csalódottságot, amit az orvosi hivatás képviselői közül számosan - és szinte mindenütt a világon - az utóbbi egykét évtizedben éreznek és tapasztalnak.

Kapocsi Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szalonok dédelgetett kedvence
- Liszt Ferenc élete
A szalonok dédelgetett kedvence
- Liszt Ferenc élete
| |

Kétszáz éve született „Hirhedett zenésze a világnak”, ahogy Vörösmarty Mihály köszöntötte a világhírű zeneszerzőt, zongoravirtuózt, tanítómestert, jótékonykodó adakozót, zenésztársait segítő, bátorító művészt, aki egyszersmind világjáró, ünnepelt alakja volt korának, és azóta sem tudunk napirendre térni afölött, honnan eredt zsenialitása, szorgalma.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A nagyvonalú mecénás: 
Nemes Marcell
A nagyvonalú mecénás:
Nemes Marcell
| |

Nemes Marcell (1866-1930) korábban szénkereskedőként és bányavállalkozóként tevékenykedett, majd a XX. század eleji magyarországi műgyűjtés egyik legjelentősebb alakja lett, akit később a művészetek önzetlen patrónusaként tartott számon a nemzetközi műkincskereskedelem.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Csipszadó”: aki á-t mond, mondjon D-t is!
„Csipszadó”: aki á-t mond, mondjon D-t is!
| |

Egy ismert piackutató cég felmérése alapján, bár a lakosság kétharmada támogatja az új népegészségügyi termékdíj bevezetését, a megkérdezettek többsége mégis szkeptikus az elérhető egészségügyi hatást illetően. A válaszadók többsége a „csipszadó” elsődleges céljaként az állami adóbevételek növelését jelölte meg.

Speer Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szalonok dédelgetett kedvence 
- Liszt Ferenc élete
A szalonok dédelgetett kedvence
- Liszt Ferenc élete
| |

Kétszáz éve született „Hirhedett zenésze a világnak”, ahogy Vörösmarty Mihály köszöntötte a világhírű zeneszerzőt, zongoravirtuózt, tanítómestert, jótékonykodó adakozót, zenésztársait segítő, bátorító művészt, aki egyszersmind világjáró, ünnepelt alakja volt korának, és azóta sem tudunk napirendre térni afölött, honnan eredt zsenialitása, szorgalma.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Boldogtalan orvosok” 
- a jelenség és ami mögötte van
„Boldogtalan orvosok”
- a jelenség és ami mögötte van
| |

Pontosan 10 évvel ezelőtt - a British Medical Journal 2001. május 5-i szerkesztőségi cikkében - tette fel Richard Smith azóta híressé vált kérdését: „Miért olyan boldogtalanok az orvosok?”

Kapocsi Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy karizmatikus váradi sebész
- Krisár Zoltán emlékezete
Egy karizmatikus váradi sebész
- Krisár Zoltán emlékezete
| |

Vajon honnan fogja megtudni egy majdani érdeklődő, mit jelentett a hallgatók generációja számára Littman Imre műtéttana, hogyan illeszkedett Petri Gábor szegedi „tette” a klebelsbergi koncepcióba, milyen szuggesztív előadó volt Dóczi Pál, miért tekinthető Imre József a magyar nyelőcsősebészet atyjának, és professzor társa, Kulka Frigyes a magyar sebészet nagykövetének?

Kotsis Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Minden nap ajándék 
- Romics Imrével Nemesánszky Elemér beszélget
Minden nap ajándék
- Romics Imrével Nemesánszky Elemér beszélget
| |

Az orvosi berkekben széleskörűen ismert Romics név nekem mintegy fél évszázada vésődött emlékezetembe. Romics László belgyógyászprofesszor testvérbátyámnak volt egyetemi csoporttársa, Romics Imre urológusprofesszorral pedig az 1970-es évek elején együtt dolgoztam a SOTE Kórélettani Intézetében. Azóta is ápoljuk barátságunkat, tehát jól ismerjük egymást. Talán ezért is érzem úgy, hogy hihetetlenül gazdag életútjának bemutatása egyetlen beszélgetés rezüméje által csaknem lehetetlen. Mégis örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának professzori szobájában, amely már csaknem másfél évtizede második otthona, a LAM olvasói számára interjút készíthettem 2011 elején.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az új ismeretek sokasága 
- Farsang Csaba: A hypertonia kézikönyve
Az új ismeretek sokasága
- Farsang Csaba: A hypertonia kézikönyve
| |

A Medintel Könyvkiadó gondozásában 2010 végén jelent meg A hypertonia kézikönyve harmadik, átdolgozott és bővített kiadása, amelyet az első és második kiadás szerkesztője, Farsang Csaba professzor szerkesztett.

Rácz Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A modern művészet élvonalában: a Nyolcak
A modern művészet élvonalában: a Nyolcak
| |

A XX. század eleji nemzetközi képzőművészeti irányzatokhoz szervesen illeszkedő Nyolcak művészcsoport alkotásait mutatja be a Szépművészeti Múzeum. A kiállítás gerincét a centenáriumát ünneplő Nyolcak csoport három egykori budapesti tárlatának (1909, 1911, 1912) rekonstrukciós kísérlete képezi.

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Instant kultúra követeli a gyógyszert
- Interjú Buda Bélával
Instant kultúra követeli a gyógyszert
- Interjú Buda Bélával
| |

Dr. Buda Béla pszichiáter nemrégiben megjelent könyve, Az elme gyógyítása a szakma és a laikus közönség által régóta várt összegzése a pszichiátria égető problémáinak. A szerző a LAM szerkesztőbizottságának is tagja.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A talentumokat gyûjteni kell
A talentumokat gyûjteni kell
| |

Dr. Romics Lászlót 2003. május 30-án Batthyány-Strattmann László- díjjal tüntette ki az egészségügyi miniszter, azon az emlékülésen, amelyet a gróf boldoggá avatásának tiszteletére rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián. A díjat 1992-ben hozták létre azok részére, akik szakmai vagy közszolgálati munkájukkal hozzájárultak az egészségügyi, a szociális, valamint a családvédelmi ellátás fejlesztéséhez, és e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetés alkalmából életútjáról kérdeztük a professzort, folyóiratunk tanácsadó testületének elnökét.

Németh Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosilag
Orvosilag
| |

Egy hallgató előadást tart a magatartástudományok egyik összetevőjének, az orvosi antropológiának a szemináriumán a fájdalom és a szenvedés témaköréből. Éppen egy vizsgálatot ismertet, amely súlyos betegek kezeléséről szól. Azt akarja hangsúlyozni, hogy milyen fontos a lelki, személyes támogatás az ilyen betegek esetében is.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az információs forradalom orvosi szemmel
Az információs forradalom orvosi szemmel
| |

Az 1990-es évek eleje óta az információtechnológia fejlődésének köszönhetően óriási változást élünk át, amelyet akár információs forradalomnak is hívhatunk, mivel méretében szinte az ipari forradalomhoz hasonlítható.

Dr. Horváth Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Instant kultúra követeli a gyógyszert 
- Interjú Buda Bélával
Instant kultúra követeli a gyógyszert
- Interjú Buda Bélával
| |

Dr. Buda Béla pszichiáter nemrégiben megjelent könyve, Az elme gyógyítása a szakma és a laikus közönség által régóta várt összegzése a pszichiátria égető problémáinak.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A cukor mint gyógyszer az arab középkorban
A cukor mint gyógyszer az arab középkorban
| |

A cukrok (mono-, di- és poliszacharidok) alapvető élelmiszereink. Évezredek óta elterjedt a nádcukor, Európában cukor kivonása céljából a XIX. század közepén ültettek először cukorrépát, őseink mézet vagy kölest, juharszirupot is használtak édesítésre.

dr. Becher Péter, dr. Patai Árpád, dr. Májer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A modern művészet élvonalában: a Nyolcak
A modern művészet élvonalában: a Nyolcak
| |

A XX. század eleji nemzetközi képzőművészeti irányzatokhoz szervesen illeszkedő Nyolcak művészcsoport alkotásait mutatja be a Szépművészeti Múzeum.

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Eltévedt utazók
Kortárs művészek és autizmussal élők közös kiállítása
Eltévedt utazók
Kortárs művészek és autizmussal élők közös kiállítása
| |

Tarr Hajnalka képzőművésszel, a MNG és a Mosoly Otthon Alapítvány összefogásából született Privát labirintusok című kiállítás kurátorával beszélgettünk az autizmussal élő emberekről.


Összefoglaló  | 

 

Orvosi mobilitás Magyarországon, sebész és szülész-nőgyógyász szakorvosok példája alapján
Orvosi mobilitás Magyarországon, sebész és szülész-nőgyógyász szakorvosok példája alapján
| |

A 2006-ban kezdődött kormányzati ciklus egészségpolitikája a fekvőbeteg-intézményi hálózatban az utóbbi két évtized legjelentősebb szakmai és területi átszervezését hajtotta végre. Ennek kapcsán az egészségügyi kormányzat az orvosi munkaerő belföldi reallokációját is számításba vette.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichedelikus élmény pszichológiai megközelítései: 
James, Maslow és a transzperszonális pszichológia  
I. rész
A pszichedelikus élmény pszichológiai megközelítései:
James, Maslow és a transzperszonális pszichológia
I. rész
| |

Ha tömeges méretekrôl nem is beszélhetünk,
a hatvanas évek közepe óta a fejlett ipari
társadalmakban nem számít kuriózumnak a tudatmódosító
szerek fogyasztása.

Szummer Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kapcsolathálózatok
Kapcsolathálózatok
| | |

A hálózatkutatás az ezredfordulótól kezdve külön tudományos paradigma lett. Olyan kutatási és értelmezési modell, amelyhez talán a kibernetika, majd a rendszerelmélet, esetleg később a szemiotika hasonlítható.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ember nem arra született, hogy legyőzzék 
- Hemingway patográfiája
Az ember nem arra született, hogy legyőzzék
- Hemingway patográfiája
| |

Idaho, az Amerikai Egyesült Államok északkeleti részén elterülő szövetségi állam nem tartozik a turisták célpontjai közé. A közel Nagy-Britannia nagyságú sivár hegyvidéken alig egymilliónyi az összlakosság.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Homeosztázis - Az élet, az egyensúly művészete
Homeosztázis - Az élet, az egyensúly művészete
| |

A LAM előző számában exkluzív interjút közöltünk Geréb Ágnessel az otthon szülés körüli problematikáról. Az elitmed.hu weblapunkon e témában különösen gazdag a választék, hiszen nálunk már sok évvel ezelőtt terítékre került ez a kérdés - ezzel bizony sok konfliktust felvállalva.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szándékos morfintúladagolás Magyarországon
Szándékos morfintúladagolás Magyarországon
| |

Egy magyar kórházi osztályon folytatott gyakorlatot mutatunk be a harmadik évezred első évtizedéből, és vetünk fel ennek kapcsán etikai kérdéseket. Az ismertetett eljárás lényege, hogy olyan daganatos betegeknél, akiknek gyógyulása esélytelen, és várhatóan kéthárom héten belül bekövetkezik a vég, a fájdalomcsillapításhoz szükséges morfinadag négy-ötszörösével érik el, hogy néhány órán belül kómába essenek, és néhány napon belül meghaljanak. A szakma ismeri a terminális palliatív szedáció nevű eljárást, ami néhány paraméterében megegyezik a leírtakkal, ám itt a sok lényegi különbség miatt másról van szó.

Márkus Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Az otthon szülést nem kellene legalizálni, az legális” 
- Interjú Geréb Ágnessel
„Az otthon szülést nem kellene legalizálni, az legális”
- Interjú Geréb Ágnessel
| |

Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász, pszichológus, szülésznő 1977-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden. Az ellene folytatott büntetőeljárás dacára, a hatályos rendelkezések betartása mellett - exkluzív szakmai interjút adott a LAM-nak és az elitmed.hu-nak.

- LAM, elitmed.hu -

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gustav és Alma Mahler
Gustav és Alma Mahler
| |

Gustav Mahler apja szeszfőzde-tulajdonos volt egy csehországi faluban, anyja pedig úgymond szinte állandóan állapotos: 14 gyermeket szült, akik közül azonban csak kevesen élték meg a felnőttkort. Gustav a gyermekek sorában a második volt. Mint ahogy zenei tehetségek között lenni szokott, nála is korán mutatkozott az átlagon felüli muzikalitás.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hármas szereposztásban:
- Csehov az író, az orvos és a beteg
Hármas szereposztásban:
- Csehov az író, az orvos és a beteg
| |

A számmisztikában hívők és járatosak bizonyára mélyebb értelmet fedeznének fel abban a tényben, hogy Csehov 1884-ben szerezte meg orvosi diplomáját, ez évben jelent meg első kötete (Melpoméné meséi) és ugyancsak ez évben történt vele valami, amelynek igazi jelentőségét jómaga is csak később volt hajlandó felismerni: ekkor köhögött fel először vért.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hármas szereposztásban:
- Csehov az író, az orvos és a beteg
Hármas szereposztásban:
- Csehov az író, az orvos és a beteg
| |

Csehov 1884-ben szerezte meg orvosi diplomáját, ez évben jelent meg első kötete (Melpoméné meséi) és ugyancsak ez évben történt vele valami, amelynek igazi jelentőségét jómaga is csak később volt hajlandó felismerni: ekkor köhögött fel először vért...

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az új ismeretek sokasága 
- Farsang Csaba: A hypertonia kézikönyve
Az új ismeretek sokasága
- Farsang Csaba: A hypertonia kézikönyve
| |

A Medintel Könyvkiadó gondozásában 2010 végén jelent meg A hypertonia kézikönyve harmadik, átdolgozott és bővített kiadása, amelyet az első és második kiadás szerkesztője, Farsang Csaba professzor szerkesztett.

Rácz Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gustav és Alma Mahler
Gustav és Alma Mahler
| |

Gustav Mahler apja szeszfőzde-tulajdonos volt egy csehországi faluban, anyja pedig úgymond szinte állandóan állapotos: 14 gyermeket szült, akik közül azonban csak kevesen élték meg a felnőttkort. Gustav a gyermekek sorában a második volt. Mint ahogy zenei tehetségek között lenni szokott, nála is korán mutatkozott az átlagon felüli muzikalitás.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Az otthon szülést nem kellene legalizálni, az legális” 
- Interjú Geréb Ágnessel
„Az otthon szülést nem kellene legalizálni, az legális”
- Interjú Geréb Ágnessel
| |

Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász, pszichológus, szülésznő 1977-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden. Az ellene folytatott büntetőeljárás dacára, a hatályos rendelkezések betartása mellett - exkluzív szakmai interjút adott a LAM-nak és az elitmed.hu-nak.

- LAM, elitmed.hu -

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Guillotine, a név és a valóság
Guillotine, a név és a valóság
| |

Dr. Guillotin ellenezte a halálbüntetést, nem ő találta fel a nyaktilót, s egy névrokon kortársát végezték ki a róla elnevezett szerkezettel.


Összefoglaló  | 

 

	Egy Szent Ágota templom és kolostor a mexikói Tlaxcalában
Egy Szent Ágota templom és kolostor a mexikói Tlaxcalában
| |

Szent Ágota, az emlőbetegek védőszentje, akihez a nők legrettegettebb betegségük, az emlőrák elleni segítségért fordulnak. Vértanúságának módja azaz keblének elvesztése attribútumává vált, rendszerint levágott emlőivel ábrázolják.

Dragon Zoltán

Összefoglaló  | 

 

Chirico, a migrén festője
Chirico, a migrén festője
| |

Giorgio de Chirico olasz festőt a metafizikus festészet megalapítójaként s a szürrealizmus előfutáraként tartja számon a művészettörténet – alkotásait természetellenes megvilágítás, torzított perspektíva és szokatlan környezetábrázolás jellemzi. Festményei olyannyira különösek, hogy adódott a kérdés: mi inspirálta a művész egyedi, metafizikus látomásait?


Összefoglaló  | 

 

Munkában a szerkesztőség... 
- Miért jó egy művelt após, és hol találni még latin nyelvtudóst?
Munkában a szerkesztőség...
- Miért jó egy művelt após, és hol találni még latin nyelvtudóst?
| |

Ahogyan 1990-ben, az induláskor, úgy kezdődött alapító főszerkesztőnk köszöntése a tavaly decemberi LAM-számban is: Lecturis Salutem! Köszöntünk, Kedves Olvasó! Postafordultával jöttek a levelek, kizárólag idősebb kollégáktól, helyesbítvén a köszöntést.

Speer Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 Botero Budapesten
Botero Budapesten
| |

Fernando Botero ma élő talán legnevesebb kolumbiai festő és szobrász. Botero 1932-ben született, kalandos életű és rendkívül termékeny művész, aki most bemutatott alkotásai révén sajátságos világot idéz fel, mely monumentális és időtlen.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Környezetről és betegségről, avagy a medicina szükséges paradigmaváltásáról
Környezetről és betegségről, avagy a medicina szükséges paradigmaváltásáról
| |

A nyugati medicina tudományfilozófiai szempontból a természetfilozófiai megközelítést követi, amely a betegségekkel összefüggő testi elváltozásokat vizsgálja, ezek meghatározó szerepét feltételezi.

Harangozó Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Abe Moyra szerelmei
- Egy posztumusz kiállítás képei
Abe Moyra szerelmei
- Egy posztumusz kiállítás képei
| |

Nehéz lehet egy fiatal feleség és anya számára éveken keresztül azzal a tudattal élni, hogy a testében bujkáló alattomos betegség következtében elvileg bármikor meghalhat. A 2008-ban tragikus körülmények között, mindössze negyvenévesen elhunyt újságírónő, Major Bea gyakran átélhette ezt az érzést.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Botero Budapesten
Botero Budapesten
| |

Fernando Botero ma élő talán legnevesebb kolumbiai festő és szobrász. Botero 1932-ben született, kalandos életű és rendkívül termékeny művész, aki most bemutatott alkotásai révén sajátságos világot idéz fel, mely monumentális és időtlen.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kiűzetés a paradicsomból 
- avagy a gránátalma rejtett gyógyító hatásai
Kiűzetés a paradicsomból
- avagy a gránátalma rejtett gyógyító hatásai
| |

Az édenkert első lakója Ádám volt. Az Úr álmot bocsátott rá, a férfi oldalbordájából ez idő alatt megteremtette Évát, az első asszonyt.

Becher Péter, Patai Árpád, Májer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tabuk ellen a LAM-mal 
- Hogyan fonódott össze egy folyóirat az életemmel?
Tabuk ellen a LAM-mal
- Hogyan fonódott össze egy folyóirat az életemmel?
| |

1990 elején Ádám György jogászprofesszor meghívott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán újjáalakuló Orvosi Etika csoportba: legyek a csoport egyik oktatója és kutatója.

Hegedűs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A zeneterápia hatása a stressz- és immunszintre
A zeneterápia hatása a stressz- és immunszintre
| |

Lelki életünk és a betegségekkel szembeni ellenálló képességünk számos kölcsönhatásban áll egymással.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szellemírók vagy szellemirtók?
- Az orvostudományi publikálás etikájáról, a szerzők, a szerkesztők és a szponzorok felelősségéről, 2011 elején, Magyarországon
Szellemírók vagy szellemirtók?
- Az orvostudományi publikálás etikájáról, a szerzők, a szerkesztők és a szponzorok felelősségéről, 2011 elején, Magyarországon
| |

Amikor 20 évvel ezelőtt útjára bocsátottuk a Lege Artis Medicinæ-t, mi, akkoriban még fiatal emberek és segítőink, általában a középkorú és az idősebb orvosgenerációhoz tartozó kollégáink abban hittünk és bíztunk, hogy a rendszerváltással egy időben morális, etikai megújulás is bekövetkezik hazánkban minden téren, így saját szűkebb területünkön, az egészségügyben, a tudományos életben és az orvostudományban is.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A paradicsom kulcsa 
- A hasis kultúrtörténetének magyar vonatkozásai
A paradicsom kulcsa
- A hasis kultúrtörténetének magyar vonatkozásai
| |

A hasis hazánkban először érzéstelenítőként jelent meg, később lett belőle élvezeti szer.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Publikációs etika: a pénzügyi érdekkonfliktusok szabályozása az orvosi folyóiratokban
Publikációs etika: a pénzügyi érdekkonfliktusok szabályozása az orvosi folyóiratokban
| |

A pénzügyi érdekkonfliktusok veszélyeztetik a kortárs tudomány integritását.

Kakuk Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dekriminalizálni az otthon szülést 
- Interjú dr. Szebik Imrével
Dekriminalizálni az otthon szülést
- Interjú dr. Szebik Imrével
| |

Az otthon szülés ismét jelentős indulatokat kelt, érdemes szakmai szempontok alapján is megvizsgálni a kérdést.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A karácsony illatai
A karácsony illatai
| |

Ha a karácsonyi ünnepkör jut eszünkbe, szinte érezzük a fenyőillatot, az eukaliptusz, ánizs, fahéj, szegfűszeg, füge aromáját.

Becher Péter, Patai Árpád, Mayer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Diagnosztika és segítségnyújtás a Bibliában
Diagnosztika és segítségnyújtás a Bibliában
| |

Pál apostolról sokat tudunk a leveleiből: tanult és a kor színvonalán művelt embernek számított, arámiul és görögül beszélt. Az akkor ismert világban sokfeléjárt, sokat tapasztalt. Ráadásul jó kapcsolatban állt Lukács evangélistával, aki a Biblia szerint orvos volt eredetileg...

Csapó Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Robert Schumann, a romantikus zeneszerző
Robert Schumann, a romantikus zeneszerző
| |

Vajon miféle konstellációnak köszönhető, hogy a XIX. század elejének néhány évén belül sok zenei lángelme született?

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

LAM-olás
LAM-olás

| |

A LAM-olás új keletű magyar szó, amely gyorsan terjed a felhasználók körében.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nem kell félni... Vagy mégis?
Nem kell félni... Vagy mégis?
| |

Alegenda szerint Kojak felügyelő a való életben utálkozott a kopasz emberek láttán, és sapkát húzott reggel borotválkozás közben...

Mezővári Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy nagy orvos portréja 
- Száz éve született Magyar Imre
Egy nagy orvos portréja
- Száz éve született Magyar Imre
| |

Az idősebb orvosnemzedék számára Magyar Imre felejthetetlen személyiség. Szépirodalmi életműve nyomán a művelt közvélemény előtt is ismerős.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A narcizmus leltárai
A narcizmus leltárai
| |

Korunk betegsége, az ókori görögök által hübrisznek nevezett gőg és arrogancia, amelyet ma már patológiás narcizmusnak neveznek, és egyre inkább terjedőben lévő viselkedésmód.

Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Őssejtpiac Magyarországon
Őssejtpiac Magyarországon
| |

Az őssejtekben rejlő potenciál nemcsak a kutatók és az orvosok, de a civil fogyasztók és a piac szereplőinek fantáziáját is beindította. Ahol kereslet van, ott hamarosan megjelenik a kínálat is. A modern orvostudománytól részben függetlenül egy különleges őssejtpiac alakult ki. A betegek mint fogyasztók az őssejtekkel kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat vásárolhatnak.

Tóth Borbála

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

LAM-olás
LAM-olás
| |

A LAM-olás új keletű magyar szó, amely gyorsan terjed a felhasználók körében.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyógyító művészet vagy testmérnöklés?
Gyógyító művészet vagy testmérnöklés?
| |

Már a beteg életében a halál győzedelmeskedett, következményeként annak az embertelenségnek, ami a szenvedő embert körülvette a gyógyító intézményekben.

Pörczi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A karácsony illatai
A karácsony illatai
| |

Ha a karácsonyi ünnepkör jut eszünkbe, szinte érezzük a fenyőillatot, az eukaliptusz, ánizs, fahéj, szegfűszeg, füge aromáját.

Becher Péter, Patai Árpád, Májer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Megmentőre várva...  
- Egy vitairat margójára
Megmentőre várva...
- Egy vitairat margójára
| |

Dr. Kapócs Gábor Töprengője a hazai egészségügy átalakításának hosszú és konfliktusokkal terhes „nagy menetelését” elemzi drámai erővel.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Robert Schumann, a romantikus zeneszerző
Robert Schumann, a romantikus zeneszerző
| |

Robert Schumann Zwickauban született, 1810- ben. Egy könyvkereskedő fia volt, járt a lipcsei, a hei- delbergi egyetemre, ahol szülői biztatásra jogot ta- nult, ám ez kevéssé elégítette ki. Inkább vonzották a művészetek; különösen az irodalom és a zeneművé- szet iránt érdeklődött. Zongoraművésznek készült, de előadó-művészi karrierjét kettétörte egy bizarr eset...

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegbiztonság, a legújabb trend az egészségügyi ellátás minőségének javításában
A betegbiztonság, a legújabb trend az egészségügyi ellátás minőségének javításában
| |

A megkezdett program célja, hogy a betegbiztonság javítása érdekében végzett kutatások eredményeit felhasználja, és számokkal igazolja azt, hogy az ellátás okozta felesleges szövődmények jelentősen csökkenthetők, és ezzel életeket lehet megmenteni.

Bognár Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nehéz hálóval a tengert
Nehéz hálóval a tengert
| |

Egy alkalommal megkérdeztem a szerzőtől, hogy miképpen határozná meg hivatása, s közelebbről a pszichoterápia lényegét. Némi tűnődés után azt válaszolta: Voltaképpen nem teszek mást, mint felszállok a vonatra, amellyel pácienseim utaznak, melléjük telepszem, s várom, hogy majdcsak történik valami.

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dekriminalizálni az otthon szülést 
- Interjú dr. Szebik Imrével, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet orvos bioetikusával
Dekriminalizálni az otthon szülést
- Interjú dr. Szebik Imrével, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet orvos bioetikusával
| |

Az otthon szülés kérdése még mindig és ismét jelentős indulatokat gerjeszt Magyarországon.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gondolatok egy műhibaítélet kapcsán
Gondolatok egy műhibaítélet kapcsán
| |

Az ítéletet, amelynek a tanulságait szeretném megosztani az olvasókkal, a Fővárosi Ítélőtábla hozta 2008-ban.

Dósa Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegségátvitel 
- transplantatio morborum
A betegségátvitel
- transplantatio morborum
| |

A mágikus gondolkodásmód szerint a betegség olyan önállóan létező - esetleg démon által okozott vagy megszemélyesített - „dolog”, amely a testből megfelelő módszerekkel kiűzhető vagy más élőlényekre küldhető át.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei, 1895-1905
Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei, 1895-1905
| |

A szecesszió a múlt század végén született, és máig a közönség által az egyik legközkedveltebb és legjobban ismert művészeti irányzat Európában.

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Az alkotó kéz: Hendrick Goltzius élete és művészete
Az alkotó kéz: Hendrick Goltzius élete és művészete
| |

Köztudott, hogy az égési sérülések rendkívül fájdalmasak, nehezen gyógyulnak, sőt, súlyosabb esetekben akár maradandó károsodást, fogyatékosságot is okozhatnak.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szembenézve múlttal és jövővel 
- Dr. Brooser Gábor szemészprofesszorral beszélget Nemesánszky Elemér
Szembenézve múlttal és jövővel
- Dr. Brooser Gábor szemészprofesszorral beszélget Nemesánszky Elemér
| |

Egykori tanítványa nyilatkozta, hogy „egy régi vágású igazi úr”. Azt a szemléletet, értékrendet képviseli, amire az idősebb orvosgeneráció ma is sokat hivatkozik, és amelynek lassan nyoma vész.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Beethoven betegségei
Beethoven betegségei
| |

Beethoven leveleiből tehát megtudjuk, hogy a hallásának a romlása a bal fülben kezdődött. Röviddel később a nagyfrekvenciájú, azaz a magas hangok hallását mindkét fülén elvesztette. Mindehhez súlyos fülzúgás és a hangok megkülönböztetésének romlása járult. Beethoven, amikor felismerte, hogy süketsége gyógyíthatatlan

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kétségbeesés betegségei
A kétségbeesés betegségei
| |

Korábban rendes, tisztességes betegségeink voltak: torokgyulladás, tüdőgyulladás vagy a klasszikus fertőző betegségek. Ezeknél látszólag egyszerű volt a helyzet. Meg kellett találni a betegség okát, amely egyedinek és jól körülhatárolhatónak tetszett, majd ezt „kilőve” fel lehetett számolni a betegséget.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichiáterek viszonya a gyógyszeripari cégekhez
- A probléma része vagy a megoldás része?
A pszichiáterek viszonya a gyógyszeripari cégekhez
- A probléma része vagy a megoldás része?
| |

A fenti címmel a JAMA-ban megjelent cikk azzal indít, hogy a pszichiáterek eddig sem örvendtek túl nagy közbizalomnak, de az, hogy kiderült, több vezető pszichiáter nem hozta nyilvánosságra pénzügyi érdekkonfliktusait, tudnillik azt, hogy gyógyszercégek fizetési listáin szerepeltek, tovább rontott a szakma renoméján.

Thomas R. Insel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichiáteridentitás nyomában 
- Thomas Szasz pszichiátriakritikája
A pszichiáteridentitás nyomában
- Thomas Szasz pszichiátriakritikája
| |

A pszichiátria különleges helyet foglal el az orvosi szakágak között, mert nem valamely testrész, hanem egy koncepció, az elme képezi a tárgyát. Koncepció betegségéről beszélni pedig nem más, mint metafora.

Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei, 1895-1905
Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei, 1895-1905
| |

A szecesszió a múlt század végén született, és máig a közönség által az egyik legközkedveltebb és legjobban ismert művészeti irányzat Európában.

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A laikus tornamozgalom
- a Nemzeti Tornaegylet megalakulása
A laikus tornamozgalom
- a Nemzeti Tornaegylet megalakulása
| |

Az egészséget helyreállító torna (amit ma gyógytornának nevezünk) valamivel korábban nyert teret a gyógyításban, mint ahogyan az egészséget megőrző torna társadalmi mozgalma elindult.

Kölnei Lívia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orrdugulás mint népbetegség
Az orrdugulás mint népbetegség
| |

Interjú dr. Rónai Zoltán klinikai immunológus és allergológus, tüdőgyógyász szakorvossal

Nemesi Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Variációk a Kreutzer-szonátára
- száz éve hunyt el Lev Tolsztoj
Variációk a Kreutzer-szonátára
- száz éve hunyt el Lev Tolsztoj
| |

Tolsztoj, tervei szerint, a házasságon belüli önmegtartóztatást is hirdette volna világhírű novellájában, azonban az élet közbeszólt...

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Végtelen történet?
Végtelen történet?
| |

Hosszú ideje folyik a vita arról, hogy a különféle alternatív gyógyítóeljárások hatásosak-e, és hogy szabad-e ezeknek teret engedni a hivatalos biomedicina mellett.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Friedrich Schiller 
- orvos vagy költőfejedelem?
Friedrich Schiller
- orvos vagy költőfejedelem?
| |

A Don Carlos előadásán tapsolva a közönségből csak kevés emberben merül fel a gondolat, hogy Friedrich Schiller, a zseniális dráma szerzője pályája kezdetén katonaorvosként tevékenykedett, s betegségei miatt e csodálatos művek alkotása közben is embertelen kínok gyötörték.

Becher Péter, Patai Árpád, Májer Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az eltűnt hivatás nyomában
Az eltűnt hivatás nyomában
| |

Interjú dr. Nemesánszky Elemér belgyógyászgasztroenterológus egyetemi magántanárral, a LAM emeritus főszerkesztőjével.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Apokrif színek
Apokrif színek
| |

Kovásznai életműkiállítás a Nemzeti Galériában


Összefoglaló  | 

 

Festészet és örökkévalóság 
- Az idő Magritte művészetében
Festészet és örökkévalóság
- Az idő Magritte művészetében
| |

René Magritte képein jól érződik, hogy gyermekkorában szinte mágikus tevékenységnek tartotta a festészetet.

dr. Túry Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyermekkór etiológiája és kezelése
A gyermekkór etiológiája és kezelése
| |

A szerző a tudományos(kodó) gondolkodást parodizálja a gyermekség révén.

Jordan W. Smoller

Fordította: dr. Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ősstatin születése
Az ősstatin születése
| |

II. világháború után elkezdődő epidemiológiai vizsgálatok jelezték, hogy a koleszterin és a koszorúér- betegség között valamilyen oki összefüggés lehet. A legendás Framingham-tanulmány 1948-ban indult, és annak első eredményeivel kapcsolatban jelent meg a fogalom: rizikófaktor. Egy fél évszázaddal ezelőtt már fölvetődött a gondolat, hogy a rizikófaktor LDL-koleszterin vérszintjének csökkentése kedvezően befolyásolhatná az érelmeszesedés folyamatát.

dr. Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hajléktalanság az orvosi és lélektani ellátás szempontjából
Hajléktalanság az orvosi és lélektani ellátás szempontjából
| |

Dr. Molnár Gábor pszichiáterneurológus könyvét, mely a fedél nélkül élők ellátásáért folytatott heroikus küzdelmet mutatja be, Buda Béla ismerteti szakmai szempontok alapján.

dr. Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szakmai áttörés küszöbén
A szakmai áttörés küszöbén
| |

Beszélgetés dr. Hegedűs Katalinnal, a Hospice-Palliatív Egyesület elnökével, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatóhelyettesével

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegágy melletti döntéselemzés kiskátéja 
- Hogyan hasznosítsuk a klinikai kutatási eredményeket az egyéni döntéshozatalban?
A betegágy melletti döntéselemzés kiskátéja
- Hogyan hasznosítsuk a klinikai kutatási eredményeket az egyéni döntéshozatalban?
| |

A BMJ Clinical Evidence küldetésnyilatkozatában ezt írja: „A BMJ Clinical Evidence létrehozásakor elhatároztuk, hogy nem készítünk ajánlásokat, irányelveket. A megfontolás az volt, úgy éreztük, hogy nehéz vagy lehetetlen olyan jellegű tanácsot adni, amely minden helyzetben megfelelő. Az egyes betegek kockázatai és preferenciái és a helyben elérhető beavatkozási lehetőségek annyira különbözőek, hogy a felhasznált bizonyítékokat individuálisan kell értelmezni, semmint általánosságban. Röviden, mi biztosítjuk a bizonyítékot, önök hozzák a döntéseket.”

Vokó Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészség, egyenlőtlenség, politika
Egészség, egyenlőtlenség, politika
| |

Gazdasági válság idején legalább közhelyekből jól állunk. Ilyen örökbecsű gyöngyszem az is, amit az elmúlt évek során oly sokat hallhattunk: „Az egészség nem az egészségügyben keletkezik és nem is ott vész el.”

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A statinok pleiotrop hatásainak jelentősége
A statinok pleiotrop hatásainak jelentősége
| |

A LAM-ban 2009 novemberében jelent meg A statinok pleiotrop hatásainak jelentősége című közlemény Kolossváry Endre tollából. A szerző egy kétségtelenül nagyon aktuális kérdéskört vesz górcső alá, amelynek az irodalma meglehetőségen kiterjedt, és sok olyan tény húzódik meg az elmúlt évtized anyagában, amely egy keresztmetszeti „irodalmazás” révén nem lelhető fel.

dr. Császár Albert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A betegségátvitel - transplantatio morborum
A betegségátvitel - transplantatio morborum
| |

A mágikus gondolkodásmód mélyebben ivódott az emberiség tudatába, semmint azt sejtenénk. Eszerint a betegség olyan önállóan létező „dolog”, ami a testből megfelelő módszerekkel, esetleg más élőlények révén kiűzhető.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hajlott hát nélkül öregedni
Hajlott hát nélkül öregedni
| |

Beszélgetés dr. Lakatos Péterrel, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanárával.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

George Washington halálának fül-orr-gégészeti vonatkozásai
George Washington halálának fül-orr-gégészeti vonatkozásai
| |

George Washingtont az amerikai függetlenségi háborút követően 1789-ben választották meg az Egyesült Államok első elnökének, s ezt a posztot két terminuson keresztül töltötte be. 1796-ban a Virginia államban lévő birtokára vonult vissza, azonban hirtelen bekövetkező halála miatt nyugdíjaséveit még három évig sem élvezhette. Halálának oka mind a közvéleményben, mind orvosi körökben, egészen napjainkig, számos találgatásra adott okot. Abban egyetértés mutatkozik,hogy Washington halálát valamilyen fül-orrgégészeti betegség okozta, máig sem egyértelműen tisztázott azonban a valós ok...

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gondolatok egy műhibaítélet kapcsán
Gondolatok egy műhibaítélet kapcsán
| |

Az ítéletet, amelynek a tanulságait szeretném megosztani az olvasókkal, a Fővárosi Ítélőtábla hozta 2008-ban1. Egy 72 éves férfi beteget arthroscopos térdműtétre vettek fel a kórházba, tájékoztatását követően aláírta a beleegyező nyilatkozatot, műtéti előkészítése megtörtént. A műtét során bradycardia lépett fel, ami gyógyszeres kezelésre jól reagált. A beteget visszaszállították az osztályra, lényeges panasza nem volt, azonban másnap hajnalban elhunyt. A boncolás szerint a halál oka: a jobb koszorús verőeret elzáró vérrög okozta szívelégtelenség...

Dósa Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

E havi játékunk 
- Ha a sebész nem borbély már...
E havi játékunk
- Ha a sebész nem borbély már...
| |

Az eredeti Hippokratészi eskü arra szorította az orvosokat, hogy az operálást hagyják a sebészekre...

Mezôvári Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy kiváló szakkönyv
Egy kiváló szakkönyv
| |

A témában utoljára hasonló átfogó jellegű könyv 1995-ben jelent meg „Gyermekendokrinológia algoritmusokkal” címen, szintén Péter Ferenc professzor szerkesztésében.

dr. Lakatos Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

LAM-díj 2009
LAM-díj 2009
| |

A húsz éve megszületett LAM-ban 2009 folyamán megjelenő legjobb közleményekért járó díjat 2010. május 27-én adták át ünnepélyes keretek között a Művészetek Palotája Üvegtermében az orvostudomány és a támogató cégek képviselői jelenlétében.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dán borsó magyar falra
Dán borsó magyar falra
| |

A Hatalmi játszmák című kiállítás a Ludwig Múzeumban


Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

Tisztelni minden embert...
Tisztelni minden embert...
| | |

Tragikus hirtelenséggel 2010. május 28-án, 78. életévében elhunyt prof. dr. Fehér János. Az Orvosi Hetilap volt főszerkesztőjével 2005-ben prof. dr. Nemesánszky Elemér, a LAM jelenlegi emeritus főszerkesztője készített interjút.

Prof. dr. Fehér János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kérdezze meg orvosát!
Kérdezze meg orvosát!
| |

Decemberben az egészségügyi kormányzat külön telefonvonalat („kék számot”) hozott létre, amelyen a lakosság kérdéseket tehetett fel az influenzajárvánnyal kapcsolatban.

Kramer Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Haiti sorsok
Haiti sorsok
| |

2010. január 28-án indult Haitire a Magyar Református Szeretetszolgálat második önkéntes csoportja. Az egyik résztvevőt, dr. Mikos Borbálát kérdeztük tapasztalatairól.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Forró témák - összefogás a magyar lélekgyógyászat megmentéséért 
- Beszélgetés dr. Harangozó Judittal
Forró témák - összefogás a magyar lélekgyógyászat megmentéséért
- Beszélgetés dr. Harangozó Judittal
| |

"Segíteni szeretnénk a szembenézést: a hazai pszichiátria nemcsak a finanszírozási problémák, hanem az „agy évtizedére” jellemző szimplifikáló gyakorlat, a gyógyszeres kezelések dominanciája, a pszichoszociális ellátás háttérbe szorulása miatt is vált „hadipszichiátriává”. A döntéshozók közelében gyülekező „hivatalos pszichiátria” nagyrészt ennek fennmaradásában érdekelt. Az EU-s normákban leírt célok és értékek a LEGOP (A Lelki Egészség Országos Programja az egészségügyi tárca által elfogadott, a „hivatalos pszichiátria” által írt országos program) lapjain, mint a régi agitpropos anyagokban, szlogenek inkább, amiket nem kell, nem is nagyon lehet végrehajtani, mert a LEGOP valójában nem program."

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Festészet és örökkévalóság 
- Az idő Magritte művészetében
Festészet és örökkévalóság
- Az idő Magritte művészetében
| |

A szürrealizmus egyik legismertebb festőjének lenyűgöző, erőteljes képei sajátos időkezelésről tanúskodnak.

Túry Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyermekkór etiológiája és kezelése
A gyermekkór etiológiája és kezelése
| |

A szerző korunk tudományos/kodó gondolkodása és terminológiája elé tart tükröt, hogy bemutassa annak torzulásait, jellemzőit.

Jordan W. Smoller
Fordította: dr. Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészségügyi igazgatás 1848 tavaszán és nyarán
Egészségügyi igazgatás 1848 tavaszán és nyarán
| |

A 48-as forradalomban fellélegzett a magyar orvostársadalom: eljött az idő, hogy a hatalommal újragondoltassa az orvosképzést és megvalósítsa az orvosi reformterveket.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Paganini dysphoniájának hátteréről
Paganini dysphoniájának hátteréről
| |

Paganini nemcsak elismert muzsikus, de a XIX. század eleje társasági életének is ünnepelt és rendkívül karakterisztikus személyisége volt.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A halál mint kihívás 
- Beszélgetés Filó Mihály büntetőjogásszal
A halál mint kihívás
- Beszélgetés Filó Mihály büntetőjogásszal
| |

Az eutanázia számos kérdését társadalmi viták útján kellene tisztázni Magyarországon is.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Az orvostovábbképzésről
| | |

Az orvostovábbképzés Magyarországon közel 130 éves múltra tekinthet vissza.

Prof. dr. Z. Szabó László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosok és orvoslás a
Orvosok és orvoslás a "Berlin” táborban
| |

„Ahogyan fokozatosan leromlottak, kimerültek a fiúk, nehezült a helyzet a kórházban: mind több lett a beteg, s egyre súlyosabbak. Felütötte fejét a tífusz. A kórházparancsnok kegyetlen döntést hozott: ki kell helyezni a beteget egy sátorba, a kórházon kívülre, S. Árpád ott maradt 40 fokos lázzal, egyedül. Ki visz neki vizet, folyadékot? A tisztesek vállukat húzták: őket erre nem kötelezhetik."

Csapody Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pihenés természetközelben
- Interjú a Park Inn Sárvár marketingigazgatójával, Tóth Andreával
Pihenés természetközelben
- Interjú a Park Inn Sárvár marketingigazgatójával, Tóth Andreával
| |

Sárvár természeti adottságai sok turistát vonzanak, kellemes időtöltést kínál például a hét tóból álló csónakázótó és a körülötte elterülő parkerdő. A Rába alkalmas vízi túrákra, a Vadkert és a Sárvárt körülölelő erdők, mezők pedig lovaglásra csábítanak.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Ferenczi-kultusz, a terápiás technika és a
A Ferenczi-kultusz, a terápiás technika és a "dodóhipotézis”
| |

Ferenczi Sándor kultikus figura a mai pszichoanalízisben, korát meghaladó munkásságának lényege, hogy felismerte, a terapeuta személye, szubjektivitása meghatározó és leküzdhetetlen aspektusa a terápiának.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Degas-tól Picassóig
- Francia mesterművek a moszkvai Puskin Múzeumból
Degas-tól Picassóig
- Francia mesterművek a moszkvai Puskin Múzeumból
| |

Ami modern, mindig egyfajta „múlttal” áll szemben. Maga a szó, „modern”, azt jelenti, hogy ’éppen most’, ’ebben a pillanatban’.A XIX. század végén valami megváltozott. Mert a
lényeg a valóság mögött lapul, s a modern művész feladatává lesz, hogy onnan elővonja, lelki ráhangolódással megsejtesse, mások számára is elérhető közelségbe varázsolja azt.

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

HuMánia - Önkéntes kortársképzés a jövő orvosaiért
HuMánia - Önkéntes kortársképzés a jövő orvosaiért
| |

A kortársoktatás az a világszerte elterjedt módszer, amely a hasonló korúak közötti informális kapcsolatokra épül, és különösen alkalmas a megfelelő megküzdőstratégiák kidolgozására.

Horváth Dóra Anita, Dombi Anna Zsófia, Fésűs Szilvia, Rosta Eszter Andrea, dr. Sándor Zsuzsanna, dr. Hegedűs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Haiti sorsok
Haiti sorsok
| |

2010. január 28-án indult Haitire a Magyar Református Szeretetszolgálat második önkéntes csoportja. Egy rendelkezésükre bocsátott klinikán tartották ingyenes rendelésüket: száznál is több beteget láttak el naponta.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy orvos naplója - Galícia
Egy orvos naplója - Galícia
| |

"Mondd el fiadnak … „És add tudtára a te fiadnak, amit az Úr cselekedék velem, amikor kijövék Egyiptomból”

dr. Németh Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Arcok dr. W. optikáján keresztül
Arcok dr. W. optikáján keresztül
| |

A félhomályos teremben a falakon különös ragyogásban vagy két tucat portré, a keret, a színvilág, a textúra, a félprofil-beállítás alapján hű folytatásai az előtérben kiállított híres Giorgione-festménynek, melynek címe Col Tempo, azaz Idővel.

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

Az orvosélet útjának felén…
Az orvosélet útjának felén…
| |

Ha eszedbe jut egy gondolat valamelyik betegeddel kapcsolatban, ne vesd el anélkül, hogy arra kényszerülnél! Az ilyen ötlet hátterében bizonyos tapasztalatod rejlik, valami halvány összefüggés; nevezheted akár tudatalatti kapcsolatnak, az aktuális jelenség valamely vonása és a tanult, látott vagy hallomásból, esetleg anekdotikus elbeszélésből ismert kórkép között. - így ír a szerző az orvosi intuícióról, amely az orvoslás művészetének egyik pillére.

Váradi András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Arany, tömjén, mirha
Arany, tömjén, mirha
| |

Ezek, a bibliai idők orvoslásában szereplő igen drága anyagok a mai medicinában is helyet kapnak. A napkeleti bölcsek e három szert ajándékozták a Kisdednek: mindegyik a korabeli orvoslás alapgyógyszere volt.

dr. Becher Péter, dr. Patai Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Különleges gyógymódok lexikona
Az érvágás
Különleges gyógymódok lexikona
Az érvágás
| |

"Azokon az embereken előnyös eret vágni, akik nagyon forrók, sok és erôs bort isznak, akik gyakran lázasak, akiknek a vizelete vörös színû, a pulzusuk erôs és gyors, illetve akiket megvertek, fellöktek." - A nedvkórtan szerint a négy testalkotó nedv egyensúlyában rejlik az egészség. Ennek elérésére számos szabályozó technika született, köztük az érvágás is.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ismerjünk magunkra függőségeinkben! 
- Beszélgetés Zacher Gábor toxikológussal
Ismerjünk magunkra függőségeinkben!
- Beszélgetés Zacher Gábor toxikológussal
| |

Bármelyikünkkel előfordulhat, hogy idekerül, mert olyannyira beszűkültnek érzi a saját döntési terét, hogy az öngyilkosságot tekinti az egyetlen kiútnak a párkapcsolati konfliktusból vagy a családi tragédiából. - Zacher Gábor toxikológus vall arról, miként képes rendkívüli vitalitással és humánummal helytállni egy krízisellátást végző osztály élén.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pestis és influenza
Pestis és influenza
| |

„A járvány lassan, mint a polip, befonja a várost, az emberek pánikba esnek, az amúgy sem a helyzet magaslatán álló városi hatóságok lassan intézkednek, és egyre több lesz a halál. Felnôtt férfiak halála, asszonyok és kisgyermekek halála...” Ne ijedj meg, nyájas olvasó, nem a jelenlegi influenzajárványról, hanem a rettenetes, 1665-ös londoni pestisrôl van szó. A pestis középkorban pusztító megbetegedéseinek egyes formái meglehetősen hasonlítanak korunk járványaira.

Kramer Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy könyv a szakírók számára
Egy könyv a szakírók számára
| |

Számomra, aki szakkönyvkiadói felelős szerkesztő vagyok, természetes volt, hogy a kiadók rövid ismertetőt adtak szerzőiknek arról, mit és hogyan kérnek megírni, leadni stb., pedig minden könyvnek volt szerkesztője, aki felelős volt az egész kiadói folyamatért és a szerző segítéséért.

Viant Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

E havi játékunk  - Orvosok az irodalomban
E havi játékunk - Orvosok az irodalomban
| |

Novellák, regények és drámák sora idézi a magyar orvosokat. Alakjuk a fantázia szüleménye - látszólag. Meg a hétköznapi - olykor egészséges, máskor beteges - tapasztalat.

Mezôvári Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tarnabod - élet a társadalom peremén
Tarnabod - élet a társadalom peremén
| |

Tarnabod egy hevesi kis falu, a maga nyolcszáz, nyomorogva élő lakosával. A rossz higiénés viszonyok közepette a gyermekek éhezése általánosnak mondható.A máltaiak világjáró orvoscsoportja november utolsó hétvégéjén, a falu központjában felépített sátorkórházában végezte szűrővizsgálatait. Az itt tapasztaltak erősíteni látszanak azt a tényt, hogy a szociális gondozói hálózat, a karitatív egyesületek és az egészségügy résztvevői között a jelenleginél sokkal-sokkal hatékonyabb összefogás szükséges.

Szalai László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Dosztojevszkij-hősök játékszenvedélye
A Dosztojevszkij-hősök játékszenvedélye
| |

Egész élete nem más, mint „elkövetett vagy el sem követett bűnök, vezeklés, önmarcangolás, értelmetlen hányódás a világban, átkozódás és imádkozás, adósság, megalázkodás, lelkiismereti tortúra, erkölcsi vergődés, szerelmi ôrjöngés, csalás és csalódás”. Viselkedésének jelkulcsaként rögzül a kockáztatás, amely minden eszmény, érték elvetésével párosul. Már nem is a pénz a legfontosabb. A krupié hangja, a pénz csörgése, a játékasztal látványa, mint feltételegyüttes, vegetatív izgalomba keríti, s ettől nem szabadulhat. A lét alapkérdése (megőrizni magában az embert) megoldatlan marad.

Lôrincz Jenô

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A halál mint kihívás 
Beszélgetés Filó Mihály büntetőjogásszal
A halál mint kihívás
Beszélgetés Filó Mihály büntetőjogásszal
| |

Beleegyezhetek, mondjuk egy vakbélműtétbe, ám dönthetek-e az életemről? Egy ilyen döntéskor ugyanis valami visszavonhatatlan történik. A halálból már nem térhetünk vissza. Mind erkölcsi, mind filozófiai, mind jogi értelemben az a kérdés, hogy lemondhatok-
e legsajátabb javamról, az életemről. Kié az életem? Lehet, hogy a közösséggel szemben is vannak kötelezettségeim? A családommal szemben? Vagy csak önmagammal szemben? - Az emberhez méltó halál címmel rendezett konferencia számos izgalmas témát vetett fel az eutanázia területéről, melynek kérdéseit társadalmi viták révén kell újratárgyalni.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tárgyak, terek, formák, színek összhangja
– Életmű-katalógus Lakatos Artúr egyetemes művészetéről
Tárgyak, terek, formák, színek összhangja
– Életmű-katalógus Lakatos Artúr egyetemes művészetéről

| |

„De túltettem magamat (a nehézségeken) akkor, ha dolgozhattam.”
(Lakatos Artúr: Előszó, 1918, részlet)

dr. Méhes Balázs

Összefoglaló  | 

 

A Korányi-Hetényi-iskola aktualitása - Eretnek nézetek az egyetemi klinikák feladatairól
A Korányi-Hetényi-iskola aktualitása - Eretnek nézetek az egyetemi klinikák feladatairól
| |

Mesteremről, Hetényi Gézáról írt monográfiámban életéről és személyiségéről, valamint a Korányi-klinikán töltött éveiről írottakon túlmenően, részletesen tárgyalom mindkét iskolateremtő belgyógyászprofesszor tevékenységét és egy belgyógyászati egyetemi klinika szerkezetéről vallott és megvalósított szemléletét.

Varró Vince

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Alternatív medicina a tudományos bizonyítékok tükrében
Alternatív medicina a tudományos bizonyítékok tükrében
| |

"Mindenkinek van valamilyen »tünete«, van beteg családtagja, barátja, és ma már az egészség »fejlesztésével« is kell törődni. Szereket kell tehát szedni, kezeléseket kell igénybe venni vagy megvásárolni." A gyógyítást ma már mind financiális, mind szakmai téren hihetetlen figyelem övezi - és épp ez az előretörés teszi szükségessé, hogy kijelöljük, mit mérünk és mivel, tehát hogy nevezzük meg a mércét és húzzuk meg a határokat.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szemészeti események a Bibliában
Szemészeti események a Bibliában
| |

„Izráel szemei az öregség – 147 éves volt – miatt homályosak, nehezek voltak, és már nem látott jól.” Egy feltételezés szerint Jákobnak cataractája volt, de az is lehet, hogy nehezen tudta felvonni felső szemhéját (dermatochalasis), ezért nem látott jól. A Biblia jó néhány helyen kiemelt fontossággal tesz említést a szemről és a látásról. Isten szeméről és látásáról, továbbá a Biblia emberi szereplőinek látásáról, szeméről.

Rácz Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Táplálkozástudományi kísérlet a Bibliában?
Táplálkozástudományi kísérlet a Bibliában?
| |

„És mondá Dániel: tégy próbát kérlek tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk." Úgy tűnik, a rizikótényezők káros hatását itt-ott már az ókorban elkezdték felismerni, és egy érdekes táplálkozási kísérletről már az Ószövetségben, Dániel próféta könyvében olvashatunk.

Csapó Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ismerjünk magunkra függőségeinkben! 
- Beszélgetés Zacher Gábor toxikológussal
Ismerjünk magunkra függőségeinkben!
- Beszélgetés Zacher Gábor toxikológussal
| |

Bármelyikünkkel előfordulhat, hogy idekerül, mert olyannyira beszűkültnek érzi a saját döntési terét, hogy az öngyilkosságot tekinti az egyetlen kiútnak a párkapcsolati konfliktusból vagy a családi tragédiából. - Zacher Gábor toxikológus vall arról, miként képes rendkívüli vitalitással és humánummal helytállni egy krízisellátást végző osztály élén.

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vitalitásgenerátorok
Vitalitásgenerátorok
| |

A vitalitásgenerátorok természetes életerő-fejlesztők: minden ember rendelkezésére állnak, csupán csak tudatosítanunk kell egészségvédő, jó közérzetben tartó hatásaikat. Az elnevezés az egészségpszichológiából ered, McDermott és O’Connor nevezte el így ezeket az erőforrásokat, amelyek a mindennapok kiaknázatlan tartozékai.

Bagdy Emőke

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bohémélet – bohémhalál
Bohémélet – bohémhalál
| |

80 éve halt meg Amedeo Modigliani, az École de Paris egyik legjelentősebb alakja, a bohém művész archetipikus figurája.

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

Mindig van hiba a kristályban?
Mindig van hiba a kristályban?
| |

Napjaink markáns vizuális élménye, ahogyan a fotográfiák soha nem látott pompában tárják elénk a világ részleteit. Elérkezett volna hát a tökéletes kép kora?

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

Beavatási szertartás a Varázshegyen
Beavatási szertartás a Varázshegyen
| |

Hans Castorp takarókba és enyhe lázba burkolózva a humanizmus esélyeit latolgatja a Varázshegy című remekműben. A mű betegségregény, gyógyulás- és beavatástörténet. A főhős hét év „felfüggesztettet kap” a munkálkodással, karrierrel és szorgoskodással töltendő élet alól Ám eközben egyfajta időtlen lebegésben mindaz megtörténik vele, ami egy érett, integrált személyiség kialakulásához kell, melyhez még a játékosság és istenhit is hozzájárul.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  | 

 

A kapcsolat
A kapcsolat
| |

A keze tele volt szatyrokkal, megint túlvásárolta magát. Munka után botladozva cipekedett, megfogadta, hogy többé nem hozza magát ilyen helyzetbe, de nap, mint nap megtette.

Gyimesi Ágnes Andrea

Összefoglaló  | 

 

Létrehozni Gólemet - Beszélgetés Ágenssel
Létrehozni Gólemet - Beszélgetés Ágenssel
| |

Ágens, a kortárs opera és performance varázslatos egyénisége sokoldalú alkotó, rendszeresen publikál a LAM-ban is.


Összefoglaló  | 

 

<b>Vannak még csodák? - Pillantás a jövőbe</b>
Vannak még csodák? - Pillantás a jövőbe
| |

A jövő születése - 100 csoda címmel mutatkoznak be a legígéretesebb magyar innovációk a Párisi Udvarban. Az interaktív kiállítás 2010. február 28-ig tekinthető meg.

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

<b>57 kiló lepkeszárny</b>
57 kiló lepkeszárny
| |

Petri György 66 éve, december 22-én született.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  | 

 

<b>Irtózás az ürességtől
- A téma az utcán hever I. </b>
Irtózás az ürességtől
- A téma az utcán hever I.

| |

Az antik felfogás szerint a természet nem tűr üres helyet, a horror vacui - az irtózás az ürességtől - sokáig a művészet számára is érvényes parancsot jelentett, a teljes rendelkezésre álló felület, tér kitöltésének parancsát.

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

Bosszú és kegyelem
Bosszú és kegyelem
| |

Sztálin személyesen ismeri és olvassa Bulgakov műveit. És talán élvezi is az iróniát, amint a regényben Woland, a mágus,de főleg a kísérői gonoszabbnál gonoszabb tréfákat űznek az ijesztő és kisszerű helyi hatalmasságokkal, romlott bürokratákkal, magánlakásokba behatoló fegyveres nyomozókkal.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Arany, tömjén és mirha
Arany, tömjén és mirha
| |

Ezek, a bibliai idők orvoslásában szereplő igen drága anyagok a mai medicinában is helyet kapnak. A napkeleti bölcsek e három szert ajándékozták a Kisdednek.

Becher Péter, Patai Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosok és orvoslás Borban, 1943-1944
Orvosok és orvoslás Borban, 1943-1944
| |

Munkaszolgálatosok…robbantás, csillézés, vízbeömlés, alagutak, tárnák….. kéngáz, rossz ivóvíz…tetvek, poloskák, férgek… megújíthatatlan saját ruházat, fatalpú saruk…s a hegyekben 1945 telén mínusz 32 Celsiusfokot mértek. Radnóti és sorstársai egészségügyi ellátását elemzi e tárgyilagos írás.

Csapody Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A delirium tremenstől a francia becsületrendig 
- Utrillo élete és művészete
A delirium tremenstől a francia becsületrendig
- Utrillo élete és művészete
| |

Az iszákosok és szenvedélybetegek aránya Párizs kiskocsmáit és mulatóit megtöltő művészek körében1900 körül felettébb magas lehetett - s az ital egyetlen híres festő életében sem játszott olyan meghatározó szerepet, mint Maurice Utrillo esetében.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Karácsony a művészetben
Karácsony a művészetben
| |

„Az emberiség a maga összességében alacsony, önző lények keveréke, kik csak abban múlják felül az állatokat, hogy önzésük megfontoltabb. De ez egyforma köznapiság közepette oszlopok emelkednek az ég felé, megannyi bizonyítékai egy nemesebb rendeltetésnek. Jézus a legmagasabb ez oszlopok között, melyek mutatják az embernek, hogy honnan jött és hová kell törekednie. Benne összpontosult minden, ami jó és magasztos van természetünkben” (Renan)

Kramer Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Együtt az egészségügyért?!
Újraindult a LAM-Klub
Együtt az egészségügyért?!
Újraindult a LAM-Klub
| |

Változásra van szükség! Az egészségügy gondjai a rendszerváltozás óta eltelt időben nem hogy megoldódtak volna, de még inkább a válság jelei mutatkoznak. – mondta Kapócs Gábor alapító, a LAM fôszerkesztôje, indokolva a klub újraindítását. Az utóbbi időszakban több olyan civil kezdeményezés született, amelyek új megközelítést nyújtanak: a LAM Klub célja, hogy ezeknek fórumot adjon.

Köbli Anikó

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

E havi játékunk - Téridő
E havi játékunk - Téridő
| |

Egy kis számtan, némi matematika, kellően kiérlelt logika, valamint gyakorlati érzék szükséges a feladványaink megfejtéséhez.

Mezővári Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vakcinamizéria: betegség- vagy egészségtünet?
Vakcinamizéria: betegség- vagy egészségtünet?
| |

„Az egyik ismerôsöm beadatta a vakcinát, és azt olvasta az interneten, hogy ennek
következtében elkárhozik a lelke.” - Kell ez az izgalom, vágyunk rá, hiszen a Pokol sokkal izgalmasabb, mint a Menyország...

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyarországon még nem finanszírozott új orvosi eljárások befogadása az egészségbiztosítási finanszírozásba
A Magyarországon még nem finanszírozott új orvosi eljárások befogadása az egészségbiztosítási finanszírozásba
| |

Az új orvosi eljárások és eszközök befogadása mindezidáig esetlegesen zajlott. Az értékelés és befogadás szabályozott menete most már kialakulóban van - ám adódhatnak olyan esetek is, amikor a befogadás terezett évi egyszeri lehetôségétől betegellátási érdekből el kell térni.

Péterfalvi Ágnes, Sipos Júlia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Karácsonyi oltóanyag
Karácsonyi oltóanyag
| |

"Vakcinációs tapasztalataink a harmincas évekig nyúlnak vissza. Már csak az a kérdés, tudunk- e elegendő gyűlöletellenes vakcinát és szeretetszérumot előállítani. Aktívan és passzívan, hatékonyan, jó irányban immunizálni a társadalmat..."

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

<b>LAM-net rejtvény</b>
LAM-net rejtvény
| |

Jó szórakozást!


Összefoglaló  | 

 

<b> Az AIDS világnapja</b>
Az AIDS világnapja
| |

December 1. világszerte az AIDS világnapja, de nálunk nem kap jelentőségének megfelelő hangsúlyt.


Lipták Judit

Összefoglaló  | 

 

Félúton valahová
Félúton valahová
| |

KissPál Szabolcs Legkisebb közös többszörös című kiállítása az Ernst Múzeumban.

Isten halott! - ezzel a kinyilatkoztatással lépett át az emberiség a 20. század kapuján. Az ezredfordulóra is jutott fülbemászó szlogen: A történelem véget ért!.

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

<b> Az utca hírmondója, 1945-89 </b>
Az utca hírmondója, 1945-89
| |

Plakátok a szocializmusban címmel kiállítás látható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

<b> A burkolat, meg ami mögötte van </b>
A burkolat, meg ami mögötte van
| |

In memoriam

Jeanne-Claude Denat de Guillebon

Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

Fogjunk össze az egészségügyért!
Fogjunk össze az egészségügyért!
| | |

Úgy tűnik, az összefogás szükségessége már nem kérdés a magyar egészségügy szereplői számára, abban azonban még lehetnek, és nyilvánvalóan lesznek is viták, hogy milyen elképzelések mentén léphetnének fel egységesen - derült ki az egykoron nagy sikerű és a Literatura Medica Kiadó által újraindított LAM-Klub első estjén, 2009. november 19-én.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Függôség, önsegítés, felépülés
Függôség, önsegítés, felépülés
| |

Az elmúlt két évtized alatt Magyarországon is kialakultak a felépülő szenvedélybetegek önsegítő közösségei. E közösségekben dolgozó segítők szerepe hasonlatos a bábáéhoz abban a folyamatban, amelynek során valaki mintegy felébred az álomvilágból, amit a kényszeres szerhasználat jelent.

Nagy Zsolt

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A bor íve
A bor íve
| |

Az alkimisták szerették volna felfedezni a Bölcsek Kövét, amely a tudás végtelenjét adhatja az emberiségnek; meg akarták találni az örök fiatalság kulcsát, a Halhatatlanság Elixírjét; és meg akarták találni, hogy hogyan lehet egyik fémet a másikba átalakítani. Vida Péter szekszárdi borász igazi alkimista.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„A bornak csábító kedvessége...
„A bornak csábító kedvessége...
| |

A Biblia szerint Noé nemcsak a bor, hanem a vele való visszaélés "feltalálója” is: „...és ivék a borból, és megrészegedék”.

Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Spirituális rokkantak és szenvedélyes józanok 
- Beszélgetés dr. Kelemen Gábor addiktológussal
Spirituális rokkantak és szenvedélyes józanok
- Beszélgetés dr. Kelemen Gábor addiktológussal
| |

Az úgynevezett szenvedélybetegségek egyszerre betegítik meg az emberi testet, lelket, szellemet és kapcsolatrendszert. Az a kérdés, hogy mit tekintünk betegségnek, történelmileg változik.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A semmivallás emberáldozatai
A semmivallás emberáldozatai
| |

Az alkoholizmus az egyik „adekvát” reakció egy olyan világállapotra, amelyből éppen az az értelem hiányzik, amelyet korábban a vallásos világkép állított elő és szolgált. „Találd meg életed értelmét, láss értelmet a világban, szeresd embertársaidat és ebből következően tenmagadat!” Ez lenne a recept, amely gyógyít.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Botticellitől Tizianóig 
- Az itáliai reneszánsz remekművei a Szépművészeti Múzeumban
Botticellitől Tizianóig
- Az itáliai reneszánsz remekművei a Szépművészeti Múzeumban
| |

Kis túlzással azt lehet mondani, hogy azt a néhány képet, amelyet szerte a világon korra és nemre való tekintet nélkül mindenki ismer, az itáliai reneszánsz mesterei alkották.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A remisszió kultúrája
- Az alkoholpolitika tartaléka
A remisszió kultúrája
- Az alkoholpolitika tartaléka
| |

„Minden beteg elmondja a maga történetét, ha hagyjuk” - hangzott el gyakorta ez a szállóigévé vált mondat Hámori Artúr, a pécsi orvosegyetem egykori karizmatikus belgyógyászprofesszorának szájából.

Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Borban az igazság?
Borban az igazság?
| |

A bor mintegy tízezer éve az emberiség általánosan fogyasztott élvezeti itala. Alkalmazása gyógyító célból végigkíséri a történelmet. A mérsékelt alkoholfogyasztás szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatásának tudományos igénnyel végzett vizsgálatai mintegy harminc éve kezdődtek.

Fehér János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

<b>Nepál madártávlatból</b>
Nepál madártávlatból
| |

Sárkányrepülőről készített fantasztikus fényképfelvételek!Keresztes Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

<b>Mikor voltak gimnazisták a Marslakók?</b>
Mikor voltak gimnazisták a Marslakók?
| |

Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok. (Isaac Asimov)


Összefoglaló  | 

 

<b>Erzsi a börtönben </b>
Spilák Zsuzsanna fotókiállítása
Erzsi a börtönben
Spilák Zsuzsanna fotókiállítása
| |

Napjaink ingerküszöböt feszegető, ugyanakkor a banalitások szintjén mozgó vizuális világában szokatlan kiállításnak ad otthont a Gödör Klub.


Sándor Zsolt

Összefoglaló  | 

 

E havi játékunk
Szabad anagrammák
E havi játékunk
Szabad anagrammák
| |

Egy feladványt olyan kérdéssel kezdeni, amelyre a választ maga az írás szerzője se tudja, alighanem megbocsáthatatlan. Mégis. Ha az interneten található híres szabadkőművesek listáját böngésszük, összesen öt magyar orvos neve bukkan fel, és a külföldiek között is csak három igazán híres akad.

Mezôvári Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életpolitika és modern társadalom
Életpolitika és modern társadalom
| |

Foucault francia történész és filozófus elsősorban a pszichiátria, az orvostudomány és a börtön, valamint a szexualitás történetéről szóló újszerű kutatásairól ismert. Cikkünkben arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent emberhez méltó módon élni a XX. század végén.

Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Költő és körorvos 
William Carlos Williams (1883-1963)
Költő és körorvos
William Carlos Williams (1883-1963)
| |

William Carlos Williams, a modern amerikai költészet egyik mértékadó szerzője 41 éven át dolgozott szülővárosában háziorvosként. Polgári foglalkozása költői életművére is jelentősen hatott.

Szlukovényi Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sziklarajzok, sámánok, királyok
Sziklarajzok, sámánok, királyok
| |

A számfeletti ujj, ha nem is gyakori előfordulású rendellenesség, mégsem mondható kivételes ritkaságnak. Minden háromezredik újszülött polydactyliával jön a világra, ez a rendellenesség egyformán érinti mindkét nemet.

Nagy Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vajda Lajos, a magyar avantgárd hányatott sorsú prófétája
Vajda Lajos, a magyar avantgárd hányatott sorsú prófétája
| |

Vajda Lajos korszakos jelentőségű képzőművész. Neve azonban korántsem közismert, s tán még a művelt nagyközönség számára sem kötődik konkrét alkotásokhoz.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az antituberkulotikus kezelés eredményessége Magyarországon
Az antituberkulotikus kezelés eredményessége Magyarországon
| |

A LAM 2009. júliusi [LAM 2009;19(6-7):361-456.] számában jelent meg Kádár Gabriella, Szabó Nóra, Kovács Gábor és Strausz János cikke Tuberkulózis, 2008 címmel. A közlemény erénye, hogy az elismerésre méltó eredmények mellett a diagnosztika és terápia fogyatékosságairól is őszintén szól.

Böszörményi Nagy György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy nehezen felismerhető betegség
Egy nehezen felismerhető betegség
| |

Dr. Simon László gasztroenterológusprofesszor beszélget a Magyar Crohn-Colitises Betegek Országos Egyesületének (MCCBE) képviselőivel: Kriszt Magdolna elnökkel, Vuncs Judit vezetőségi taggal, Fekete Krisztinával, aki hat évig vezette az egyesületet és Gréczi Judittal, aki vezetőségi tag, védőnő és egészségfejlesztőmentálhigiénikus.

Simon László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fontosabb a szívmasszázs! 
- Új irányelvek az újraélesztésben
Fontosabb a szívmasszázs!
- Új irányelvek az újraélesztésben
| | |

A fiatal nő mellkasa már nem mozgott, pulzusát, szívdobogását nem lehetett tapintani. Az orvos az elsősegélynyújtás részeként ritmusosan nyomkodni kezdte a lány mellkasát, mintha lélegezne.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A halhatatlanság mosópora
A halhatatlanság mosópora
| |

A címet Oliviero Toscanitól, a Benetton híres-hírhedt reklámfotósától kölcsönöztem, aki szerint a múló idő, az öregedés és ezzel együtt a halál miatti félelmünk leküzdésére hisszük el, hogy léteznek a világban olyan termékek, amelyek nem engedik érvényesülni az idő romboló hatását, mindent visszaállítanak, és ezzel biztosítják az örök ifjúságot.

Lipták Judith

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szeresd önmagáért - társfüggőség és kodependencia
Szeresd önmagáért - társfüggőség és kodependencia
| |

Egy kapcsolat, jó esetben, két ember szabad akaratából születik, és kényes egyensúlyának fennmaradásáért mindketten sokat tesznek, egyaránt felelősek. Ámde mi van akkor, ha az egyik személy csak a másik révén, annak árnyékában érzi jól vagy „valahogyan” magát? A társfüggőség lényege, hogy az egyik személy úgy véli, a másik nélkül védtelen, kiszolgáltatott és identitás nélküli.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

E havi játékunk
- Egy sima, egy fordított...
E havi játékunk
- Egy sima, egy fordított...
| |

Van egy díj, amely évszázados történetével a világ legrangosabb elismerésévé vált, a Nobel-díj. És van egy másik, ezt is ünnepi ceremóniával osztják ki évről évre, ám világszerte legfeljebb csak a bulvárhírek közé szorul a róla való híradás. Ez az IgNobel. Pedig sokan szinte sóvárognak utána, igaz, mások imádkoznak, hogy csak meg ne kapják...

Mezôvári Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Rodin egy orvos szemével
Rodin egy orvos szemével
| |

Rodin művészete önmagában is felkelti az idegorvos érdeklődését, és ha a művész életét megismeri, akkor még inkább nyitottá válik az alkotó személyisége, lelki alkata iránt.

Kopa János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Quo vadis, medicina?
Quo vadis, medicina?
| |

A termelés fokozatosan megszűnt. Ezzel párhuzamosan növekedett a tisztviselők létszáma, ugyanis egyre több kimutatást és statisztikát kellett készíteniük. A kalapácsok és öntőformák döngését felváltotta a golyóstollak sercegése és az összeadó gépek csattogása.

Nagy Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Láthatatlan kiállítás üzenete
A Láthatatlan kiállítás üzenete
| |

Kiléptünk egy ajtón hunyorogva és kissé kábán az átélt élményektől. A katarzis tiszta, élő, egyértelmű érzésével. Nem is kérdés, hogy felemelő dolgot éltünk át - a megszülető emberi közösségét. Hogy úrrá lettünk a bajon, legyőztük a sötétséget.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy elfelejtett magyar orvos
Egy elfelejtett magyar orvos
| |

Lénárd Sándor jómódú zsidó család leszármazottja volt. A család a XIX. század végén, majd a XX. század elején még jelentős vagyonnal rendelkezett - övék volt például a nagytétényi kastély -, ám ez a vagyon a későbbiek során egyre csappant.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kannibalizmus a filmvásznon
- Marco Ferreri: A hús
Kannibalizmus a filmvásznon
- Marco Ferreri: A hús
| |

A filmvásznon feltűnő kannibalizmus mindig erős érzelmeket kavar, hiszen az emberi agresszivitás szélsőséges jelzésének minősül, de egyben a humán értékek elutasításának, az ember elállatiasodásának illusztrációjaképpen is találkozunk vele.

Túry Ferenc, Péter Orsolya Márta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Utazás Antarktiszra
Utazás Antarktiszra
| |

Ez év januárjában két hetet töltöttem az Antarktisz partjainál. Ide csak társas úttal lehet eljutni. Én egy új norvég hajóval, a Frammal mentem, amely nevét Amundsen hajójától kapta.A szerző következő fotóriportja: Nepál madártávlatból

Keresztes Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A drogproblémák ellátása Magyarországon
A drogproblémák ellátása Magyarországon
| |

A LAM 2008. februári számában már áttekintette a drogfogyasztás hazai helyzetét, a drogfüggők ellátásának irányelveit és módszertanát. A tanulmányban nem tértek ki a drogbetegek ellátási viszonyaira. Talán nem véletlenül, hiszen az ellátás állapota nehezen megítélhető.

Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Itt halnod kell?
Itt halnod kell?
| |

Balesetek következtében 2006-ban összesen 4800-an haltak meg Magyarországon. Ugyanakkor 66 560-an szív- és érrendszeri betegségben, rákban pedig 32 400-an. Ezek az adatok nem álltak heteken keresztül a média fókuszában, nem váltottak ki általános felháborodást és tiltakozást, nem mondott le miattuk az egészségügyi miniszter.

Vitrai József és munkatársai

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A játék szerepe a szellemi frissesség megtartásában
A játék szerepe a szellemi frissesség megtartásában
| |

Biológusként, a funkcionális anatómia képviselőjeként mindenekelőtt azt hangsúlyozom, hogy az időskor megítélésében a modern tudományos gondolkodás paradigmaváltást követel.

dr. Donáth Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A teratogén gyógyszermellékhatásról való tájékoztatás elmulasztása
A teratogén gyógyszermellékhatásról való tájékoztatás elmulasztása
| |

A pácienst bőrgyógyásza még gyermekkorában psoriasissal diagnosztizálta. A beteg rendszeresen járt az orvos magánrendelésére, aki megfelelő kezeléssel tökéletesen karbantartotta a betegséget, a páciens évtizedek óta gyakorlatilag tünetmentes.

dr. Bárd Petra, dr. Pongrácz Krisztina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosnők az európai medicina korai történetében
Orvosnők az európai medicina korai történetében
| |

A kultúra történetében kissé járatos ember úgy gondolhatja, hogy a XX. századig a nők nem játszottak jelentős szerepet a gyógyításban. Hiszen az ókortól napjainkig a legtöbb nagynevű orvos férfi

dr. Kölnei Lívia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Letisztult és gyakorlatias kompendium
- Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció.
Letisztult és gyakorlatias kompendium
- Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció.
| |

A rendszerváltozás után a magatartás- tudományok is helyet kaptak az orvosegyetemek tanterveiben. A legteljesebb formában ez a Semmelweis Egyetemen történt meg, ahol a korábbi ideológiai tárgyak órakeretében öt új tantárgyat oktattak, köztük az orvosi kommunikációt is.

dr. Buda Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csiszér Zsuzsi képei
Csiszér Zsuzsi képei
| |

„Minden bennem zajlik legbelül. Minden benn és kinn ugyanaz. Közösségben vagyok a természettel, a tárgyakkal, a gondolataimmal. A történelem, a férfiak, a nõk, a gyerekeim, a múltam, a történet maga bennem van, a bensõmben. A valóság is belül játszódik, teremtõdik újra és újra...”


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az igazi „jóllét” megteremtéséért
Az igazi „jóllét” megteremtéséért
| |

Spiller Ágota sportrekreációs szakember és kineziológus. A felcsúti asszonyok klubjának megálmodója és megalapítója. Számtalan helyi kezdeményezés alkotója és szervezője.

Gyimesi Ágnes Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Adalékok Szent-Györgyi Albert életéhez
Adalékok Szent-Györgyi Albert életéhez
| |

Kapronczay Károly méltató bemutatásában azt írja, hogy a világ jelentősebb orvos- és művelődéstörténeti feldolgozásában szereplő magyarok között az első helyek valamelyikén mindig ott szerepel - Semmelweis Ignác mellett - Szent-Györgyi Albert, az első magyar orvosi Nobel-díjas

dr. Vértes László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mi lesz veled, sportorvoslás?
Mi lesz veled, sportorvoslás?
| |

Az elmúlt hetekben, különböző alkalmakon, olyan sokan - kollégák és sportemberek - kérdezték meg, bizalmasan vagy kisebb-nagyobb társaságokban, hogy mi van, mi lesz a Sportkórházzal, hogy be kellett látnom, a téma közérdekű, igényli a nyilvános elemzést. A slágertéma - a politikai csatározások terepévé vált egészségügyben - nyilvánvalóan a Sportkórház sorsa, de az igazi kérdés az, mi lesz a szakmával, a sportorvoslással.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy háziorvos naplója 
Micimackó
Egy háziorvos naplója
Micimackó
| |

Nem kell rögtön az első ajánlatot elfogadni - gondoltam az állásinterjúra menet. Volt bennem némi sértettség is, az első érdeklődő e-mailemre nem reagáltak. (Talán naivság volt azt gondolni, hogy a munkaadók egy háromgyerekes, éppen gyedről visszatérő kollégát tartottak volna a legideálisabb jelöltnek.)

dr. Borcsiczky Dóra

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAM-díj ünnepélyes átadása
A LAM-díj ünnepélyes átadása
| |

Az idei, a LAM-ban 2008 folyamán megjelenő legjobb közleményekért járó díjat 2009. május 21-én adták át ünnepélyes keretek között a Művészetek Palotája Üvegtermében a sajtó, az orvostudomány és a támogató cégek képviselői jelenlétében.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Velcade elnyerte az Év Gyógyszere díjat
A Velcade elnyerte az Év Gyógyszere díjat
| |

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság az év gyógyszerének választotta a Janssen-Cilag myeloma multiplex kezelésében áttörést jelentő Velcade készítményét.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Párok párban 
Beszélgetés Pár Alajos belgyógyász-hepatológus professzorral
Párok párban
Beszélgetés Pár Alajos belgyógyász-hepatológus professzorral
| |

Némi túlzással mondhatjuk, hogy Bükfürdő a hepatológusok Mekkájává vált. A Magyar Májkutatási Társaság minden év februárjában ide invitálja a különböző májbetegségek iránt behatóbban érdeklődőket. Már senki sem lepődik meg azon, hogy Pár Alajosnak és leányának, Pár Gabriellának neve évek óta a tudományos konferencia programjában több helyütt is szerepel.

dr. Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

2008-ban a Humira elnyerte az Év Gyógyszere díjat
2008-ban a Humira elnyerte az Év Gyógyszere díjat
| |

Idén az Abbott Laboratories Humira - adalimumab hatóanyagú biológiai terápiás készítménye - méltán nyerte el az orvos, biológus és vegyész farmakológusok vezető szakmai testületének, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társasága által meghirdetett Év Gyógyszere 2008 díját. A sikeres cégről és a rangos elismerést kivívott termékről dr. Jakab Zoltánnal, az Abbott Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tudományos igénnyel az elhízásról 
Dr. Rodé Magdolna: A kövérség és kísérőbetegségei
Tudományos igénnyel az elhízásról
Dr. Rodé Magdolna: A kövérség és kísérőbetegségei
| |

A könyvhöz dr. Beer Miklós váci püspök írt nagyon is evilági, mélyen emberi ajánlást. Szülőnek, pedagógusnak, papnak, orvosnak egyaránt ajánlja a könyvet, hogy segítséget tudjanak nyújtani, hiszen az elhízás népbetegség, gyorsan terjedő globális, ám megelőzhető járvány.

dr. Sántha Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Asylum ignorantiae - A tudatlanság menedéke
Asylum ignorantiae - A tudatlanság menedéke
| |

Egészen a XIX. század végéig tartotta magát az a vélekedés, hogy a biológiai különbség miatt létezik valamiféle esszenciális női lényeg, mint ahogy férfi lényeg is volna, amely determinálja, kijelöli és bebetonozza a társadalomban betöltött szerepünket, s amiből az következik, hogy mindenki azt teszi férfiként és nőként, amit tennie kell.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Medikák a cselédbejáróban, avagy orvostörténeti kuriózumok az emancipáció magyarországi történetéből
Medikák a cselédbejáróban, avagy orvostörténeti kuriózumok az emancipáció magyarországi történetéből
| |

Annak ellenére, hogy a sérültek ellátásában, a magatehetetlen betegek ápolásában, a szülés és a gyermekágy körüli teendők elvégzésében a nők ősidők óta részt vettek, e tevékenységük magasabb szakmai szintre emelése és egyenrangúsítása a másik nem hasonló jellegű tevékenységével csak a XIX. században kezdődött meg.

dr. Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Alfons Mucha és a fogyasztás erotikája
Alfons Mucha és a fogyasztás erotikája
| |

A prágai Hradzsin nyugati végén, szemközt a Mátyás-kapuval, a Toszkán Palota szomszédságában áll egy kis emeletes barokk épület, amely a homlokzatára festett Nepomuki János- falképről könnyen azonosítható. A díszes diófa kapuról ugyan rég ellopták a Mucha feliratú táblácskát, a legtöbb turista mégis meg szokta találni a világörökséggé nyilvánítás előtt álló "élő múzeum" bejáratát.

Orosz Márton

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az indikációkon túllépő kezelés dilemmái 
A négy T: tolerancia, tanítás, támogatás, törvényes ellenőrzés
Az indikációkon túllépő kezelés dilemmái
A négy T: tolerancia, tanítás, támogatás, törvényes ellenőrzés
| |

Töprengeni könnyű: az utóbbi években szinte folyton ezt teszem, bár közben csak a miértek gyűlnek. Töprengőt írni viszont nehéz. Jó, ha segít egy gondolati donor: számomra frappánsságában utolérhetetlen teoretikus indukciót adott dr. Telekes András ez év elején megjelent írása az onkológiában végzett off-label kezelésekről, amelynek utolsó sorait idézem: „Az orvos tudatlansága-gondatlansága megítélhető, és ezáltal büntetőjogi felelőssége is megállapítható. Vajon a döntéshozók tudatlansága-gondatlansága mikor meríti ki a bűncselekmény fogalmát?"

Simon László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Újkori tanmese
Újkori tanmese
| | |

Volt egyszer egy ágazat. Ez az ágazat elhatározta, hogy segít az embereken, hogy minél egészségesebbek legyenek, jókedvűek és elégedettek. Ha beteg lett valaki, a védõszárnyai alá vette, gyógyítgatta, és lelket öntött a rászorulókba. Kiderült azonban, hogy ez a jótékony tevékenység a sok új károsító anyag, az emberek egészségtelen életmódja, a városiasodás, a sok tartósítószer, valamint az egészségtelen ipari környezet miatt egyre többe kerül. Az ágazat megkérte a munkáját nehezítõ ágazatokat, hogy segítsenek rajta.

Lehoczky Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ismerős arcok 
A Habsburg uralkodók képmásai
Ismerős arcok
A Habsburg uralkodók képmásai
| | |

Õsi megfigyelés, hogy az alma nem esik messze a fájától, azaz, bizonyos jellegzetes külső vonások, illetve belső tulajdonságok olykor hosszú generációkon keresztül továbböröklődnek egy-egy családon belül. Ezek a hasonlóságok esetenként olyan szembetűnőek, hogy a szülők, még ha akarnák, sem tagadhatnák le csemetéiket.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy neves orvostörténész 
Herczeg Árpád
Egy neves orvostörténész
Herczeg Árpád
| | |

Wladyslaw Szumowski Az orvostudomány története című könyve 1939. szeptember elsõ napjaiban - már dúlt a lengyel-német háború - jelent meg magyar nyelven, amely talán a modern és szintetizálásra törekvõ orvostörténeti munkák legjobbikának számított. A művet lengyelrõl Herczeg Árpád (1890-1957), a budapesti orvostudományi kar orvostörténelem magántanára fordította, és kiegészítette kiváló magyar vonatkozású jegyzetanyaggal, bibliográfiával és kronológiával, valamint elvégezte a képválogatást is.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Wesselényi nádor orvosa
Wesselényi nádor orvosa
| | |

Weber János (1612-1684), Eperjes egykori fõbírája korának egyik legtehetségesebb politikusa volt, aki ügyesen irányította többségében lutheránus vallású városát a katolikus Habsburg Birodalom árnyékában. Pártfogolta az iskolaügyet, nemzetközi hírű gyógyszerészképzõ iskolát alapított Eperjesen, s fõbírósága idején - és hathatós közreműködésével - jött létre a híres eperjesi líceum.

Bubryák Orsolya

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A magyar fürdőprogram felkarolása
A magyar fürdőprogram felkarolása
| | |

A víz szimbolikus, gyógyító és megújító természetére utaló hiedelmek minden kultúrában megtalálhatók. A vízben való fürdés előbb a vallásos kultuszhoz tartozott, majd a gyógyításban is nélkülözhetetlen szerepet kapott. A fürdő a testi-lelki megújulást szolgálta, a beteg léleknek bűnbocsánatot, a beteg testnek felüdülést adott. Már a történelem előtti időkből ismeretesek a vizek gyógyhatásáról szóló híradások, amelyek egyikét maga a Biblia őrizte meg számunkra.

Jobst Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Roskó Gábor grafikái
Roskó Gábor grafikái
| | |

1958-ban, Budapesten született. A Magyar Képzõművészeti Fõiskolán végzett. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csak a test fogoly 
- Frederick Delius
Csak a test fogoly
- Frederick Delius
| | |

Frederick Delius (1862-1934) a XIX. és a XX. század fordulójának jellegzetes, ugyanakkor nagyon is egyéni hangú poszt-wagneriánus zeneszerzõje volt, Nietzsche követõje, a magány és az elmúlás költõje. Mestere volt a hangszerelésnek, a zenekari színeknek, s így szuggesztív zenéjébõl hallgatója számára nem is annyira a rezignációra való hajlam emlékezetes, mint inkább természetfestésének érzékletessége és ereje, operáinak érzelemgazdag és érzéki atmoszférája.

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Quentin Massys és egy rejtélyes Paracelsus-portré
Quentin Massys és egy rejtélyes Paracelsus-portré
| | |

A párizsi Louvre gyűjteményében található egy XVI. század elsõ felében készült, igen kvalitásos németalföldi portré, amely a kép alsó szegélyén olvasható „Famoso doctor Pareselsus” felirat szerint a kora újkori Európa egyik legtalányosabb személyiségét, a híres svájci orvost, Theophrastus Bombastus von Hohenheimet (1493-1541), vagy ismertebb nevén Paracelsust ábrázolja.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyulay Pál emlékezete
Gyulay Pál emlékezete
| | |

Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem korát feltáró munkákban gyakran felbukkan a Padovában orvosi és jogi diplomát szerzett, tollal, karddal jól bánó és gyakran cselszövéssel is élõ tudós erdélyi kancelláriai titkár, Gyulay Pál (1550-1592) neve. Kortársai gyakran hangsúlyozták, hogy plebejussorból emelkedett ki, fõúri támogatással tanult Itáliában.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A monumentális formák kishitű zeneköltője 
Anton Bruckner
A monumentális formák kishitű zeneköltője
Anton Bruckner
| | |

Közvetlenül Johannes Brahms után hadd foglalkozzunk egy olyan komponistával, aki nagyjából vele egyidős volt, akivel pályájuk jelentős részét - csúcsát és betetőzését - egyazon városban, Bécsben töltötték, de aki szinte minden tekintetben éles ellentéte volt Brahmsnak: Anton Brucknerrel. Hogy miben is különböztek olyan élesen?

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A sebezhető pont
A sebezhető pont
| | |

A görög mitológia, s ezen belül is a trójai mondakör egyik leghíresebb alakjának, Akhilleusznak neve, a róla elkeresztelt Achilles-ínnak köszönhetően, az orvosi elnevezések között is szerepel. A daliának ez volt az egyetlen sebezhető pontja, az ellenségei által annyira rettegett görög hős éppen ezen apró „testi fogyatékossága” révén vonult be a gyógyászat történetébe. Idézzük fel hát most Akhilleusz történetét!

Kardos Piroska

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Orvosi Kör története
Az Orvosi Kör története
| | |

A múlt század derekán a hazai orvostársasági élet két formába szervezõdött: kialakultak egyrészt a tudományos, másrészt az érdekvédelmi jellegű szervezetek. Ennek okát részben az orvostovábbképzés hiányában, valamint az állam és az orvos viszonyának rendezetlenségében kell keresnünk.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Konszenzust vagy káoszt?
Konszenzust vagy káoszt?
| | |

Különbözõ természettudományokkal foglalkozó szakszövegeket lektorálva tapasztalom, hogy bizonyos - úgy vélem, elemi - nyelvi, helyesírási kérdésekkel, problémákkal és az ezekhez kapcsolódó, olykor kellemetlen vitákkal újra és újra szembesülnöm kell.

Grétsy Zsombor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kellenek-e a különlenyomatok?
Kellenek-e a különlenyomatok?
| | |

A jobb szaklapokban történő publikáció mellett a szerzők ma is különböző számú különlenyomatot kapnak. Ezeket egyrészt úgy lehet hasznosítani, hogy a szerző munkásságának prezentálása során a különböző pályázatokhoz csatolja, vagy pedig beillesztik az intézetek munkásságát bemutató kiadványokba. Ugyancsak ezért részesülhetnek belőlük az egyes közlemények szerzőtársai is.

Boda Domokos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy hű honvédorvos: Buzay Károly
Egy hű honvédorvos: Buzay Károly
| | |

A magyar hadügyminisztérium felügyelete alatt álló haderő katonaorvosi szolgálatának felállítása, illetve megszervezése 1848 nyarán még elég vontatottan haladt. Az áprilisi törvények értelmében a magyar korona területén állomásozó katonai alakulatok felett a Batthyány-kormány gyakorolt felügyeletet, az alakulatok 28 zászlóalj gyalogosból, 65 lovasszázadból és körülbelül 4-500 fő tüzérből álltak.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Stendhal és az „aria cattiva”
Stendhal és az „aria cattiva”
| | |

A XIX. századi francia irodalom markáns figurája - polgári nevén Henri Beyle (1783-1842) - miután kisfiúként megélte a francia forradalmat, 17 éves korában Párizsba ment szerencsét próbálni. Pár hónappal később már a napóleoni sereggel lovagol Itália felé, hogy aztán ez az ország élethosszig tartó szenvedélyévé váljék, és szülővárosába, Grenobléba csak olykor, vendégként térjen vissza.

Groák Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Művészeti analógiák, orvosi elnevezések
Művészeti analógiák, orvosi elnevezések
| | |

Amikor gyarapodnak a tudományos ismeretek és új kutatási eredmények születnek, leírásuk, jellemzésük során kézenfekvõ és az emberi gondolkodásra jellemzõ megoldás, hogy ezeket gyakorta egy már ismert jelenséghez, jellegzetes, híres alkotáshoz hasonlítjuk. Gyakran elõfordul, hogy az új jelenség még a nevét is ebbõl az öszszehasonlításból nyeri.

Boga Bálint

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Fekete Angyal
A Fekete Angyal
| | |

Ahogy mondani szokták, amikor e sorokat írom, még messze a végkifejlet. Nem lehet tudni, hogyan végződik a történet, mi lesz Faludi Tímea - mert azt már tudjuk, hogy így hívják - sorsa. De eddig is töprengésre okot adó, sokféle az esemény és a tanulság. Magunkról, a betegekről, a nővérekről, az orvosokról, az egészségügyről, a társadalomról, a médiáról, a politikáról, az etikáról, a jogról, az igazságról, a bizalomról, a kollegialitásról, a hatóságokról… szól egyfajta sajátos sűrítéssel a Fekete Angyal néven elhíresült fiatal ápolónő históriája.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy orvos, akire emlékezni fognak 
Gustav Rau
Egy orvos, akire emlékezni fognak
Gustav Rau
| | |

Nem tudom, mennyire ismert a német származású orvos, dr. Gustav Rau szakmai körökben, a művészettörténészek és a művészetek rajongói mindenesetre valószínűleg igen hamar meg fogják jegyezni a nevét. A nyolcvanadik évéhez közeledő stuttgarti orvos ugyanis a világ egyik legjelentősebbnek mondható magángyűjteményével rendelkezik.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Expedíció az õshaza tájaira
Expedíció az õshaza tájaira
| | |

Írásunk a Zichy-expedíció egészségügyi vonatkozásait tárja fel Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója alapján, amely 1895-ben íródott a Kaukázust, Közép-Ázsiát járva. Az expedíció megtervezője, szervezője, vezetője és finanszírozója gróf Zichy Jenő (1837-1906), aki Németországban végzett jogász, jómódú földbirtokos, majd Fejér vármegyében főszolgabíró volt.

Mohos Márta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy rejtélyes élet 
Johannes Brahms
Egy rejtélyes élet
Johannes Brahms
| | |

Az ifjú Brahms itt következõ lelkendezõ jellemzése nem akárkitõl származik. Clara Schumann írta a következõ mondatokat naplójába, az ifjú komponista elsõ düsseldorfi látogatásakor. „Ez a hónap (1853 szeptembere) csodálatos jelenséget hozott el nekünk a húszéves hamburgi komponista, Brahms személyében. Megint valaki, aki úgy jön, mint Isten küldöttje!"

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosi etika a mindennapi gyakorlatban
Orvosi etika a mindennapi gyakorlatban
| | |

Az etika ügye hazánkban különösen aktuális, mert az egészségügy szűnni nem akaró vajúdással végbemenő átalakításának egyik alapvető feltétele az orvosi munka etikájának érvényesítése a gyakorlatban. Másképpen úgy is mondhatjuk, hogy a vajúdás azért tart olyan sokáig, mert ez a feltétel eddig nem valósult meg.

Boda Domokos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A költő és hedonista 
- Franz Schubert
A költő és hedonista
- Franz Schubert
| | |

Franz Schubert (1797-1828) az európai kultúra igazán nagy alkotói közül az egyik legellentmondásosabb, legmegfejthetetlenebb személyiség; a zene világában talán csak nagy példaképét, Beethovent feszítették az övéhez hasonló szélsőséges ellentmondások. Alakját - igen korai halála miatt is - mindig titokzatos, enyhén hátborzongató idegenség övezte.

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos-egészségügyi igazgatás a két világháború között
Orvos-egészségügyi igazgatás a két világháború között
| | |

Az első világháború után - az összeomlott pénzügyi rendszer szanálásának idején - hazánkban is előtérbe került a kérdés: hogyan lehet a közigazgatást modernizálni és racionalizálni. A XX. század követelményei megváltoztak. Az állami adminisztrációban addig a jogszerűség, a vezető hatalom kiemelése volt a lényeg, a közigazgatási apparátus annyira felduzzadt, hogy méretei meghaladták a törvényhozás és az igazságszolgáltatás méreteit és jelentőségét.

Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Konfliktuskezelés a betegjogi sérelmeknél
Konfliktuskezelés a betegjogi sérelmeknél
| | |

Magyarországon újabb lépés történt a betegjogok érvényesülése érdekében. Ezt a lépést megint a jogalkotó tette, mi fog azonban történni 2001 februárjától? Az egészségügyi közvetítői eljárásról mint újabb mediációs lehetőségről, a törvény megszületése körüli „bonyodalmakról” és a várható hatásairól próbálunk most áttekintést adni, egyben összefoglalva más mediációs érdekérvényesítési területek tapasztalatait.

Heuer Orsolya

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyógyítók az ókori Egyiptomban
Gyógyítók az ókori Egyiptomban
| | |

Ha megnézzük, hogy kikhez fordultak a hajdani egyiptomi emberek egészségügyi panaszaikkal - a fennmaradt források tükrében -, első pillanatban meglepő kép tárul elénk.

Győry Hedvig

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyógyszerhirdetések világképe
A gyógyszerhirdetések világképe
| |

A reklám kultúránk egyik fő kifejeződése, korunk legfontosabb kulturális eszköze. Közismert, hogy mára messze meghaladta eredeti kereskedelmi célját és funkcióját: világképünk, értékrendszerünk, kultúránk egyik legfontosabb, oda- és visszaható tényezőjévé vált.

dr. Németh Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A mindent látó szem
A mindent látó szem
| |

Nagybátyám elbeszélése szerint a Berzsenyi Gimnáziumban, az 1930-as években, az óvatosabb diákok vonalzójukra egy háromszögbe foglalt szemet rajzoltak, és a következő versikét vésték alá: „Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!”

dr. Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A sebészeti eszközök kialakulása
A sebészeti eszközök kialakulása
| |

A sebészet nagy kézügyességet igénylő tevékenység. Erre utal latin neve is, amely a chirurgia szó a görög kheir (kéz) és ourgos (művelet) szavakból származik.

dr. Forrai Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy felfedezés: pillanatkép vagy záróakkord?
Egy felfedezés: pillanatkép vagy záróakkord?
| |

Egy felfedezés olyan új ismeretet jelent, amely eddig rejtve volt előttünk. Az orvostudományban ez azt jelenti, hogy az emberi szervezet normális vagy kóros működése egyik részletét egyértelmű bizonyítékokkal feltárták és tisztázták.

dr. Varró Vince

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A demokratikus szellemű szakmai közéletért 
- Beszélgetés dr. Harangozó Judittal, a Lelki Egészség Fóruma egyik alapítójával
A demokratikus szellemű szakmai közéletért
- Beszélgetés dr. Harangozó Judittal, a Lelki Egészség Fóruma egyik alapítójával
| |

A Lelki Egészség Fóruma civil kezdeményezés civil szellemiséggel. Egy olyan hálózat, amely a pszichiátriai ellátásban, a lelki egészségért dolgozó szakemberek és más érintettek között kíván nyílt párbeszédet kialakítani a pszichiátria mai súlyos válsághelyzetének elemzése, a betegellátás javítása, a szakmai megújulás és érdekvédelem erősítése érdekében - tudjuk meg a dr. Harangozó Judittal készült interjúból.

Nagy Zsuzsanna, dr. Tóth Beáta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A transzszexualizmus kultúrtörténeti háttere
A transzszexualizmus kultúrtörténeti háttere
| |

A nemi identitászavar vagy ahogyan széleskörűen ismert, a transzszexualizmus, egy igen összetett klinikai entitás. A betegség azonosítható és nemi átalakító műtéttel sikeresen gyógyítható. A transzszexuális személyek identitását autentikusnak kell elismernünk. Az áthasonulásos személy a társadalom és a család elfogadásának és a nemi identitászavar megértésének hiánya miatt sok nehézséggel szembesül.

Simon Lajos, Svébis András Róbert, Kórász Krisztián

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Kari Könyvtár
A Kari Könyvtár
| |

1957-ben kezdtem járni az „orvosira”, az akkor Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Gyakran kellett mennem a tanulmányi osztályra, az Üllői út 26.-ba.

dr. Buda Béla, dr. Vasas Lívia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Éhezés és elhízás a XXI. század küszöbén
Éhezés és elhízás a XXI. század küszöbén
| |

A Földön naponta 40 ezer ember hal meg az alultápláltság és az ezzel összefüggő betegségek miatt. A világon ma minden negyedik gyermek alultáplált és évente 11 millió egy év alatti csecsemő hal meg, kétmilliárdan szenvednek a krónikus alultápláltságtól, pedig a világon annyi élelmiszert termelnek, amely bőségesen elegendő lehetne mindenki számára.

Figler Mária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kutatás mint
A kutatás mint "áramlás" - Beszélgetés Csermely Péterrel
| |

Csermely Péter biokémikust, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének professzorát a tudományos kutatói utánpótlás neveléséről, az új nemzedékről és a hálózatkutatásról kérdezte folyóiratunk munkatársa.

Gyimesi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ültettem egy bilobát
Ültettem egy bilobát
| |

Elcsomóztak egy újabb évet, amikor e sorokat írom, 2009 van, január. A bolond ember ilyenkor fogadkozik: idén majd minden másképpen lesz!; pedig a fogadalmakat tavaly kellett volna megtennie, január már a cselekedeteké.

Nagy Viktor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Longissima via
Longissima via
| | |

Talán ezernyi kötelezettségünk, önként vállalt és ránk rótt feladatunk közepette van egy végsõ feladat, egyfajta parancs, belsõ út: el kell jutni önmagunkhoz.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Drogprevenció
Drogprevenció
| |

Aligha vitatható, hogy a népességfogyás mellett a szenvedélybetegségek jelentik a jövõt is leginkább meghatározó sorskérdésünket. És itt nyilván nem az egészségügyrõl, hanem a nemzetrõl van szó.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nõk az egészségügyben
Nõk az egészségügyben
| | |

Nõk az egészségügyben és persze a társadalomban. Nincs meghatározóbb a személyes élménynél. Még 1994-ben, az akkori országgyűlési választások elõtti kampányban meghívtak Veér András kollégámmal együtt egy kerekasztalbeszélgetésre, amelyet a nõk helyzetérõl tartottak.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kortünet vagy kórtünet? - A LAM ars poeticájáról
Kortünet vagy kórtünet? - A LAM ars poeticájáról
| | |

Minden bizonnyal sok olvasónk észreveszi, hogy a megújult LAM immáron negyedik száma foglalkozik valamilyen módon az otthon szüléssel.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Megszoksz vagy megszöksz?
Megszoksz vagy megszöksz?
| | |

Amikor én felvételiztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára, akkor (1976-ban) még mintegy tízszeres volt a túljelentkezés.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szülészeti dilemmák
Szülészeti dilemmák
| | |

Hihetetlen, mibõl és hogyan keletkezhetnek nálunk konfliktusok! Olyanok, amelyekben végül mindenki sérül, s az ügynek alig van hozadéka.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Éter
Éter
| | |

A minap véletlenül belehallgattam két rádióműsorba, s valósággal sokkoló hatással voltak rám. Nem is annyira a témáikkal hatottak - mert azok hazánkban, sajnos, nem új jelenségek -, hanem azzal, ahogyan foglalkoztak az orvosokkal és az egészségüggyel, illetõleg amilyen módon a témák felmerültek.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az irányított betegellátás finanszírozása
Az irányított betegellátás finanszírozása
| | |

Sok minden változik néhány emberöltõ alatt. Az orvosi etika olyan alapelvei is, hogy az orvos kizárólagosan a saját betegének van-e elkötelezve, vagy a társadalmi környezet lehetõségeihez igazodva figyelemmel kell lennie a költségek elosztásának méltányosságára.

Fenyvesi Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Egészség és antropológia 
– Foucault Kant olvasata
Egészség és antropológia
– Foucault Kant olvasata
| |

A XX. század Kantjának tekinthető francia filozófus, a pszichopatológiai képzettséggel is rendelkező Michel Foucault orvos fia. Mindkét nagyapja sebészorvos volt. Az ugyancsak sebész apa anatómiát adott elő a poitiersi egyetemen. Foucault pályáját végigkísérte az orvostudomány, mindenekelőtt a pszichiátria iránti érdeklődés.

dr. Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Haydn koponyájának kalandos története
Haydn koponyájának kalandos története
| |

Joseph Haydn 1732-ben egy kis osztrák faluban, Rohrauban született. Kerékgyártó édesapjának két feleségétől összesen 17 gyermeke született, Joseph a második legidősebb volt a sorban. Zenei tehetségét Georg Reutter, a bécsi Stephansdom karmestere fedezte fel egy iskolai meghallgatáson, s azonnal kórusába hívta a nyolcéves kisdiákot. Sikeres kórusénekesi karrierjének (egy alkalommal Schönnbrunnban Mária Terézia pénzjutalomban is részesítette) mutálása vetett véget.

dr. Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Buta August igazságai 
– Bohócdoktorok
Buta August igazságai
– Bohócdoktorok
| |

1986-ban egy New York-i bohóc, Michael Christensen alapította az első kórházi „bohócterápia-részleget”. Azóta ő és munkatársai számos országban bohócdoktor-viziteket tartanak, legfőbb eszközükkel, a nevetéssel operálva. Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban, Németországban, Svédországban és Magyarországon is jöttek létre hasonló alapítványok.

Gyimesi Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életmentés az orvos élete árán?
Életmentés az orvos élete árán?
| |

Mellkassebész szakorvosként az egyik fővárosi baleseti sebészeten voltam ügyeletes. Az egyik éjszaka egy sokkban lévő, mellkason lőtt fiatal férfit hozott a mentő. A beteg eszméletlen volt, így a balesetről semmilyen információt nem lehetett tőle megtudni.

dr. Baranyai Zsolt

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Többszörös hátránytól sújtva
Többszörös hátránytól sújtva
| | |

Most, hogy az úgynevezett romakérdés megkerülhetetlen részévé vált a társadalmi diskurzusnak, a politikai, mindennapi, tudományos és médiabeli nyilvánosságnak, a romákra vonatkozó, már megszokott és igencsak sztereotip megállapítások mellett egy új, gyakran elhangzó állítás is hangot kapott: a cigányok várható élettartama akár tíz évvel is rövidebb, mint a többségi lakosságé.

Neményi Mária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Megvalósul-e az egészségügy reformja?
Megvalósul-e az egészségügy reformja?
| | |

Lassan egy esztendõvel a kormányváltás után a legkevésbé sem minõsíthetõ ellenzékiségnek vagy akár csak a megértés hiányának, ha úgy vélekedünk, hogy a választási csatározásokban és programokban nagy hangsúlyt kapott egészségügyi reform esetleg ebben a kormányzati ciklusban sem valósul meg.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A rész és az egész
A rész és az egész
| | |

Már majdnem megtörtént. Pontosabban: van, ami már megtörtént. És van, ami még nem, de e sorok írása után 48 órán belül már az sem jövõ, hanem múlt lesz. És utána még jó egy év. És azután…?

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ami személyes és ami nem
Ami személyes és ami nem
| | |

Egy újabb tanév, amelyben a bioetika alapvetõ kérdéseinek tárgyalása során a szemeszter közepe felé, lassú és alapos bevezetés után elérkezünk az eutanázia témájához, és ebben a tanévben sokat foglalkoztunk az alkotmánybírósági döntéssel is.

Pörczi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A félreértett kegyes halál
A félreértett kegyes halál
| | |

Várható volt, hogy az Alkotmánybíróság józan döntése kritikák garmadáját indítja el. Ami az 1997-es egészségügyi törvénynek a betegjogokra vonatkozó részét, konkrétan a kezelés visszautasításának a jogát illeti, óhatatlanul alapvetõen reálisak a bírálatok. A bírák nem láttak indokot a törvény módosítására. Márpedig a jogszabály tiszteletre méltó szellemisége mellett nehézkes, kétségessé teszi a betegjog elõírásoknak megfelelõ alkalmazását.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A múlt barázdáin haladni tovább…
A múlt barázdáin haladni tovább…
| | |

A tovatűnt XX. század elején az ismert hitszónok, Prohászka Ottokár így fogalmazott: „Életed útjába egyetlen kõ sem kerül hiába, … hidd el, ahol van, ott kell lennie.” Mindent megtervezni, mindig tökéletesnek lenni reménytelen és nem is humánus. Pedig többnyire arra törekszünk, hogy valamilyen maradandót alkossunk, és ne csupán porfelhõt verjünk fel magunk mögött.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Több forrásból bővebb merítés
Több forrásból bővebb merítés
| | |

Folyóiratunk elõzõ számában a jelenleg tízezres nagyságrendű és egyre gyarapodó olvasótábornak igyekeztem tudtára adni azt, hogy e váratlanul ért megtiszteltetést szakmai pályafutásom jelentõs mérföldkövének tekintem, és a LAM tradícióit, annak szellemiségét régóta magaménak érezve kívánom a klinikus-fõszerkesztõ szerteágazó feladatkörét ellátni.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Világ, válság, változás 
Álnaiv mese a bizalomról
Világ, válság, változás
Álnaiv mese a bizalomról
| |

A world wide weben innen és a globalizáción túl, élt egyszer réges-rég egy Homo sapiens, több társával együtt, közösségben. Család-, élelem-, vagyon-, gond- és veszélyközösségben. Már eszközöket készített. Bizonyos dolgokat jól tudott csinálni, bizonyosakat viszont nem. Hiába, ő még nem volt reneszánsz polihisztor, viszont már holisztikus volt a szemlélete...

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Schöpf-Merei Ágoston, a balneológus
Schöpf-Merei Ágoston, a balneológus
| |

Schoepf (Schöpf), 1849-től Merei Ágostont (1805-1858) az emlékezet mint az első magyar ortopédiai intézet, illetve gyermekkórház alapítóját, a gyermekgyógyászat és gyermeksebészet úttörőjét, orvostörténészt és orvosi szaklap kiadóját tartja számon. Kevésbé köztudott, hogy Schöpf „a hazai fürdőügy lelkes szóvivője volt”.

dr. Kiss László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kötődésre teremtve 
– Daniel Goleman: Társas intelligencia. Az emberi kapcsolatok új tudománya
Kötődésre teremtve
– Daniel Goleman: Társas intelligencia. Az emberi kapcsolatok új tudománya
| | |

Buthán - a Himalájától keletre egy apró királyság - népe össznemzeti boldogságát éppen olyan fontosnak tartja, mint a bruttó nemzeti összterméket (GDP), ami egy ország standard gazdasági mutatója.

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hasonlót hasonlóval 
– A homeopátia Magyarországon
Hasonlót hasonlóval
– A homeopátia Magyarországon
| |

A homeopátia alapelveit Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843) német orvos, kémikus dolgozta ki 1790 és 1843 között. Hahnemann a váltóláz ismert gyógyszerével, a kininnel kísérletezve azt figyelte meg, hogy ha kellően nagy adagot vesz be a szerből, ugyanazokat a tüneteket tapasztalja magán, mint amit maga a betegség produkál.

Kölnei Lívia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy híres bal fül története
Egy híres bal fül története
| |

Van Gogh életét számos mítosz övezi, annyit mindenki tud róla, hogy élete során pszichiátriai kezelés alatt állt és gyakori krízisek nehezítették életét. Az egyik leggyakrabban idézett ilyen mozzanat öncsonkítása, amelynek összetevőit, lelki hátterét elemzi az írás.

dr. Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Összehangolódás
Összehangolódás
| |

A zene szeretete és értő művelése az egészséges társadalomnak is fokmérője” - ezekkel a szavakkal adta át dr. Batta András, a Zeneművészeti Egyetem rektora a Musica Dilecta díjat a fennállása 25. évfordulóját ünneplő Semmelweis vonósnégyesnek 2008 áprilisában.

Kolin Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dohányfüstmentes Európa - mi a következő lépés?
Dohányfüstmentes Európa - mi a következő lépés?
| |

Mielőtt megpróbálnánk választ adni az Európai Bizottság 2007 elején publikált zöld könyvének fenti címére, először tisztázni kell, hogy mit is értünk Európa „dohányfüstmentességén”. Az idézőjelet talán nem kell indokolni, hiszen szó sincs arról, hogy kontinensünkről teljesen száműzni lehetne a dohányfüstöt. Még az sem biztos, hogy a hatás egyértelműen kedvező lenne.

Vadász Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A humángenetikai adatok védelme
A humángenetikai adatok védelme
| |

Az Országgyűlés 2008 májusában fogadta el a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló törvényt. Egyesek azért kritizálták az elfogadott törvényt, mert nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a biztosító vagy a munkáltató hozzáférhet- e a genetikai adatokhoz.

Gerencsér Ákos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szemléletváltozás a reumatológiában 
– A reumatológia tankönyve 
Szerkesztette: Poór Gyula
Szemléletváltozás a reumatológiában
– A reumatológia tankönyve
Szerkesztette: Poór Gyula
| |

A 2000-2010 közötti időszakot a WHO a Csont és ízület évtizedének nyilvánította. Az egyre növekvő ütemben fejlődő reumatológia fokozatosan hatékonyabb és drágább gyógyszereket, kezelési eljárásokat von be terápiás fegyvertárába, beleértve a betegségek molekuláris hátterének ismeretén alapuló és több kórkép kezelésében kiemelkedően hatékonynak bizonyuló biológiai terápiás készítményeket is.

dr. Gaál János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kocka el van vetve 
– Kovács Zoltán Ambrus: 
Hipnózis bagatellek 
és válogatott vendégoldalak
A kocka el van vetve
– Kovács Zoltán Ambrus:
Hipnózis bagatellek
és válogatott vendégoldalak
| |

Kovács Zoltán Ambrus pszichiáter „a folyamatos bagatellátás és a szűnni nem akaró betegellátás tengeréből” (idézet tőle) időnként kievez a partra, hogy lejegyezzen meghökkentő, ritka vagy humoros történéseket a hipnózisterápia világából.

dr. Haraszti László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szelektív memória?
Szelektív memória?
| |

A jelenség, miszerint valamilyen betegség befolyásolására alkalmazott gyógyszeres kezelés előnye a gyógyszerszedés felfüggesztése után is érvényesül, többek között az emlőrákbetegség gyógyszeres kezelésével végzett vizsgálatokból is ismert.

dr. Kahán Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Médiaüzenetek 
– evészavarok
Médiaüzenetek
– evészavarok
| |

Az orvosi kommunikációs szakirodalom leértékeli a média egészségmagatartásra gyakorolt hatását. Pedig a médiamarketing - a tömegek elérésének tudománya - a preventív és terápiás kommunikáció csatornája lehetne. Különösképpen modellértékű az evészavarok és az elhízás esete.

dr. Forgács Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Negyven tabletta Digoxin
Negyven tabletta Digoxin
| |

Még a hetvenes évek közepén történt, hogy a vezetésem alatt álló kórházi belgyógyászati osztályra szirénázó mentővel hoztak egy harminc év körüli férfit. Elmondták, hogy az illető állítólag rövid idővel előbb családi vita kapcsán negyven tabletta Digoxint vett be, öngyilkossági szándékból.

dr. Csapó Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Placebotanulságok
Placebotanulságok
| |

Az orvosi tekintet, figyelem és érintés általában a páciens beteg testére irányul és csak mellékesen a szenvedésére. A szigorúan szomatikus medicinában még mindig olyan kérdéseket lehet feltenni főként, amelyekre csak technikai válaszok lehetségesek, s így a placebo jelensége máig ambivalens érzelmeket ébreszt.

dr. Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dokumentált agónia 
– Ferdinand Hodler képei
Dokumentált agónia
– Ferdinand Hodler képei
| |

Ferdinand Hodler, svájci festő sokrétű művészetének legdrámaibb mozzanata az a képsorozat, amelyen halálos beteg szerelmének utolsó életszakaszát örökítette meg, beleértve magát a haldoklást, az agóniát is.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Meg tudunk-e küzdeni a multi - és pánrezisztens baktériumokkal?
Meg tudunk-e küzdeni a multi - és pánrezisztens baktériumokkal?
| |

Amúlt század hatvanas éveinek közepén még a szakemberek is azon az egyértelmű véleményen voltak, hogy a fertőző betegségek és a különböző fertőzések felszámolhatók. Ebből az időből származik William H. Stewart sokat idézett mondása: „Eljött az ideje annak, hogy becsukjuk a fertőző betegségek tankönyvét és kijelentsük győzelmünket a fertőzések elleni háborúban.”

Szalka András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az „időtálló” 
– Beszélgetés dr. Iván Lászlóval
Az „időtálló”
– Beszélgetés dr. Iván Lászlóval
| |

Beszélgetésünk során alaposan eltértünk bármiféle forgatókönyvtől. Nem meglepő, hogy azonnal társalgásba merültünk, hiszen már öt-hat éve megismerkedtünk egymással. Egy PHARE-pályázatban kerestem partnert egy, az idős embereket információs társadalmi technikák elsajátításában segítő projekthez, és dr. Iván László személyében nyitott, értő és lelkes partnerre akadtam.

Kolin Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Társadalmi eszmény és elhízás
Társadalmi eszmény és elhízás
| |

Az emberiség még sohasem volt ennyire kövér. A 60-as évek óta mára megduplázódott az elhízottak aránya a fejlett országokban. Egyre többen, egyre inkább és egyre fiatalabban híznak el.

dr. Forgács Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyógyító álom
A gyógyító álom
| |

A sokáig földöntúli eredetűnek vélt álmok - mint általában a különös, rejtélyes jelenségek - az ókor óta a gyógyításban is szerepet játszanak.

dr. Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Művészet és a gyógyítás művészete
Művészet és a gyógyítás művészete
| |

Kunst und Heilkunst - Medizinhistorische Fragmente (azaz Művészet és gyógyítás - Orvostörténeti töredékek) címmel jelent meg 2007-ben Schultheisz Emil rövidebb írásainak gyűjteményes kötete.

Kapronczay Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Újabb viták az eutanáziáról és a palliatív terápiáról
Újabb viták az eutanáziáról és a palliatív terápiáról
| |

Az élet végével kapcsolatos etikai és jogi döntések mind a szakmai, mind a nagyközönség érdeklődésére számot tarthatnak. Azokban az országokban is, ahol az eutanázia nem engedélyezett, időről időre vannak szenvedő betegek, akik a nyilvánosság bevonásával próbálják keresztülvinni akaratukat, hogy részesítsék őket kegyes halálban.

dr Hegedűs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magyar egészségügy - 2004
Magyar egészségügy - 2004
| | |

Ha azt mondjuk, hogy 2003 a magyar egészségügy viharos esztendeje volt, akkor ebben bizonyára nincs túlzás. És ha lehet, 2004 még inkább viharosnak ígérkezik. Az okok egyszerűek, szinte kellemetlen emlegetni õket, annyi töprengés tárgyai voltak immár. A rendszerváltozás óta a hazai egészségügy görgeti maga elõtt konfliktusait, számos tüneti kezelést alkalmazva, az idõ múlásával a feszültségek érthetõen fokozódnak.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Új tudományág az orvosi kutatás és klinikai gyakorlat középpontjában 
Gondolatok a bioinformatikáról
Új tudományág az orvosi kutatás és klinikai gyakorlat középpontjában
Gondolatok a bioinformatikáról
| | |

Az orvosbiológiában forradalmi jelentőségű genomika egyik legfontosabb eleme a bioinformatika. A szerzők foglalkoznak a genomvariancia kérdésével és az összehasonlító genomika lehetőségeivel. Röviden szó esik az új gének azonosításáról, illetve a diagnosztikában kiemelt jelentőségű génexpressziós mintázatok elemző összehasonlításáról.

Falus András, Berke Tamás, Ortutay Csaba Péter, Suhai György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szigorúan ellenőrzött pecsétek
Szigorúan ellenőrzött pecsétek
| | |

Több mint két évtizeddel ezelõtt történt, hogy a „vasfüggöny mögül”, szerény ösztöndíjjal jutottam ki London egyik ismert májcentrumába, amelynek akkori vezetõje a világhírű Dame Sheila Sherlock professzor volt. Ösztöndíjas tevékenységem befejeztekor „működési bizonyítványt” kellett szereznem. Döcögõ angoltudásom is elegendõ volt ahhoz, hogy tisztelt fõnököm megértse kérésem fontosságát. Hamarosan irodájába hívatott, hogy átadja nekem a hivatalos dokumentumot.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A megújuló szerkesztőbizottságról
A megújuló szerkesztőbizottságról
| | |

A rendszerváltozás jelentõs változást idézett elõ az orvosi szakfolyóiratok piacán is. Nem szentségtörés e téren sem a piac fogalom használata. Nem valahol „fent” döntik el, hogy indítható-e egy szaklap, hanem maguk a szakmai szervezetek, tudományos társaságok vagy éppenséggel egészségügyi vállalkozók elhatározását követheti egy-egy szakmai orgánum színre lépése.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az allergia genomikai háttere
Az allergia genomikai háttere
| | |

Az allergia genetikai szempontból multifaktoriális betegség: a betegségre való hajlamot egy vagy több gén hatása, kölcsönhatása eredményezi, ráadásul a betegség megjelenéséhez nemcsak genetikai, hanem környezeti tényezők is szükségesek. Az atópiás hajlam öröklődését támasztja alá az a megfigyelés, hogy az olyan családokban, ahol egyik szülő sem szenved allergiás betegségben, gyermekeiknél 11-13% a betegség előfordulási rátája; ahol mindkét szülő allergiás, ott a gyermekek 50-70%-a beteg.

Szalai Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dogmák és anekdoták
Dogmák és anekdoták
| | |

A LAM e számában megjelent tanulmányomhoz csatlakozóan szeretnék tollhegyre tűzni néhányat azon furcsaságok közül, amelyekbe utam során olykor belebotlottam. Visszatekintve - és az orvosi literatúrát folyamatosan olvasva - ma már tudom, hogy általános jelenségek konkrét megnyilvánulásai voltak ezek, és emiatt talán szélesebb körű érdeklõdésre tarthat számot a bemutatásuk.

Sas Géza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Előzetes szakmai koncepció 
A személyes genetikai adatok védelméről, a genetikai kutatásokról, a teszt- és szűrővizsgálatokról, valamint a biobankokról szóló törvényjavaslathoz
Előzetes szakmai koncepció
A személyes genetikai adatok védelméről, a genetikai kutatásokról, a teszt- és szűrővizsgálatokról, valamint a biobankokról szóló törvényjavaslathoz
| | |

A genetikai kutatások fellendülése az elmúlt években több országot is arra késztetett, hogy speciális törvényben rendezze a genetikai kutatások alapvetõ feltételeit. Ezek a törvények részben a mintavétellel érintett személyek védelmét, részben a kutatási szabadság biztosítását tartják szem elõtt. Az elmúlt évtizedben hazánkban az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága is egyre gyakrabban szembesült a hazai genetikai kutatások etikai és jogi szabályozásának hiányosságaival, így a szabályozási koncepció kialakítása mára megkerülhetetlenné vált.

Sándor Judit, Kosztolányi György, Falus András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Feljegyzések a holtak házából” 
A patológus is a betegekért van
„Feljegyzések a holtak házából”
A patológus is a betegekért van
| | |

Február elején a TV2 képernyõjén elrettentõ képek jelentek meg egy budapesti kórház patológiai osztályáról. A televízió meglehetõsen vitatható műsora után a napilapok is visszatértek a témára, a cikkekben proszektúraként említve a patológiai osztályokat. A proszektúra, vagyis a kórbonctan elnevezést nem véletlenül váltotta fel a patológia kifejezés: az utóbbi ugyanis sokkal inkább kifejezi azt a sokrétű, szerteágazó tevékenységet, ami manapság e szakma művelõire hárul.

Kulka Janina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Több mint oktatás
Több mint oktatás
| | |

Egyetemi tanárnak lenni rendkívül fáradságos: a feladatok csábítóan szépek, ugyanakkor nemritkán megterhelõek, olykor szinte teljesíthetetlenek. Ez a kettõsség jellemzi a kutatómunkát, a fiatalok szakmai fejlõdésének irányítását, a szakmai munkásság hatókörének és a nemzetközi kapcsolatoknak a szélesítését.

Boda Domokos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Athén: remények és kérdőjelek
Athén: remények és kérdőjelek
| | |

Õszinte és jogos felháborodást keltett annak idején világszerte, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Atlantának ítélte oda az 1996-os „aranyolimpia” megrendezésének a jogát. Általános vélekedés szerint Athént, az ókori olimpiák városát, az elsõ - 1896-os - újkori játékok színhelyét illette volna meg ez a jog, de hát - ahogy ez keserű belenyugvással elhangzott - a Coca-Cola, a pénz erõsebbnek bizonyult a morálnál. Szegényebbek lettünk egy illúzióval, az olimpiai mozgalom sem tudta kivonni magát a világot meghatározó tendenciák alól.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyermekek dohányzással kapcsolatos vélekedéseinek orvosi antropológiai megközelítése
A gyermekek dohányzással kapcsolatos vélekedéseinek orvosi antropológiai megközelítése
| | |

Vizsgálatunk célja iskolás gyermekek dohányzással kapcsolatos laikus elképzeléseinek feltárása volt. Elemzésünk középpontjában a következő kérdések álltak: a serdülőkor előtt milyen elképzeléseik vannak a gyerekeknek a dohányzásról, a dohányzás okozta betegségekről, kipróbálták-e már a dohányzást?

Bak Judit, Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A diabetes mellitus genetikája
A diabetes mellitus genetikája
| | |

A cukorbetegek száma rohamosan nő; ez az emelkedés döntően a 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek számának szaporodása miatt következik be. A cukorbetegség minden ismert formája a veleszületett hajlam (genetikai háttér) és a környezeti hatások következtében alakul ki. A diabetesjárvány megelőzése nem képzelhető el a betegség genetikai hátterének feltárása nélkül.

Korányi László, Pánczél Pál

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A művi abortuszok alakulásának pszichoszociális háttértényezői országos reprezentatív minta alapján
A művi abortuszok alakulásának pszichoszociális háttértényezői országos reprezentatív minta alapján
| | |

Hazánkban a művi abortuszok száma háromszoros értéket mutat az Európai Unióhoz viszonyítva. A terhességmegszakítások hátterében álló biopszichoszociális tényezők feltárása a hatékony prevenció eszközéül szolgálhat.

Győrffy Zsuzsa, Lőrincz Jenő, Ádám Szilvia, Kopp Mária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Talán nem haltam hiába…
Talán nem haltam hiába…
| | |

A hirtelen szívhalál mozaikszava: SCD - sudden cardiac death. Ha van drámai vég, az a hirtelen halál: valaki - az esetek nem kis hányadában egészségesnek ismert, panaszmentes, fiatal ember, sokszor aktív sportoló, éppen edzés vagy verseny közben - egyik pillanatról a másikra összeesik és meghal.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szervadományozással kapcsolatos lakossági vélemények Magyarországon
A szervadományozással kapcsolatos lakossági vélemények Magyarországon
| | |

Jelen írásunk témája a szervátültetéssel kapcsolatos lakossági vélemények vizsgálata, ami részét képezi a biotechnológia és az orvostudomány új vívmányainak lakossági fogadtatására irányuló, nemzetközi együttműködés keretében folyó kutatásnak.

Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva, Tüttő Gabriella

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csőd
Csőd
| | |

Az ókori olimpiai játékok bölcsõjében, Görögországban, Athénben sorra kerülõ olimpiára, a XXI. század elsõ nyári játékaira nagy reményekkel és várakozással készült a magyar sport. Abban bíztunk, hogy az egyre inkább kirakatélsport, a szűk élvonal jól helytáll, megismétli, netán felülmúlja a Sydneyben (2000) elért eredményeket, és ezzel mintegy erõs érvrendszert szolgáltat a sportfejlesztés szükségessége mellett.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életesemények vizsgálata Magyarországon
Életesemények vizsgálata Magyarországon
| | |

A szociális sebezhetőség modelljében az életesemények-koncepció a szociális térben jelentkező, mentális betegségekre hajlamosító erők, életesemények mérőszáma, amelyeknek stresszértéke összeadódik. A Paykel által kidolgozott életesemények-skála a nemzetközi gyakorlatban használt kérdőív. A vizsgálat célja az életesemények-skála magyarországi adaptálása és bevezetése a hazai gyakorlatba, eredményeink nemzetközi összehasonlítása, az egészséges és a betegpopuláció összevetése, valamint elemzése a szociális adatok szerint is.

Nagy Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az atópiás dermatitis új terápiás lehetősége 
A pimecrolimuskezelés hazai költséghatékonysági elemzése
Az atópiás dermatitis új terápiás lehetősége
A pimecrolimuskezelés hazai költséghatékonysági elemzése
| | |

Tanulmányunk célja az atópiás dermatitis gyógyításában alkalmazható új terápiás lehetőség, a pimecrolimus hatóanyagú (1%- os) krémmel végzett kezelés magyarországi költségeinek és költséghatékonyságának vizsgálata 2-18 éves betegek körében.

Kósa József, Hunyadi János, Szalai Zsuzsanna, Körmendy Miklós, Kaló Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„… vétkesek közt cinkos, aki néma” 
A kutatási és publikációs vétségek következményei
„… vétkesek közt cinkos, aki néma”
A kutatási és publikációs vétségek következményei
| | |

Az etika és kriminalitás kérdése a medicinában s ezen belül az orvostudományban, a biomedicinában több síkon jelentkezik. A társadalmat értelemszerűen leginkább a beteg és az orvos, a beteg és az intézmény között fennálló kapcsolat erkölcsi és jogi aspektusai foglalkoztatják. A rendszerváltás óta, a politikai és gazdasági környezet megváltozása nyomán sok lappangó kérdés került a felszínre, és ez megválaszolásuk igényét is felvetette.

Varró Vince

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota
A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota
| | |

A súlyos betegek kezelésére vagy gondozására vállalkozó egészségügyi szakemberek érzelmileg, intellektuálisan és fizikailag egyaránt túlterheltek. Ennek az állapotnak számos, olykor visszafordíthatatlan negatív következménye lehet, mint például a betegekkel, a hozzátartozókkal és a kollégákkal történő kommunikáció kifejezett nehézségei, a halmozódó, feldolgozatlan stressz szerteágazó ártalmai, a nagyon gyakori lelki kiégés súlyos testi és lelki tünetei, a magánélet kudarcai és nehézségei.

Hegedűs Katalin, Riskó Ágnes, Mészáros Eszter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szülő depresszív hangulatának és a gyermek magatartás-problémáinak összefüggése
A szülő depresszív hangulatának és a gyermek magatartás-problémáinak összefüggése
| | |

Dolgozatunkban részben szakirodalmi adatok, részben saját kérdőíves felméréseink alapján vizsgáljuk a szülői depresszív hangulat és a gyermeknél mutatkozó magatartás-problémák összefüggéseit.

Hajnal Ágnes, Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa, Csoboth Csilla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Lam díj felhívás!
Lam díj felhívás!
| |

A LAM szerkesztősége évente pályázatot hirdet a legjobb közleményekért. Idén a pályázaton a 2008. január-2008. december között a LAM-ban megjelenő közlemények külön nevezés nélkül vesznek részt.

A PÁLYÁZAT ÖT KATEGÓRIÁJA:

I. EREDETI KÖZLEMÉNYEK/KLINIKAI TANULMÁNYOK
A szerzők korábban még nem publikált, saját klinikai vagy klinikai
jelentôségû experimentális vizsgálatokból származó adataik
elemzését mutatják be, statisztikai módszerekkel alátámasztva.

II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK
Egy aktuális téma hazai és nemzetközi irodalmának áttekintése
oly módon, hogy az a saját véleményt is közvetítve a belgyógyászok
és háziorvosok továbbképzését szolgálja.

III. PATOLÓGUSOK ÉS KLINIKUSOK PÁRBESZÉDE
A kórboncolások tanulságainak, illetve a betegekből származó
anyagok vizsgálatainak bemutatása. Fontos szempont a patológus
és a klinikus szakmai kooperációjának megnyilvánulása.

IV. REZIDENSEK FÓRUMA
A kézirat benyújtásakor még szakvizsga elôtt állók, illetve a rezidensképzésben
részt vevô fiatal orvosok olyan írásai, amelyekben
a szerzők saját megfigyeléseikbôl indulnak ki, illetve
saját vizsgálataikból származó adatokat elemeznek az irodalmi
elôzmények tükrében. Idetartoznak a rezidensek képzésérôl,
helyzetérôl képet adó, esszé jellegû publicisztikák is.

V. ORVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM
Az orvoslás humán társtudományai terén publikált, az orvoslás
gazdasági, jogi, szociológiai, etikai, filozófiai vonatkozásaival
kapcsolatos közlemények. Idetartoznak a medicina mûvészetekben
való reflexióját bemutató esszék is.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Folyton menekülve... 
E. T. A. Hoffmann élete
Folyton menekülve...
E. T. A. Hoffmann élete
| |

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann élete során mindvégig borotvaélen táncolt. Egyszerre volt művész és hivatalnok, művészként egyszerre volt író, zenész és képzőművész; felesége mellett kitartó házasember és szoknyavadász; bohém és megbízható munkás. És nem tudni, melyik volt inkább, hogy melyik igazán.

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életvégi dilemmák 
Az eutanázia és a palliatív terápia néhány etikai és jogi kérdése
Életvégi dilemmák
Az eutanázia és a palliatív terápia néhány etikai és jogi kérdése
| |

A legsúlyosabb állapotú betegek ellátása az egészségügynek az a területe, amely folyamatosan az erkölcsi nézőpontok kereszttüzében áll. Az emberi élet meghosszabbításának és megrövidítésének lehetősége, az ezzel kapcsolatos döntési helyzet mindig is az orvosi etika egyik leginkább vitatott témaköre volt. A legfőbb kérdések ezzel kapcsolatban:
- Kinek és mikor van joga eldönteni, hogy meddig éljen a beteg?
- Szükségszerű-e a szenvedés?
- Van-e lehetőség emberséggel elkísérni valakit a halálba vezető úton?
- Milyen érveket hozhatunk fel az eutanázia ellen és mellett?
- Mi a jó halál?

dr. Hegedûs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orvostörténeti múzeum alapítása hazánkban
Az orvostörténeti múzeum alapítása hazánkban
| |

Hazánkban, mint Európa több országában, az orvostörténeti múzeum alapításának gondolata az elmúlt századfordulón vetődött fel. Az orvostörténeti gyűjtemények létrehozása nem új keletű törekvés ebben az időben, hiszen a nagy múltra visszatekintő egyetemeken működtek „orvostörténeti intézeti múzeumok”, ahol az oktatásban már nem használt demonstrációs tárgyakat és az elhunyt professzorok hagyatékát gyűjtötték össze.

dr. Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy kurtizán történetének utóélete
Egy kurtizán történetének utóélete
| |

Személyes élettapasztalata alapján az ifjabb Dumas megírta főművét, A kaméliás hölgy című romantikus és szentimentális regényt. A könyv 1848-ban jelent meg. A szerencsétlen sorsú, tiszta lelkű tüdőbeteg hölgyet a valóságban Marie Duplessisnek hívták, s korának legkapósabb és legünnepeltebb kurtizánja volt. A regényben Gautier Margaret szomorú sorsa mindenkit megindított, meghatott, a mű korának bestsellere lett.

dr. Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ajánlott-e szubklinikus pajzsmirigydiszfunkció felderítésére a rutinszűrés?
Ajánlott-e szubklinikus pajzsmirigydiszfunkció felderítésére a rutinszűrés?
| |

A szubklinikus pajzsmirigy-diszfunkció az egyik leggyakoribb endokrin kórképnek tekinthető. Még 1998-ból származó adat szerint (1) Európában 43 millióra, az USA-ban 14 millióra becsülhető a szubklinikus hypothyreosisos esetek száma. Gyakoriságánál fogva a kórkép megközelíti a népbetegség kritériumát. Amennyiben ez a feltételezés igazolást nyer, úgy jogosan felvetődhet az össznépességre kiterjedő pajzsmirigyre irányuló rutinszűrés szükségessége.

dr. Földes János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Olimpia
Olimpia
| |

Tizenhat nap, amely lekötötte a világot. Soha enynyire nem igazolódott be a tétel, a sport az élet, a társadalom, világunk tükre. A globalizáció felfedezte a maga számára az olimpiát és át is vette a hatalmat. Negyedszázad után csúcsra ért az új koncepció, új korszakot nyitva az olimpiák történetében. Ehhez persze kellett Kína, a hatalmas kulturális tradíciókkal rendelkező ázsiai óriás, amely az olimpia révén akarta letenni névjegyét, megmutatni erejét, jelezni nagyhatalmi pozícióját, gazdasági potenciálját, meghatározó szerepét világunkban. Nagy érdektalálkozás tanúi lehettünk.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két birodalom határán
Két birodalom határán
| |

Bitó László könyve Boldogabb élet - jó halál. Eutelia eutanázia címmel nemrégiben jelent meg az Atheneum 2000 kiadó Emberi tényező sorozatában. Mint ahogy arra a cím is felhívja a figyelmet, egyfajta megkülönböztetést alkalmaz az eutanázia fogalmára vonatkozóan, és ennek a megkülönböztetésnek az eutelia görög szóösszetétel jelentése adja meg az értelmét, miszerint itt az élet végéről, a jó befejezésről lenne szó.

Pörczi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A vizualitás ábécéje
A vizualitás ábécéje
| |

Rudolf Arnheimnek már a születési éve - 1904 - is figyelemre méltó, hiszen ebben az évben nyitja meg kapuit a pennsylvaniai Pittsburghben az első nyilvános mozgóképszínház; ekkor festi meg Cézanne a Mont Sainte Victoire-t; s ez többek között Salvador Dalí, Vladimir Horowitz és Teng Hsziao-ping születésének éve is. A vizuális élmény először a hetvenes évek elején vált hozzáférhetővé a magyar olvasók számára, ám a szerző azóta jelentősen átdolgozta művét, amit az Aldus Kiadó az elmúlt év végén jelentetett meg.

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A testüregben hagyott idegen test megítélése egy nemzetközi felmérés tükrében
A testüregben hagyott idegen test megítélése egy nemzetközi felmérés tükrében
| |

A gyógyító orvosi tevékenységben gyakorlatilag minden beavatkozás kockázattal jár. A kockázat - általánosságban - valamely tevékenységgel, cselekvéssel együtt járó eredménytelenség, károsodás vagy veszély bekövetkezésének lehetőségét jelenti. Bármely, a tudomány állásának megfelelő, a szakma szabályai szerint végrehajtott orvosi beavatkozás is eredmény nélkül maradhat vagy éppen károsodást, veszélyt, legsúlyosabb esetben halált okozhat.

dr. Sótonyi Gergely

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Haiti naplóm margójára
Haiti naplóm margójára
| |

Kinn esik. Július vége van, és én egy fülledt szobában ülök a klinikán. Ügyeletes vagyok. Vége a reggeli vénás injekciózásnak, és lassan szürcsölöm az ásványvizet. Arra gondolok, hogy nem is olyan régen ugyanezt tettem egy Boutilliers nevű faluban, a világ végén, ahol öszvér a helyi Mercedes, és papája terem az út szélén. Ott is ilyen meleg volt, és ott is átkoztam az egészségügyet, hogy nem teremt emberibb körülményeket betegnek és gyógyítójának. Persze Haitin nincs általános egészségügyi ellátás.

dr. Dolinay Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az a nap és az az este
Az a nap és az az este
| |

- Billeg. Te ezt hogy nem látod? Nincs szemed? Nem baj, van nekem helyetted is.
- Az isten szerelmére, hiába billeg, ha egyszer be lesz építve. Akkor majd nem fog billegni. A fene abba a rohadt fürdőkádba, nekem négy órakor a rendelőben kell lennem, és előtte még meg kell néznem egy beteget!
- Háromnegyed három van. Bőven van még időd - és az eladókhoz fordult. - Vegyenek le még egyet! Ennek sérült a zománca. Mutassa a következőt!

dr. Pintér László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy angyal emléke
Alban Berg élete
Egy angyal emléke
Alban Berg élete
| |

„A zsúfolásig megtelt teremben, a sokaság közepén, ült egy húszéves fiatalember, aki úgy festett, mint egy angyal. A világ csak évtizedekkel később tudta meg, milyen életre szóló hatással volt rá a darab, az előadás… A fiatalembert Alban Bergnek hívták.” E sorokat egy fiatal bécsi színésznő, Mathilde (Tilly) Newes írta le emlékirataiban, Frank Wedekind Pandora szelencéje című darabjának 1905-ös bécsi bemutatójára emlékezve.

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ha az idő pénz, másét ne költsük!
Ha az idő pénz, másét ne költsük!
| |

Nagyon vártam a tudományos ülésszakot, amit már az előzetesen elküldött programban kinéztem magamnak: érdekes téma, kiváló előadók - igazi intellektuális élménynek ígérkezett. Kellett is várnom, mert az előző szekció alaposan elhúzódott. Amikor az általam kiválasztott műsor kezdődött volna, még akkor kezdte mondókáját az előző programpont utolsó előadója, aki kicsit hosszan beszélt, de akkor már mindegy volt, csak ültünk és hallgattunk.

dr. Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hemingway és a császármetszés
Hemingway és a császármetszés
| |

Az anyaság, a terhesség, a szülés a közvélekedés szerint nagyon is konvencionális és hétköznapi történések, amelyekkel valamilyen vonatkozásban minden ember szinte nap mint nap találkozik. Mégis ritkaságnak számít - főként a legújabb korban - művészeti ábrázolásuk, megjelenítésük. Melocco Miklós, aki több állapotos nőt és szülést ábrázoló szobrot is készített, mondta egy interjúban: „Nem értem, hogy másokat miért nem izgat annyira, mint engem. Lehet, hogy nemcsak a keresztény szemérmesség, nemcsak a külső cenzúra tehetett arról, hogy a willendorfi Vénusz után szinte egyáltalán nem voltak termékenységábrázolások? Talán nem tartották a terhes nőt szépnek. Vagy nem tartották képnek.”

dr. Szabó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosi evészet...
Orvosi evészet...
| |

A medicinával és társtudományaival kapcsolatos lexikális, konkrét szakmai vagy kiegészítő ismeretek, a szavak, nevek, műalkotások vagy épp anekdoták s mindenféle egyéb érdekességek tárháza egyszerűen kimeríthetetlen, s ez a tény óhatatlanul játékra is sarkallja az emberi elmét. Játékra gondolok, szellemet frissítő, kellemesen szórakoztató, a látókört szélesítő vagy a már rég tanultak újraelevenítését szolgáló nagybetűs játékra!

dr. Grétsy Zsombor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mestermű vagy hamisítvány? 
A Morelli-módszer
Mestermű vagy hamisítvány?
A Morelli-módszer
| |

A késő középkori vagy a reneszánsz festészet egyes alkotásait, szignatúra hiányában még manapság sem mindig sikerül teljes bizonyossággal valamely ismert művész nevéhez kötni. Könnyen elképzelhető, mennyivel nehezebb lehetett mindez több mint száz évvel ezelőtt, amikor a kutatók lényegesen kevesebb technikai segédeszközzel rendelkeztek, s az esetleg fennmaradt írásos dokumentumokon kívül csak saját szemükre, illetve megérzéseikre hagyatkozhattak.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


„Ne mondjanak le rólunk!” 
Beszélgetés Spóner Hajnalkával, a Magyar Tüdőátültetettek Országos Sportés Érdekvédelmi Egyesületének elnökével
„Ne mondjanak le rólunk!”
Beszélgetés Spóner Hajnalkával, a Magyar Tüdőátültetettek Országos Sportés Érdekvédelmi Egyesületének elnökével
| |

Huszonhárom éves korában primer pulmonalis hypertoniát diagnosztizáltak, amelyre az egyetlen gyógymód a tüdőátültetés volt. A műtét átlagos túlélési idejét másfél-két évben határozzák meg a szakorvosok, ő az 1999. őszi műtét óta aktív életet él, sportol, létrehívta a Magyar Tüdőátültetettek Egyesületét, külföldi kapcsolatokat épít, pályázik, intézi e szervezet ügyeit. A Szabolcs utcai klinika szakorvosával, Préda István professzorral közösen alakították a magyar betegek tüdőtranszplantációjának útját, amely Bécsbe vezetett. Magyarországon azóta sem végeznek ilyen műtétet

Gyimesi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Empátia
Empátia
| |

Szeretnék kibámulni az ablakon. Tudom, ha megtenném, valahogyan éreztetné, hogy neheztel rám azért, amiért nem tartom fontosnak, amit mond. Vajon miből jövünk rá, hogy a másik tudomást szerzett kínos érzéseinkről, amelyeket iránta táplálunk?

dr. Vas József Pál

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pakisztáni napló
Pakisztáni napló
| |

A Richter-skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés romokba döntötte Pakisztán kasmíri térségét. A híradások negyvenezer halottról, több tízezer sebesültről számoltak be, egyik napról a másikra milliók váltak földönfutóvá. 2005. október 15-e hajnalán a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól és a Főnix Mentőcsoporttól orvosok és ápolók, kilencen keltünk útra, hogy a bajbajutottakat ellássuk.

dr. Szalai László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Medicinális geográfia?
Medicinális geográfia?
| |

Sok medicinális szakkifejezés, szó köthetõ valamilyen földrajzi fogalomhoz (például a „pajzsporc”-ról eszünkbe juthatnak az úgynevezett „pajzsvulkánok”, amely szó alatt a vulkánok egy jellegzetes csoportját, típusát értjük) vagy éppen valamilyen földrajzi névhez (például a „medenceövet” könnyű a „Kárpátokhoz” asszociálni, ha beugrik összekötõ láncszemként maga a „Kárpát-medence” földrajzi fogalom is).

dr. Grétsy Zsombor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyógyszeripar ellen vagy a megbízhatóbb tudásért?
A gyógyszeripar ellen vagy a megbízhatóbb tudásért?
| |

E sorozat harmincadik írása felé közeledve a szerző annyi személyességet talán megengedhet magának, hogy azokra a tapasztalataira hivatkozik, amelyek a medikalizációhoz kapcsolódó gondolatok, tények fogadtatásához kötődnek. A két szélső pólust az orvosellenesség indulatos vádja és az argumentációkban mutatkozó bátorság dicsérete jelölik ki.

dr. Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sajnálat megtiltva!
Sajnálat megtiltva!
| |

1965-ben, a Liechtensteini Hercegségben jött létre egy művészeti világszervezet, amelynek ma 650, szájjal vagy lábbal festő művész tagja van - A Szájjal és Lábbal Festő Művészek Egyesülete (VDMFK). Kezdettől fogva a „Sajnálat megtiltva!” volt a jelmondatuk - mottó, amelyet ennél az önsegélyező egyesületnél máig elfogadnak.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Látom, hogy érdemes...” 
Bender Tamás professzorral dr. Nemesánszky Elemér, a LAM főszerkesztője beszélget
„Látom, hogy érdemes...”
Bender Tamás professzorral dr. Nemesánszky Elemér, a LAM főszerkesztője beszélget
| |

Folyóiratunk a Nemzetközi Orvosi Hidrológiai és Klimatológiai Társaság és a Magyar Balneológiai Egyesület elnökét; a Budai Irgalmasrendi Kórház fizioterápiás osztályának vezető főorvosát, az Országos Gyógyfürdő Igazgatóság orvos szakértőjét, Bender Tamás professzort kérdezte a balneoterápia kialakulásáról, jövőjéről, személyes hitvallásáról.

dr. Nemesánszky Elemér, Gyimesi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Patológiai jegyzőkönyvek a Rákosi-korszakból
Patológiai jegyzőkönyvek a Rákosi-korszakból
| |

Vas Megye és Szombathely Város Közkórháza Kórbonctanán a főorvosi állás 1944 májusa, dr. Görög Dénes címzetes egyetemi magántanár Auschwitzba hurcolása óta üresen állt. A bujkálásból visszatért és a kórház igazgatását újra átvevő dr. Pető Ernő a boncolások elvégzésére, sőt - rendőrorvosi rendszer hiányában - a hatósági boncolások elvégzésére is, alkalmanként jelölt ki orvosokat.

dr. Garzuly Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mi jó s mi rossz?
Mi jó s mi rossz?
| | |

Ajátszótér mellett a minap valaki leesett a padról. Artikulálatlan hangon kiabált, a lábával kaparta a földet. A rács mögött az anyukák magukhoz szólították a kicsiket. Úgy feküdt ott a férfi, mint egy idegen faj egyede, valamely különös és veszélyes példány. Aztán elszenderedett, ott a pad alatt.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A végtagpótlás története a kezdetektől napjainkig
A végtagpótlás története a kezdetektől napjainkig
| |

Sok letűnt civilizáció nem rendelkezik írásos emlékekkel, a tudás szájhagyomány útján terjed versekben, mondákban és dalokban - így a kezdetek megismeréséhez a művészetekre, mítoszokra, régészeti leletekre és az antropológiára támaszkodhatunk. A végtagját vesztett emberről már a mintegy 36 000 éves franciaországi és spanyolországi barlangrajzokon is láthatunk ábrázolást.

Mayer Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Frida Kahlo öngyógyító festészete
Frida Kahlo öngyógyító festészete
| |

Frida Kahlo életének drámai és meghatározó élménye volt, hogy tizennyolc évesen villamosbaleset áldozata lett, amelynek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Betegsége alatt kezdett el festeni. 1929-ben összeházasodott a híres festővel, Diego Riverával

Oláh Szabina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Amit nem lehet könyvből megtanulni
Amit nem lehet könyvből megtanulni
| |

Júliusban, rendelési idő végén az OMSZ mentőtisztje jelezte, hogy a szomszéd rendelőben dolgozó (szabadságát töltő) doktornő körzetéhez tartozó 76 éves férfi beteg elhunyt. Kérték a halottvizsgálat elvégzését, a temetéshez szükséges papírok kiállítását. A hívást követő tíz percen belül a helyszínre érkeztem. A testet a feleség átölelve tartotta, és szemmel láthatóan magánkívül volt az átélt traumától.

dr. Borcsiczky Dóra

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Fontos, hogy eljusson az üzenet...” 
Pavlik Gábor professzorral Nemesánszky Elemér beszélget
„Fontos, hogy eljusson az üzenet...”
Pavlik Gábor professzorral Nemesánszky Elemér beszélget
| |

Pavlik Gábor a legnépszerűbb orvosprofesszorok egyike. Az interjú készítésekor már lázasan készül az olimpián való részvételére. De fő tevékenységének, életművének csak kis szelete az, hogy 26 éve a vízilabda- válogatott sportorvosa. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF), az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékének professzoraként nemzetközileg ismert tudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki tavaly (azaz 65 éves kora) óta már nem tanszékvezető, ám töretlen lelkesedéssel oktat, témavezető, konzulens, részt vesz a PhD-képzésben és több tudományos társaság vezetőségének is aktív tagja.

dr. Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az inzulin felfedezése
Az inzulin felfedezése
| |

Az orvosi Nobel-díjat 1923-ban az inzulin felfedezőinek ítélték, s e tudományos kutatás története eléggé közismert. A gyógyszer előtt a helyzet tragikus volt, száz beteg közül hatvan cukorbeteg kómában menthetetlenül elpusztult, s a cukorbajos gyermekek mind ilyen sorsra jutottak.

dr. Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az idősebb orvosok erkölcsi megbecsülése jogos elvárás és józan érdek
Az idősebb orvosok erkölcsi megbecsülése jogos elvárás és józan érdek
| | |

A magyar egészségügy jövõje, a betegek jobb ellátása és a magyar orvostársadalom nemzetközi presztízsének megõrzése miatt érzett aggodalmam adta kezembe a tollat. A hazai egészségügy gondjai közismertek: sok kórház súlyos anyagi nehézségekkel küzd, a műszerpark elavult, a dolgozók túlhajszoltak és alulfinanszírozottak, nõ az adminisztráció, és miközben fiatal szakorvosok egyre nagyobb számban távoznak külföldre, és sok idõskorú nyugdíjba megy, a betegek elvárásai, jogos igényei egyre nagyobbak.

Hirschberg Jenő

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Igazat mondani a betegnek?
Igazat mondani a betegnek?
| | |

Kezdõ orvos koromban (jó ötven éve) a kedvezõtlen kimenetelű diagnózist elhallgattuk. Letagadtuk, helyette jót, de legalábbis kevésbé rosszat mondtunk, olyannyira, hogy akár hamis zárójelentéssel láttuk el betegeinket, csak egy eldugott „falsum!” hívta fel a figyelmet a valóságra. A tényeket, kilátásokat a legközelebbi hozzátartozóval kellett közölni.

Graber Hedvig

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ki lássa el az osteoporosisos törést szenvedett beteget?
Ki lássa el az osteoporosisos törést szenvedett beteget?
| | |

Nem én töprengek a címben föltett kérdésrõl, nem is a magyar traumatológusok, rehabilitációs szakemberek vagy a hazai egészségügy illetékesei, hanem David L. Hamblen, az Orthopaedics Today International szerkesztõbizottságának elnöke, a Glasgow University emeritus professzora.

Bálint Géza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szkülla és Kharübdisz között hajózunk 
Törekedjünk gyógyszereink beható megismerésére!
Szkülla és Kharübdisz között hajózunk
Törekedjünk gyógyszereink beható megismerésére!
| | |

A töprengésemre okot adó tények bizonyítják, hogy gyógyszereink választékának hihetetlenül gyors bővülése nemcsak öröm, hanem jócskán okoz gondokat is a betegellátásban. A példaként felsorolt adatok aligha igényelnek kommentárt: közel tizenháromezer gyógyszer van forgalomban, ebből több mint ötezer receptköteles, ezek részesülnek - különböző mértékű - OEP-támogatásban.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gondolatok a hazai onkológiáról 2005-ben
Gondolatok a hazai onkológiáról 2005-ben
| | |

Írásom címe olyan műfajra utal, amely az orvosi irodalomban rendhagyó. Számos tudományos munka, szakmai jelentés és tervek sokaságának megírása után mégis ezt a formát választottam, hogy „itt és most” felvázoljam a hazai onkológia fejlődését és nehézségeit.

Eckhardt Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Magyar egészségügy 
Jövőkép 2005-ben
Magyar egészségügy
Jövőkép 2005-ben
| | |

Nem éreztem semminemű büszkeséget, netán elégtételt, amikor a 2002-2006-os kormányzati ciklus derekán - a rendszerváltás óta először éltük át ezt - változott a miniszterelnök személye és az új program körvonalazásakor elhangzott, ebben a ciklusban már nem várható jelentős egészségügyi reform.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészségügy és politika: ki kinek a foglya?
Egészségügy és politika: ki kinek a foglya?
| | |

Mielőtt elkezdjük a töprengést, világosan le kell szögezni, hogy nem speciálisan magyar, sőt, nem is új keletű problémáról van szó.

Forgács Iván

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Épp olyan esendő…
Épp olyan esendő…
| | |

Molnár Ferenc Szülõfalum, Pest című írásában szerepel: „Boldogult Hegedűs Gyula, a nagy színész betegnek érezte magát, és elment Korányi Sándor professzorhoz. A professzor megvizsgálta és leültette magával szemben egy karosszékbe. Kedves Hegedűs úr - mondta neki -, ez egy furcsa véletlen: önnek ugyanaz a betegsége van, mint nekem. Első rendeletem az, hogy nem szabad többé szivaroznia.

Váradi András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vágyak és valóság
Vágyak és valóság
| | |

Természetes dolog, hogy vágyaink és a valóság szinte soha nem lehet teljes összhangban. A „szinte” finomítás az élet azon ritka pillanatainak elismerését jelenti, amikor - főleg az emocionálisan erősen érintett alkatúak - úgy érezzük, hogy ennél szebb, jobb nem lehetne, felhőtlenül boldogok vagyunk.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kellenek-e még az orvosi könyvtárak?
Kellenek-e még az orvosi könyvtárak?
| | |

Késő este van, állok a dolgozószobámban, az orvosi könyveim előtt. Nemrég kapcsoltam ki a komputeremet. Egyre izgatottabban kezdem előszedni a régi könyveket. Belelapozok - a nemritkán - sárgult lapokba, és fájdalmas nosztalgiát érzek…

Fenyvesi Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az elégedettség kulcsa
Az elégedettség kulcsa
| | |

Negyvenéves gyógyítómunkám egyik fontos tapasztalataként szűrtem le, hogy a betegek elégedetlenségének fő oka az, hogy tájékoztatásuk hiányos, vagy nem megfelelő formában történik.

Ajkay Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Rebeka
Rebeka
| |

Elöljáróban be kell vallanom, jószerivel csak kérdéseim vannak Rebeka sorsán meditálva. Tudom, a Töprengő műfaja a tépelődésre épül, mégis jó, ha közben válaszok, alternatív megoldások is születnek. Van azonban, amikor mindent elborítanak a kérdések, a kételyek.

Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Varietas delectat 
Dr. Balogh István gasztroenterológusradiológussal Nemesánszky Elemér, a LAM főszerkesztője beszélget
Varietas delectat
Dr. Balogh István gasztroenterológusradiológussal Nemesánszky Elemér, a LAM főszerkesztője beszélget
| |

Balogh István gasztroenterológusradiológust nem kell bemutatni sem itthon, sem külföldön. Azt azonban kevesen tudják, hogy kivételes sportsikerekkel dicsekedhetsz. Több mint fél évszázada nap mint nap bejársz munkahelyedre, a Szent János Kórházba - bár hét éve nyugdíjba vonultál. Egy 15 orvosból és 50 asszisztensből álló radiológiai osztály vezetője voltál, szoros kapcsolatot tartottál a munkatársaiddal, a szakmával. Hogyan tudtál ilyen hűséges maradni?

dr. Nemesánszky Elemér, Gyimesi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

LAM-díj - 2005
LAM-díj - 2005
| |

A 2005. évi LAM-díj elbírálására és odaítélésére szerkesztőségünk Boda Domokos, Frenkl Róbert, Szende Béla professzorokat kérte föl. A háromtagú bírálóbizottság - a LAMdíj alapszabálya értelmében - több szempontot mérlegelt: az adott téma jelentőségét, a feldolgozás nemzetközi mércéhez igazodó színvonalát, a közlemény közérthetőségét, valamint azt, hogy a közlemények anyaga a klinikai és statisztikai tervezéssel kapcsolatosan megfelelnek-e a bizonyítékokon alapuló orvoslás korszerű követelményeinek.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ünnepeink
Ünnepeink
| |

A BM Duna Palota Széchenyi Termében a LAM-díj ünnepélyes átadása különlegesen fontos rendezvény volt a Literatura Medica Kiadó és Lege Artis Medicinae folyóirat számára, hiszen a lap fennállásának tizenötödik évfordulóját a résztvevők együtt ünnepelték a legjobb közleményeknek járó díjak ünnepélyes átadásával, a 2005. évi LAM-díjak kiosztásával.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló